Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Støj fra skydebaner (vejledning nr 2) Resume


Vejledningen omfatter primært målemetoder, vurderingsgrundlag og vejledende grænseværdier for støj fra skydebaner.

Herudover indeholder vejledningen som det vigtigste en beskrivelse af de forskellige våbentyper og skydebaneformer, der findes, og der gøres rede for hvilke forhold er bør tages i betragtning ved planlægning af en ny skydebane. Lovgrundlag og myndighedsansvar er ligeledes omtalt i vejledningen.

Redaktionel note
  • (* 1) Vejledningen kan rekvireres hos Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, tlf. 01 - 57 83 10.