Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af ændringer i bilagene til konventionen af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 83 af 15.

september 1986 af konventionen af 19. september 1979 om beskyttelse

af Europas vilde dyr og planter samt naturlige

levesteder (Bernkonventionen) meddeles det, at der med virkning fra

den 12. marts 1988 er vedtaget følgende ændringer i konventionens

bilag angående dyrearter på konventionens liste II og III.

 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 APPENDIX II 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1. Højere systema- 2. Appendix II (Liste II) 3. Danske navne 

  tiske enheder  Strengt beskyttede 

           dyrearter 1) 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 VERTEBRATA                   HVIRVELDYR 

 MAMMALIA                    PATTEDYR 

 INSECTIVORA                  INSEKTÆDERE 

 Soricidae                   Spidsmus 

           Crocidura ariadne     art af Spidsmus 

           Crocidura cypria      art af Spidsmus 

           Crocidura canariensis   art af Spidsmus 

 Erinaceidae                  Pindsvin 

           Erinaceus (Aethechinus)  Spansk Pindsvin 

 RODENTIA                    GNAVERE 

 Sciuridae                   Egern 

           Sciurus anomalus      art af Egern 

           Pteromys volans      Europæisk Flyveegern 

           (Sciuropterus russicus) 

 Zapodidae                   Hoppemus 

           Sicista betulina      Birkemus 

           Sicista subtilis      Steppemus 

 Microtidae                   Studsmus 

           Pitymys bavaricus     Bayrisk Markmus 

           (Microtus bavaricus) 

 CETACEA                    HVALER 

 Delphinidae                  Delfiner 

           Orcinus orca        Spækhugger 

           Pseudorca crassidens    Halvspækhugger 

           Grampus griseus      Halvgrindehval 

           Globicephala melaena    Grindehval 

           Lagenorhynchus acutus   Hvidskæving 

           Lagenorhynchus albirostris Hvidnæse 

           Steno bredanensis     Rutandsdelfin 

           Stenella coeruleoalba   Stribet Delfin 

 Ziphiidae                   Næbhvaler 

           Hyperoodon rostratus    Døgling 

           Mesoplodon mirus      Trues Næbhval 

           Mesoplodon bidens     Almindelig Næbhval 

           Ziphius cavirostris    Småhovedet Hval 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det 

  omfang sådanne findes. 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 APPENDIX II 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1. Højere systema-  2. Appendix II (Liste II) 3. Danske navne 

 tiske enheder    Strengt beskyttede 

           dyrearter 1) 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 CARNIVORA                   ROVDYR 

 Felidae                    Kattedyr 

           Felis silvestris (catus) Europæisk Vildkat 

 ARTIODACTYLA                  PARRET-TÅEDE HOVDYR 

 Cervidae                    Hjorte 

           Cervus elaphus      Korsikansk race af 

           corsicanus        Kronhjort 

 Bovidae                    Skedehornede (Okser) 

           Capra pyrenaica      Pyrenæisk race af 

           pyrenaica         Stenbuk 

 AVES                      FUGLE 

 PROCELLARIIFORMES               STORMFUGLE 

 Procellariidae                 Egl.Stormfugle 

                        (Skråper) 

           Pterodroma mollis     Madeira Blød Petrel 

           madeira 

           Pterodroma mollis feae  Kanarisk Blød Petrel 

           Puffinus assimilis 

           baroli          Kanarisk Lille Skråpe 

           Bulweria bulwerii     Bulwers Skråpe 

 GALLIFORMES                  HØNSEFUGLE 

 Phasianidae                  Fasanfugle 

           Tetrao urogallus 

           cantabricus        Spansk race af Tjur 

 COLUMBIFORMES                 DUEFUGLE 

 Columbidae                   Duer 

           Columba bollii      Kanarisk Langtået Due 

           (Columba trochas bollii) 

           Columba junoniae     Laurbærdue 

 APODIFORMES                  SEJLERE 

 Apodidae                    Sejlere 

           Apus unicolor       Ensfarvet Sejler 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 • 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes.
   
