Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 29. december 1972 om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 15 af 6. februar 1976 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 118 af 1. december 1981, Lovtidende C, meddeles det, at yderligere følgende lande med virkning fra de anførte datoer har ratificeret eller tiltrådt den i London den 29. december 1972 undertegnede konvention om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer:

 

 Honduras ........................................ 1. juni 1980 

 Grækenland ...................................... 9. september 1981 

 Gabon ........................................... 7. marts 1982 

 Irland .......................................... 19. marts 1982 

 Brasilien ....................................... 25. august 1982 

 Nauru ........................................... 25. august 1982 

 Oman ............................................ 13. april 1984 

 Italien ......................................... 30. maj 1984 

Grækenland har i forbindelse med ratifikationen afgivet et forbehold, hvorefter artikel VII, stk. 1 c) fortolkes i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel XIII. Endvidere tages der forbehold for, at bestemmelserne i artikel XIII forstås således, at der ikke hjemles nogen kyststat rettigheder til kontrol af dumpning udover, hvad der måtte følge af gældende folkeret.

Italien har ved sin ratifikation erklæret, at nærværende konvention ikke på nogen måde bør fortolkes således, at den ændrer folkerettens ansvarsregler.

Den 4. august 1982 har Kiribati afgivet en erklæring om sin succession i konventionen. I medfør af den notifikation, der blev foretaget af Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland den 17. november 1975, ved hvilken lejlighed omhandlede konventions gyldighed blev udstrakt til også at omfatte Gilbertøerne, har konventionens bestemmelser været gældende for Kiribati fra den 17. december 1975.

Den 20. marts 1984 har Salomon-øerne afgivet en erklæring om successionen i konventionen. I medfør af den notifikation, der blev foretaget af Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland den 17. november 1975, har konventionens bestemmelser været gældende for Salomon-øerne fra den 17. december 1975.

Udenrigsministeriet, den 22. februar 1985

F.M.

O. E. MØLLER

Officielle noter

Ingen