Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om profylaktisk antibiotikabehandling ved optræden af meningokoksygdom

(Meningokok-v)


Som hovedregel bør ciprofloxacin anvendes som antibiotikaprofylakse.

Stoffet absorberes godt efter oral indgift og udrydder

bærertilstanden i over 90% af tilfældene efter en enkelt dosis.

Tidligere anvendte man rutinemæssigt rifampicin, som udrydder

bærertilstanden i 75-90% af tilfældene.

Såfremt de nævnte antibiotika er kontraindicerede, kan man anvende ceftriaxon eller eventuelt penicillin.

Ciprofloxacin:

  • A) voksne: 500 mg som engangsdosis.
  • B) børn: 20 mg pr. kg legemsvægt, dog højst 500 mg, som engangsdosis.

Bivirkninger:

Engangsdosis af ciprofloxacin kan give anledning til gastrointestinale gener som kvalme, opkastninger, diarre og abdominalsmerter samt hudreaktioner.

Kontraindikationer:

Profylaktisk behandling med ciprofloxacin er kontraindiceret til gravide. I forbindelse med engangsdosering til forebyggelse af meningokoksygdom er ciprofloxacin ikke kontraindiceret til børn, kvinder, der ammer eller personer med epilepsi.

Rifampicin:

  • A) voksne: 600 mg med 12 timers mellemrum (i alt fire doser).
  • B) børn i alderen 1-12 år: 10 mg pr. kg legemsvægt med 12 timers mellemrum (i alt fire doser).
  • C) børn under 1 år: 5 mg pr. kg legemsvægt med 12 timers mellemrum (i alt fire doser).

Rifampicin indtages 1/2 - 1 time før måltiderne.

Bivirkninger:

Ved denne kortvarige behandling kan rødfarvning af urin, spyt og tårevæske (Obs! visse kontaktlinser kan varigt misfarves) forekomme, mens andre bivirkninger ikke er beskrevet.

Interaktioner:

På grund af øget metabolisering af visse hormoner kan virkningen af perorale antikonceptionsmidler ophæves. Der kan forekomme nedsat effekt af perorale antikoagulationsmidler.

Kontraindikationer:

Rifampicinallergi. Rifampicin må endvidere anses for kontraindiceret i de første 3 måneder i graviditeten.

Ceftriaxon:

  • A) voksne: 250 mg i.m. som engangsdosis.
  • B) børn under 15 år: 125 mg i.m. som engangsdosis.

Injektionssubstansen opløses i 1% lidocainhydrochlorid injektionsvæske.

Bivirkninger:

Engangsdosis af ceftriaxon kan give anledning til allergiske reaktioner. Det kan dreje sig om simple eksantemer,urticaria, feber, artralgier, anafylaktisk shock eller gastrointestinale gener.

Kontraindikationer:

Cephalosporinallergi. Forsigtighed skal udvises hos penicillinallergikere på grund af krydsallergi. Graviditet er ikke en kontraindikation ved engangsdosering med ceftriaxon.

Penicillin:

  • A) voksne: 5 mill. IE i.m. med 12 timers mellemrum (i alt to doser).
  • B) børn: 100.000 IE pr. kg legemsvægt i.m. med 12 timers mellemrum (i alt to doser).

Bivirkninger:

Engangsdosis af penicillin kan give anledning til allergiske reaktioner, der varierer fra simple eksantemer over urticaria, feber og artralgier til anafylaktisk shock.

Kontraindikationer:

Penicillinallergi.

Sundhedsstyrelsen, den 6. oktober 1992

Palle Juul-Jensen

/ Michael von Magnus

Officielle noter

Ingen