Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Teknisk forskrift om ophævelse af visse forskrifter

 

§ 1. Følgende forskrifter ophæves med virkning fra 1. marts 2001:

1) Teknisk forskrift nr. 12 af 1. september 1988 for forbud mod at installere dæksspil, der kun har bremsevirkninger i én omløbsretning.

2) Teknisk forskrift nr. 15 af 1. september 1988 for reservesejl i sejlskibe.

§ 2. Følgende radioforskrifter ophæves med virkning fra 1. februar 2002:

1) Bekendtgørelse nr. 106 af 1. marts 1988 om nødradiopejlsendere og vagtmodtagere i fiskeskibe.

2) Teknisk forskrift nr. 24 af 1. september 1988 for installation af radiopejludstyr og radiopejling i 2 MHz båndet > 1600 tons.

3) Teknisk forskrift nr. 28 af 1. september 1988 for radiotelefonstationer, batterikapacitet.

 

 

 

Erhvervsministeriet, den 25. januar 2001

Christian Breinholt

/Poul Carstensen