Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af lov om bekæmpelse af kønssygdomme

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Lov nr. 287 af 23. maj 1973 om bekæmpelse af kønssygdomme, som ændret ved § 26 i lov nr. 324 af 19. juni 1974, ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 1988.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. april 1988

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R

/Agnete Laustsen

Officielle noter

Ingen