Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om ophævelse af Sundhedsstyrelsens Vejledende retningslinier for børnetandplejeklinikkers indretning og drift.


Ophævelse af Sundhedsstyrelsens Vejledende retningslinier for børnetandplejeklinikkers indretning og drift.

(Til samtlige amtskommuner, kommuner og kommunale tandplejer)

Under hensyntagen til børnetandplejen i dag i alt væsentlighed er bygningsmæssigt udbygget, og at retningslinierne i vidt omfang er uaktuelle, ophæver Sundhedsstyrelsen hermed styrelsens Vejledende retningslinier nr. 46 af 18. marts 1972 for børnetandplejeklinikkers indretning og drift.

Sundhedsstyrelsen, den 24. marts 1993

P. D. V.

Lene Skak-Iversen

Officielle noter

Ingen