Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Oprettelse af et Landsarkiv for de sønderjydske Landsdele.

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1. Under Rigsarkivet oprettes et Landsarkiv i Aabenraa for de sønderjydske Landsdele.

§ 2. De til Opførelse, Indretning og Drift af Landsarkivet i Aabenraa fornødne Beløb bevilges paa Finanslov eller Tillægsbevillingslov, medens Normeringen af Tjenestemænd fastsættes ved Normeringslov.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet på Christiansborg, den 28. April 1931.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R. (L. S.)

/F.J. Borgbjerg.

Officielle noter

Ingen