Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om ophævelse af visse tekniske forskrifter om radioudstyr i skibe m.v.

 

Følgende forskrifter ophæves med virkning fra 1. december 1999:

1) Teknisk forskrift nr. 23 af 1. september 1988 for godkendelse af anordning for automatisk udsendelse af det radiotelefoniske alarmsignal.

2) Teknisk forskrift nr. 25 af 1. september 1988 for Frekvensområder for modtagere med radiotelegrafstationer.

3) Teknisk forskrift nr. 26 af 1. september 1988 for godkendelse af transportable radioanlæg til redningsbåde og flåder.

4) Teknisk forskrift nr. 27 af 1. september 1988 for godkendelse af automatiske alarmapparater for modtagning af det radiotelegrafiske alarmsignal.

Søfartsstyrelsen, den 29. oktober 1999

Christian Breinholt

/Hans Aage Nielsen