Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Den 1. januar 1995 bortfalder lægers pligt til at anmelde medfødte misdannelser og sene spontane aborter til Sundhedsstyrelsen


Sundhedsstyrelsens Misdannelsesregister blev oprettet i 1973 og har siden været baseret på lægers pligt til at anmelde alle medfødte misdannelser, der diagnosticeres ved fødslen eller i barnets første leveår, samt alle spontane aborter efter 15. svangerskabsuge.

Da såvel misdannelser som sene aborter behandles på landets sygehuse, registreres diagnoserne i Landspatientregistret. Den særskilte anmeldelse på blanketter er således en unødvendig og tidskrævende dobbeltregistrering.

En undersøgelse af indberetningshyppigheden af misdannelser og sene spontane aborter i henholdsvis Misdannelsesregistret og Landspatientregistret har vist, at der trods anmeldelsespligten ikke er fuldstændig registrering i Misdannelsesregistret. Registrering ved overførelse af data fra Landspatientregistret vil blive mere komplet, og data til Misdannelsesregistret vil derfor fremtidigt blive indhentet herfra og suppleret med data fra andre kilder.

Lægers pligt til at anmelde medfødte misdannelser og sene aborter til Sundhedsstyrelsen ophæves derfor ved udgangen af 1994.

Pligten til at anmelde patienter med gane- og/eller læbespalte til statens taleinstitutter ændres ikke.

København, den 21. november 1994

Palle Juul-Jensen

/G. Schiøler

Officielle noter

Ingen