  
   --------------------------------------------------------------------~ 
  
   APPENDIX II 
  
   --------------------------------------------------------------------~ 
  
   1. Højere systema- 2. Appendix II (Liste II) 3. Danske navne 
  
   tiske enheder    Strengt beskyttede 
  
             dyrearter 1) 
  
   --------------------------------------------------------------------~ 
  
   CORACIIFORMES                 SKRIGEFUGLE 
  
   Alcedinidae                  Isfugle 
  
             Ceryle rudis        Gråfisker 
  
             Halcyon smyrnensis     Smyrna-isfugl 
  
   PASSERIFORMES                 SPURVEFUGLE 
  
   Alaudidae                   Lærker 
  
             Melanocorypha bimaculata  Østlig Kalanderlærke 
  
             Chersophilus duponti    Duponts Lærke 
  
   Pycnonotidae                  Bulbuler 
  
             Pycnonotus barbatus    Almindelig Bulbul 
  
   Rurdidae                    Drosselfugle 
  
             Turdus torquatus      Ringdrossel 
  
             Saxicola dacotiae     Kanarisk Bynkefugl 
  
             Irania gutturalis     Hvidhals 
  
             Oenanthe finschii     Hvidrygget Stenpikker 
  
   Fringillidae                  Finker 
  
             Fringilla teydea      Blå Bogfinke 
  
             Loxia scotica       Skotsk Korsnæb 
  
             Serinus pusillus      Rødpandet Gulirisk 
  
   REPTILIA                    KRYBDYR 
  
   SAURIA                     ØGLER 
  
   Gekkonida                   Gekkoer 
  
             Phyllodactylus europaeus  Europæisk Blad~ 
  
                          fingergekko 
  
             Tarentola delalandii    art af Gekko 
  
             Tarentola boettgeri    art af Gekko 
  
             Tarentola augustimentalis art af Gekko 
  
             Tarentola gomerensis    art af Gekko 
  
   Agamidae                    Agamer 
  
             Agama stellio       Hardun-agame 
  
   Lacertidae                   Firben 
  
             Algyroides nigropunctatus Dalmatisk Kølfirben 
  
             Algyroides moreoticus   Græsk Kølfirben 
  
             Algyroides fitzingeri   Dværgkølfirben 
  
             Ophisops elegans      Europæisk Slange 
  
                          øjefirben 
  
             Gallotia galloti      art af Firben 
  
             Gallotia stehlini     art af Firben 
  
             Lacerta schreiberi     Iberisk Smaragdfirben 
  
             Lacerta trilineata     Stort Smaragdfirben 
  
             Lacerta agilis       Markfirben 
  
   --------------------------------------------------------------------~ 
  
  
 • 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes.

--------------------------------------------------------------------~ APPENDIX II

--------------------------------------------------------------------~

 

 1. Højere systema- 2. Appendix II (Liste II) 3. Danske navne 

 tiske enheder    Strengt beskyttede 

           dyrearter 1) 

