Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Vejledning om ophævelse af visse vejledninger om sikkerhed til søs

 

Følgende vejledninger udstedt i henhold til lov om skibes sikkerhed m.v. ophæves:

1) Vejledning nr. 16 af 1. september 1988 for indretning af mekanisk drevne kraner i skibe.

2) Vejledning nr. 17 af 1. september 1988 om installation af hydrauliske teleskopkraner og knækarms-kraner ("lastbilskraner").

3) Vejledning nr. 22 af 1. september 1988 om prøvebelastning og efterfølgende certificering af kæder, ringe, sjækler og swiveler.

Søfartsstyrerlsen, den 13. juli 2001