Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16. august 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 3, indsættes efter »Gigtsanatoriet Hans Jansens Hjem,»: »Gigtsanatoriet i Skælskør,».

2. I § 5, stk. 4, indsættes efter »Gigtsanatoriet Hans Jansens Hjem,»: »8,3 mio. kr. for Gigtsanatoriet i Skælskør,».

3. I § 7, 1. pkt., indsættes efter »befordringsudgiften«: »eller afstanden til behandlingsstedet«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1996.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Yvonne Herløv Andersen

Officielle noter

Ingen