Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om betalingstakster for embedslæger


Bekendtgørelse nr. 399 af 20. december 1962 om betalingstakster for embedslæger ophæves med virkning fra den 1. januar 1979.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 25. OKTOBER 1978

KNUD ENGGAARD

/Ebbe Sørensen

Officielle noter

Ingen