Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse om fredning af dyrelivet på »Store Knot« og »Lille Knot« ved Læsø.


De ved den i medfør af bestemmelsen i § 14 i lov nr. 94 af 7. april 1936 om reservater for pattedyr og fugle udstedte bekendtgørelse nr. 71 af 29. februar 1940 om fredning af dyrelivet på »Store Knot« og »Lille Knot« ved Læsø, under punkt 2 fastsatte bestemmelser for færdsel på det videnskabelige reservat ændres således, at al færdsel på holmene er forbudt i tiden fra 15. april til 15. juli (begge dage indbefattet).

Der sker ikke herved nogen ændring i bekendtgørelsens øvrige bestemmelser.

Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.

Statsministeriet, den 10. januar 1961

Kampmann.

/F. Grage.

Officielle noter

Videnskabeligt reservat