 --------------------------------------------------------------------~ 

           Lacerta monticola     Iberisk Klippefirben 

           Lacerta bedriagae     Tyrrhensk Klippefirben 

           Lacerta horvathi      Kroatisk Klippefirben 

           Lacerta graeca       Græsk Klippefirben 

           Lacerta dugesi       art af Firben 

           Podarcis pityusensis    Ibiza Murfirben 

           Podarcis tiliguerta    Tyrrhensk Murfirben 

           Podarcis wagleriana    Siciliansk Murfirben 

           Podarcis melisellensis   Dalmatisk Murfirben 

           Podarcis taurica      Taurisk Murfirben 

           Podarcis erhardii     Erhards Murfirben 

           Podarcis peloponnesiaca  Peloponesisk Murfirben 

           Podarcis milensis     Milos Murfirben 

 Anguidae                    Stålorme 

           Ophisaurus apodus     Scheltopusik 

 Scincidae                   Skinker 

           Chalcides ocellatus    Plettet Valseskink 

           Chalcides bedriagai    Spansk Valseskink 

           Chalcides viridianus    art af Valseskink 

           Chalcides sexlineatus   art af Valseskink 

           Chalcides occidentalis   art af Valseskink 

           Ophiomorus punctatissimus Slangeskink 

 OPHIDAE                    SLANGER 

 Colubridae                   Snoge 

           Coluber najadum      Dahls Snog 

           Coluber viridiflavus    Gulgrøn Pilsnog 

           Coluber gemonensis     Egentlig Pilsnog 

           Coluber jugularis     Bjælkesnog 

           Natrix tesselata      Rudesnog 

           Telescopus fallax     Kattesnog 

 AMPHIBIA                    PADDER 

 CAUDATA                    HALEPADDER 

 Salamandridae                 Salamandere 

           Salamandra atra      Alpesalamander 

           Euproctus asper      Pyrenæisk Bjerg~ 

                        salamander 

           Euproctus montanus     Korsikansk Bjerg~ 

                        salamander 

           Euproctus platycephalus  Sardinsk Bjerg~ 

                        salamander 

           Triturus montandoni    Karpatersalamander 

           Triturus italicus     Italiensk Vand~ 

                        salamander 

           Triturus carnifex     art af Salamander 

           Triturus dobrogicus    art af Salamander 

           Triturus karelini     art af Salamander 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 • 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes.

--------------------------------------------------------------------~

APPENDIX II

--------------------------------------------------------------------~

 

 1. Højere systema-  2. Appendix II (Liste II) 3. Danske navne 

 tiske enheder    Strengt beskyttede 

           dyrearter 1) 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Plethodontidae                 Lungeløse salamandere 

           Hydromantes genei     Sardinisk Hule~ 

                        salamander 

           Hydromantes flavus    art af Hulesalamander 

           Hydromantes supramontes  art af Hulesalamander 

           Hydromantes imperialis  art af Hulesalamander 

           Hydromantes italicus   Italiensk Hule~ 

                        salamander 

 ANURA                     SPRINGPADDER 

 Discoglossidae                 Skivetungede frøer 

           Discoglossus pictus    Malet Frø 

           Discoglossus galganoi   art af Malet Frø 

           Discoglossus sardus    Tyrrhensk Malet Frø 

           Discoglossus jeanneae   art af Malet Frø 

           Alytes muletensis     Fødselshjælperfrø 

 Pelobatidae                  Tudsefrøer 

           Pelobates syriacus    Syrisk Løgfrø 

           Pelodytes caucasicus   Kaukasisk Frø 

 Hylidae                    Løvfrøer 

           Hyla meridionalis     Ustribet Løvfrø 

           Hyla sarda        art af Løvfrø 

 Ranidae                    Egl. frøer 

           Rana iberica       Spansk Frø 

           Rana italica       Italiensk Frø 

 PISCES                     FISK 

 ACIPENSERIFORMIS                STØRER 

 Acipenseridae                 Stører 

           Acipenser naccarii    Adriatisk Stør 

 SALMONIFORMES                 LAKSEFISK 

 Umbridae                    Hundefisk 

           Umbra krameri       Europæisk Hundefisk 

 ATHERINIFORMES                 TANDKARPER 

 Cyprinodontidae                Æglæggende tandkarper 

           Valencia hispanica    Valencia Tandkarpe 

 PERCIFORMES                  ABORREFISK 

 Percidae                    Aborrer 

           Zingel asper       Rhone Streber 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 • 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes.

