Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forvaltningslovens anvendelse på Patientforsikringsforeningens virksomhed


I medfør af § 1, stk. 2, i lov nr. 571 af 19. december 1985

  • (forvaltningsloven) og efter forhandling med justitsministeren

fastsættes:

§ 1. Forvaltningsloven finder anvendelse på den virksomhed, der udøves af Patientforsikringsforeningen i medfør af lov om patientforsikring.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1992.

Sundhedsministeriet, den 23. juli 1992

Ester Larsen

/ Dorte Knudsen

Officielle noter

Ingen