Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ophævelse af revisionsbestemmelser vedrørende lov om euforiserende stoffer og borgerlig straffelovs § 191.

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. I lov om euforiserende stoffer, jfr. lovbekendtgørelse nr. 391 af 21. juli 1969, ophæves § 4, stk. 4.

§ 2. I lov nr. 276 af 18. juni 1969 om ændring i borgerlig straffelov. (Narkotikakriminalitet) ophæves § 2, stk. 2.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 9. JUNI 1971.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

/H.C. Toft.

Officielle noter

Ingen