--------------------------------------------------------------------~ APPENDIX II

--------------------------------------------------------------------~

 

 1. Højere systema-  2. Appendix II (Liste II) 3. Danske navne 

 tiske enheder    Strengt beskyttede 

           dyrearter 1) 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 INVERTEBRATA                  INVERTEBRATER 

 INSECTA                    INSEKTER 

 Mantodea                    Knælere 

           Apteromantis aptera    art af Knæler 

 Odonata                    Guldsmede 

           Calopteryx syriaca    art af Pragtvandnymfe 

           Sympecma braueri     art af Vandnymfe 

           Coenagrion freyi     art af Vandnymfe 

           Coenagrion mercuriale   art af Vandnymfe 

           Aeshna viridis      art af Mosaikguldsmed 

           Stylurus (=Gomphus) 

           flavipes         art af Flodguldsmed 

           Gomphus graslinii     art af Flodguldsmed 

           Ophiogomphus cecilia   art af Flodguldsmed 

           Lindenis tetraphylla   art af Flodguldsmed 

           Cordulegaster trinacriae art af Kongeguldsmed 

           Oxygastra curtisii    art af Guldsmed 

           Macromia splendens    art af Guldsmed 

           Brachythemis 

           fuscopalliata       art af Guldsmed 

           Leucorrhinia albifrons  art af Kærguldsmed 

           Leucorrhinia caudalis   art af Kærguldsmed 

           Leucorrhinia pectoralis  art af Kærguldsmed 

 Orthoptera                   Græshopper 

           Baetica ustulata     art af Løvgræshoppe 

           Saga pedo         art af Løvgræshoppe 

 Coleoptera                   Biller 

           Carabus olympiae     art af Løbebille 

           Dytiscus latissimus    Bred Vandkalv 

           Graphoderus bilineatus  art af Vandkalv 

           Osmoderma eremita     Eremit 

           Buprestis splendens    art af Pragtbille 

           Cucujus cinnaberinus   art af bille 

           Cerambyx cerdo      Stor Egebuk 

           Rosalia alpina      Alpebuk 

 Lepidoptera                  Sommerfugle 

           Papilio hospiton     Hospiton 

           Papilio alexanor     Alexanor 

           Zerynthia polyxena    art af Svalehale 

           Parnassius apollo     Apollo 

           Parnassius mnemosyne   Sort Apollo/Mnemosyne 

           Apatura metis       art af sommerfugl 

           Fabriciana elisa     art af Perlemor~ 

                        sommerfugl 

           Euphydryas (Eurodryas)  Ærenprispletvinge/ 

           aurini          Mosepletvinge 

           Melanargia arge      art af sommerfugl 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 • 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes.

--------------------------------------------------------------------~ APPENDIX II

--------------------------------------------------------------------~

 

 1. Højere systema-  2. Appendix II (Liste II) 3. Danske navne 

 tiske enheder    Strengt beskyttede 

           dyrearter 1) 

 --------------------------------------------------------------------~ 

           Erebia christi      art af sommerfugl 

           Erebia sudetica      art af sommerfugl 

           Erebia calcaria      art af sommerfugl 

           Coenonympha hero     Hero 

           Coenonympha oedippus   art af Randøje 

           Lopinga achine      Storøjet Randøje/ 

                        Skovskyggerandøje 

           Lycaena dispar      Stor Ildfugl 

           Maculinea arion      Sortplettet Blåfugl 

           Maculinea telesius    art af Blåfugl 

           Maculinea nausithous   art af Blåfugl 

           Plebicula golgus     art af Blåfugl 

           Hyphodryas (Euphodryas)  Askepletvinge 

           maturna 

           Eriogaster catax     art af Aftensværmer 

           Hyles hippophaes     art af Aftensværmer 

           Proserpinus prosperpina  Lille Oleandersværmer 

 ARACHNIDA                   SPINDLERE 

 Araneae                    Edderkopper 

           Macrothele calpeiana   art af Edderkopper 

 MOLLUSCA                    BLØDDYR 

 GASTROPODA                   SNEGLE 

 Stylommatophora                Landlungesnegle 

           Leiostyla abbreviata      - 

           Leiostyla cassida        - 

           Leiostyla corneocostata     - 

           Leiostyla gibba         - 

           Leiostyla lamellosa       - 

           Geomalacus maculosus      - 

           Caseolus calculus        - 

           Caseolus commixta        - 

           Caseolus sphaerula       - 

           Discula leacockiana       - 

           Discula tabellata        - 

           Discula testidunalis      - 

           Discula turricula        - 

           Geomitra moniziana       - 

           Helix subplicata        - 

           Discus guerinianus       - 

           Discus defloratus        - 

           Elona quimperiana        - 

 BIVALVIA                    MUSLINGER 

 Unionidae                   Malermuslinger 

           Margeritifera 

           auricularia        art af malermusling 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 • 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes.

