Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1 i lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister og af forskellige skattelove

 

I medfør af § 8, stk. 1, i lov nr. 460 af 31. maj 2000 om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister og af forskellige skattelove bestemmes, at lovens § 1 træder i kraft den 23. august 2000.

Erhvervsministeriet, den 14. august 2000

Pia Gjellerup

/Jørgen Hammer Hansen