Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konvention af 29. september 1972 om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 37 af 27. maj 1977, Lovtidende C, meddeles det, at yderligere følgende lande med virkning fra de anførte datoer har ratificeret eller indtrådt den i London den 29. december 1972 undertegnede konvention om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer:

  

 Monaco ...................... 15. juni 1977  

 De kapverdiske Øer .......... 25. juni 1977  

 Chile .......................  3. september 1977  

 Forbundsrepublikken Tyskland   8. december 1977  

 Nederlandene ................  2. januar 1978  

Udenrigsministeriet, den 20. oktober 1978.

F. M.

EIGIL JØRGENSEN

Officielle noter

Ingen