--------------------------------------------------------------------~ APPENDIX III

--------------------------------------------------------------------~

 

 1. Højere systema- 2. Appendix III (Liste III) 3. Danske navne 

 tiske enheder    Strengt beskyttede 

           dyrearter 1) 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 VERTEBRATA                   HVIRVELDYR 

 MAMMALIA                    PATTEDYR 

 CARNIVORA                    ROVDYR 

 Mustelidae                   Mårer 

           Vormela peregusna      Tigerilder 

 RODENTIA                    GNAVERE 

 Microtidae                   Studsmus 

           Microtus cabrerae      Guenthers Markmus 

 PISCES                     FISK 

 PETROMYONIFORMES 

 Petromyzonidae                 Lampretter 

           Eudontomyzon hellenicum   Græsk Lampret 

           Eudontomyzon mariae     Ukrainsk Lampret 

           Eudontomyzon vladykovi   Vladykovs Lampret 

           Lampetra fluviatilis    Flodlampret 

           Lampetra zanandreai     Lombadisk Lampret 

           Petromyzon marinus     Havlampret 

 ACIPENSERIFORMES                STØRER 

 Acipenseridae                  Stører 

           Acipenser rutheus      Sterlet 

           Acipenser stellatus     Stjernehus 

           Acipenser sturio      Almindelig Stør 

           Huso huso          Belugaen/Husen 

 CLUPEIFORMES                  SILDEFISK 

 Clupeidae                    Sild 

           Alosa alosa         Majsild 

           Alosa fallax        Stavsild 

           Alosa pontica        art af Stamsild 

 SALMONIFORMES                  LAKSEFISK 

 Coregonidae                   Helter 

           Coregonus sp. (alle arter) arter af Helter 

 Thymallidae                   Stallinger 

           Thymallus thymallus     Stalling 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 • 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes.

--------------------------------------------------------------------~ APPENDIX III

--------------------------------------------------------------------~

 

 1. Højere systema- 2. Appendix III (Liste III) 3. Danske navne 

 tiske enheder    Strengt beskyttede 

           dyrearter 1) 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Salmonidae                   Laks 

           Hucho hucho         Donaulaks 

           Salmo salar         Laks. Gælder kun for 

                         forekomst i 

                         ferskvand. 

