Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om ophævelse af teknisk forskrift om uddannelse af sliskebesætninger

 

 

 

Teknisk forskrift nr. 1 af 12. februar 1997 om uddannelse af sliskebesætninger ophæves med virkning fra 1. oktober 1999.

 

 

Bemærkninger til teknisk forskrift om ophævelse af teknisk forskrift om uddannelse af sliskebesætninger

 

 

Bestemmelser om uddannelse af sliskebesætninger er nu indeholdt i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B og D.

 

Søfartsstyrelsen, den 26. august 1999

Christian Breinholt

/Kurt Skytte