Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om luftfart

(Befordring med luftfartøj)


I medfør af § 2 i lov nr. 117 af 11. marts 1987 om ændring af lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsættes det herved, at loven træder i kraft den 1. april 1989.

Loven gælder indtil videre kun for indenrigs luftbefordring, hvor mellemlanding uden for riget ikke er aftalt, og for anden luftbefordring, som ikke er omfattet af Warszawa-konventionen i nogen af dens affattelser.

Trafikministeriet, den 21. februar 1989

KNUD ØSTERGAARD

/B. Willumsen

Officielle noter

Ingen