 CYPRINIFORMES                  KARPEFISK 

 Cyprinidae                   Karper 

           Abramis ballerus      Brasenflire 

           Abramis sapa        Donaubrasen 

           Abramis vimba        Vimme 

           Alburnoides bipunctatus   Strømløje 

           Alburnus albidus      Italiensk Løje 

           Aspius aspius        Asp 

           Barbus bocagei       art af Barbe 

           Barbus comiza        Iberisk Barbe 

           Barbus meridionalis     Middelhavsbarbe 

           Barbus peloponensis     art af Barbe 

           Barbus microcephalus    art af Barbe 

           Barbus plebejus       Italiensk Barbe 

           Barbus sclateri       art af Barbe 

           Barbus steindachneri    art af Barbe 

           Chalcalburnus chalcoides  Donauløje 

           Chondrostoma genei     Sydeuropæisk Næsling 

           Chondrostoma kneri     Dalmatisk Næsling 

           Chondrostoma lemingi    art af Næsling 

           Chondrostoma lusitanicum  art af Næsling 

           Chondrostoma nasus     Næse 

           Chondrostoma phoxinus    Elritsenæsling 

           Chondrostoma polylepis   Iberisk Næsling 

           Chondrostoma soetta     Italiensk Næsling 

           Chondrostoma toxostoma   Sydvesteuropæisk 

                         Næsling 

           Chondrostoma willkommi   art af Næsling 

           Gobio albipinnatus     Hvidfinnet Grundling 

           Gobio kessleri       art af Grundling 

           Gobio uranoscopus      Donaugrundling 

           Leucaspius delineatus    Regnløje 

           Leucaspius stymphalicus   art af Regnløje 

           Leuciscus illyricus     art af Dalmatisk/ 

                         kroatisk Skalle 

           Leuciscus lucometis     art af Skalle 

           Leuciscus microlepis    art af Dalmatisk/ 

                         krotisk Skalle 

           Leuciscus polylepis     art af Skalle 

           Leuciscus pyrenaicus    art af Skalle 

           Leuciscus soufia      Strømling 

           Leuciscus svallize     art af Dalmatisk/ 

                         kroatisk Strømskalle 

           Leuciscus turskyi      art af Dalmatisk/ 

                         kroatisk Strømskalle 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 • 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes.

--------------------------------------------------------------------~ APPENDIX III

--------------------------------------------------------------------~

 

 1. Højere systema- 2. Appendix III (Liste III) 3. Danske navne 

 tiske enheder    Strengt beskyttede 

           dyrearter 1) 

 --------------------------------------------------------------------~ 

           Leuciscus ukliva      art af Dalmatisk/ 

                         kroatisk Strømskalle 

           Pachychilon pictum     Albansk Skalle 

           Pelecus cultratus      Sabelkarpe 

           Phoxinellus adspersus    »Albansk« Elritse 

           Phoxinellus hispanicus   »Sydspansk« 

 Elritse 

           Pseudophoxinus marathonicus art af karpe 

           Pseudophoxinus stymphalis  art af karpe 

           Rhodeus sericeus      Bitterling 

           Rutilus alburnoides     art af Skalle 

           Rutilus arcasii       art af Skalle 

           Rutilus frisii       Sortehavsskalle 

           Rutilus graecus       art af Skalle 

           Rutilus lemmingii      art af Skalle 

           Rutilus macedonicus     art af Skalle 

           Rutilus macrolepidotus   art af Skalle 

           Rutilus pigus        Donauskalle 

           Rutilus racovitzai     art af Skalle 

           Rutilus rubilio       Sydeuropæisk Skalle 

 Cobitidae                    Smerlinger 

           Cobitis elongata      Balkansk Pigsmerling 

           Cobitis hassi        art af Pigsmerling 

           Cobitis larvata       Bergatino pigsmerling 

           Cobitis paludicola     art af Pigsmerling 

           Cobitis taenia       Pigsmerling 

           Cobitis trichonica     art af Pigsmerling 

           Misgurnis fossilis     Dyndsmerling 

           Sabanejewia aurata     art af Smerling 

           Subanejewia calderoni    art af Smerling 

 SILURIFORMES                  MALLER 

 Siluridae                    Maller 

           Siluris aristotelis     Græsk Malle 

           Siluris glanis       Malle 

 ATHERINIFORMES                 TANDKARPER 

 Cyprinodontidae                 Æglæggende tandkarper 

           Aphanius fasciatus     Sydeuropæisk 

                         Tandkarpe 

           Aphanius iberus       Spansk Tandkarpe 

 GASTEROSTEIFORMES                NÅLEFISK, SØHESTE, 

                         HUNDESTEJLER 

 Syngnathidae                  Nålefisk, Søheste 

           Syngnathus abaster     art af Tangnål 

           Syngnathus nigrolineatus  art af Tangnål 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det 

  omfang sådanne findes. 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 APPENDIX III 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 1. Højere systema- 2. Appendix III (Liste III) 3. Danske navne 

 tiske enheder    Strengt beskyttede 

           dyrearter 1) 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 Gasterosteidae                 Hundestejler 

