Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ombygning m.v. af Fysiurgisk Hospital i Hornbæk

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Indenrigsministeren bemyndiges til ud over tidligere givne byggebevillinger indtil 1. januar 1988 at anvende 37 mill. kr., beregnet efter byggepriserne i januar 1983, til ombygning og modernisering af Fysiurgisk Hospital i Hornbæk. Af beløbet kan eventuelt afholdes udgifter til statens køb af hospitalet.

§ 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 20. FEBRUAR 1985

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/BRITTA SCHALL HOLBERG

Officielle noter

Ingen