Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger


I medfør af § 11 i lov nr. 407 af 14. juni 1995 om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger bestemmes, at loven træder i kraft den 15. januar 1996.

Miljø- og Energiministeriet, den 19. december 1995

Svend Auken

/ Flemming G. Nielsen

Officielle noter

Ingen