           Pungitius hellenicus    art af Hundestejle 

           Pungitius platygaster    Ukrainsk Hundestejle 

 SCORPAENIFORME                 SKORPIONFISK OG 

                         RØDFISK 

 Cottidae                    Ulke 

           Cottus poecilopus      Finnestribet 

                         Ferskvandsulk 

           Myoxocephalus quadricornis Hornulk 

 PERCIFORMES                   ABORREFISK 

 Percidae                    Aborrer 

           Gymnocephalus baloni    art af Hork 

           Gymnocephalus schraetzer  Donauhork 

           Stizostedion volgense    art af Sandart 

           Zingel zingel        Zingel 

           Zingel streber       Streber 

 Blenniidae                   Slimfisk 

           Blennius fluviatilis    Ferskvandstangkvabbe 

 Gobiidae                    Kutlinger 

           Gobius fluviatilis     art af Kutling 

           Gobius kessleri       Kesslers Kutling 

           Gobius nigricans      art af Kutling 

           Gobius ophiocephalus    art af Kutling 

           Gobius syrman        art af Kutling 

           Gobius thressalus      art af Kutling 

           Padogobius panizzai     Panizzas kutling 

           Padogobius martensi     art af Kutling 

           Pomatoschistus canestrini  Canastrinis Kutling 

           Pomatoschistus microps   Lerkutling 

           Pomatoschistus minutus   Sandkutling 

           Proterorhinus marmoratus  Broget 

                         Sortehavskutling 

 INVERTEBRATA                  INVERTEBRATER 

 INSECTA                     INSEKTER 

 Coleoptera                   Biller 

           Lucanus cervus       Eghjort 

 Lepidoptera                   Sommerfugle 

           Graellsia isabellae     art af sommerfugl 

 --------------------------------------------------------------------~ 

--------------------------------------------------------------------~ APPENDIX III

--------------------------------------------------------------------~

 

 1. Højere systema- 2. Appendix III (Liste III) 3. Danske navne 

 tiske enheder    Strengt beskyttede 

           dyrearter 1) 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 CRUSTACEA                    KREBSDYR 

 DECAPODA                    REJER, KREBS, KRABBER 

           Astacus astacus       Flodkrebs 

           Austropotamobius 

           (Astacus) pallipes     art af krebs 

           Austropotamobius 

           (Astacus) torrentium    art af krebs 

 MOLLUSCA                    BLØDDYR 

 GASTROPODA                   SNEGLE 

 Stylommatophora                 Landlungesnegle 

           Helix pomatia        Vinbjergsnegl 

 BIVALVIA                    MUSLINGER 

 Unionoidae                   Malermuslinger 

           Margaritifera mar- 

           garitifera         Flodperlemusling 

           Unio elongatus       art af Malermusling 

           Microcondylaea compressa  art af Malermusling 

 ANNELIDA                    BØRSTEORME 

 HIRUDINEA                    IGLER 

 Arhynchobdellae 

           Hirudo medicinalis     Lægeigle 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 • 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes.

Finland, Tyrkiet og Storbritannien har taget forbehold med hensyn til visse af listeændringerne.

Det meddeles samtidig, at følgende yderligere lande med virkning fra de anførte datoer har tiltrådt konventionen:

 

 Norge            1. september 1986 

 Spanien           1. september 1986 

 Senegal            1. august 1987 

 Cypern           1. september 1988 

 Ungarn             1. marts 1990 

 Frankrig            1. august 1990 

Nogle af disse lande har taget forbehold bl.a. med hensyn til visse af arterne på konventionens lister, ligesom Norge herudover har afgivet bl.a. en erklæring om konventionens territoriale anvendelse samt - i forbindelse med listeændringerne - har taget forbehold overfor visse af disse. Nærmere oplysninger om de ovennævnte forbehold m.v. kan fås ved henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen.

Udenrigsministeriet, den 13. september 1990

Uffe Ellemann-Jensen

Officielle noter

Ingen