Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 21. juli 1986, som ændret senest ved lov nr. 857 af 20. december 1989, foretages følgende ændring:

§ 7, stk. 5-7, ophæves.

Stk. 8-10 bliver herefter stk. 5-7.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1991 og finder anvendelse på lægemidler, der udleveres fra og med dette tidspunkt.

Givet på Christiansborg Slot, den 2. maj 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

/ Ester Larsen

Officielle noter

Ingen