Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om campingpladser

(Til samtlige amtsråd)


§ 1

1. Afsnit 3.5 (Hytter på campingpladser) og afsnit 4.2 (Pladser med stort antal permanent opstillede campingvogne) ophæves. (* 1)

Miljøministeriet, den 5. februar 1990

Lone Dybkjær

/ Ole Christiansen

Officielle noter

( *1) Ophævelsen er foranlediget af ændring af bekendtgørelse nr. 593 af 4. september 1986 (campingreglementet). Der henvises til Miljøministeriets ændringsbekendtgørelse nr. 74 af 5. februar 1990 og Miljøministeriets vejledning nr. 20 af 5. februar 1990 om campingpladser (campinghytter og campingparker).