Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 7. november 1985, som ændret ved § 22 i lov nr. 389 af 7. juni 1989, foretages følgende ændring:

§ 10, stk. 1, ophæves.

Stk. 2-3 bliver herefter stk. 1-2.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1990.

Givet på Amalienborg, den 20. december 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Ester Larsen

Officielle noter

Ingen