Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning om ikrafttræden af lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer.

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt:


I henhold til § 37, stk. 1, i lov nr. 135 af 31. marts 1960 om registrering af rettigheder over luftfartøjer fastsættes herved:

Lov nr. 135 af 31. marts 1960 om registrering af rettigheder over luftfartøjer træder i kraft den 1. januar 1962.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1961.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Hans Hækkerup.

Officielle noter

Ingen