Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anvendelse af K-vitamin til nyfødte og spæde børn


I marts 1990 meddelte Sundhedsstyrelsen landets fødesteder og jordemødre, at der forelå dokumentation for, at peroral tilførsel af K-vitamin til raske, fuldbårne børn kunne erstatte intramuskulær tilførsel. Mange forældre havde ønsket, at deres nyfødte barn ikke skulle gives en injektion, og Sundhedsstyrelsen ændrede derfor retningslinierne i overensstemmelse med dokumentationen.

Efterfølgende har det imidlertid vist sig, at den perorale dosering ikke giver så god en forebyggelse af neonatal hæmoragisk diatese, som den intramuskulære dosering gør, idet der er konstateret sene tilfælde af blødning hos børn, der har fået K-vitamin.

Sundhedsstyrelsen har derfor overvejet atter at anbefale intramuskulær injektion som første valg til alle nyfødte.

Imidlertid er der fremkommet enkelte meddelelser fra England, som synes at vise en sammenhæng mellem intramuskulær indgift af K-vitamin til nyfødte børn og øget forekomst af kræftsygdomme i barnealderen. Dette kræver dog yderligere dokumentation. Danske data fra Cancerregisteret viser ikke den samme sammenhæng. Tilsvarende gælder i Norge og Sverige.

Efter en samlet vurdering af fordele og risici er peroral indgift til raske, fuldbårne børn forsat at foretrække. For at øge sikkerheden mod sent opstået neonatal hæmoragisk diatese bør der imidlertid gives K-vitamin peroralt ikke blot umiddelbart efter fødslen, men i de første 3 måneder til børn, der ernæres helt eller overvejende med modermælk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at K-vitamin gives efter følgende retningslinier:

Ved fødslen

- til raske, fuldbårne børn: 2 mg Fytomenadion peroralt hurtigt efter fødslen

- til nyfødte med øget risiko: 1 mg Fytomenadion intramuskulært hurtigt efter fødslen.

Øget risiko for neonatal hæmoragisk diatese har børn:

a. født før 33 gestationsuge

b. født ved besværlig instrumental forløsning

c. med asfyxi, der kræver genoplivning

d. hvis mødre er i behandling med Fenemal eller andre antiepileptika.

Efter fødslen

- børn som udelukkende ernæres med modermælk: 1 mg Fytomenadion peroralt 1 gang ugentligt i 3 måneder.

Når modermælkserstatning udgør mere end halvdelen af ernæringen kan K-vitamin tilskuddet bortfalde.

Administration af K-vitamin

Til peroral indgift anvendes Fytomenadion dråber a 20 mg/ml, 1 dråbe = 1 mg. Dråberne dryppes i barnets mundhule uden samtidig ingift af væske. Hvis barnet spytter medicinen ud, gentages proceduren, indtil man er sikker på, at barnet har fået den ønskede medicin. Der er ingen risiko for overdosering, selvom proceduren gentages flere gange.

Til intramuskulær indgift anvendes Fytomenadion 0,2%, dosis 0,5 ml = 1 mg.

Det fremgår af modermælkserstatningens indholdsdeklaration, om den indeholder K-vitamin.

Palle Juul-Jensen

/ Lone de Neergaard

Officielle noter

Ingen