Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleare materialer.


§ 9 i bekendtgørelse nr. 315 af 27. juni 1972 om den fredelige udnyttelse af nukleare materialer ophæves med virkning fra den 1. maj 1974.

Undervisningsministeriet, den 5. marts 1974.

Tove Nielsen

/Hans von Buelow.

Officielle noter

Ingen