Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)


I henhold til § 35, stk. 1,2 og 4, § 68, stk. 1, § 70, stk. 3, og § 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes:

Kapitel 1.

Bestemmelser for alle køretøjer.

§ 1. Ethvert køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene.

§ 2. Ethvert køretøj skal være således indrettet, at føreren kan betjene køretøjets forskellige apparater, uden at hans opmærksomhed bortledes fra den øvrige trafik.

§ 3. Ethvert køretøj skal være således indrettet, at der ikke udvikles unødig røg og støj.

Kapitel 2.

Biler.

§ 4. En bil skal være således indrettet, at

 • 1) føreren har det fornødne udsyn fremad og til siderne.
 • 2) mindst 20 pct. af bilens totalvægt hviler på de styrende hjul.
 • 3) kabinens indre indretning ikke frembyder unødig fare for fører og passagerer, og
 • 4) bilens udragende dele ikke frembyder unødig fare for andre trafikanter.

§ 5. En bil skal være forsynet med:

 • 1) Angivelse af fabrikat, type og stelnummer.
 • 2) Styreapparat, hvormed bilen kan styres let, sikkert og hurtigt.
 • 3) Hastighedsmåler.
 • 4) Affjedring af samtlige hjul.
 • 5) Luftgummiringe på samtlige hjul med et slidbanemønster, der overalt har en dybde af mindst 1 mm.

6)Skærme over samtlige hjul.

 • 7) Driftsbremse, der virker på alle hjul, og som ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse bilen på en sikker, hurtig og virksom måde.
 • 8) Parkeringsbremse, der virker på hjulene på mindst en aksel, og som kan holde bilen standset på hældende grund.
 • 9) Nødbremse, der kan afbremse bilen på sikker og virksom måde. Nødbremsen kan være bilens parkeringsbremse, såfremt denne opfylder bestemmelserne om nødbremse, eller ved at bilens driftsbremse, såfremt denne er således indrettet, at bestemmelserne om nødbremse er opfyldt, selv om der opstår fejl i driftsbremsen.
 • 10) Spejle, der er egnet til at give føreren det fornødne udsyn bagud og skråt bagud.
 • 11) Lyddæmper i udstødningssystemet.
 • 12) Lydsignalapparat med konstant tone.

Stk. 2. Pigdæk må kun anvendes i perioden 1. oktober-30. april, og kun for så vidt alle bilens hjul er forsynet dermed.

Stk. 3. Hvis egenvægten overstiger 400 kg, skal bilen være forsynet med bakgear eller anden indretning til baglæns kørsel.

Stk. 4. I personbil til højst ni personer skal rat og ratstamme være kollisionssikret.

§ 6. Forruden skal være af lamineret glas, medens andre ruder skal være af lamineret eller hærdet glas. Til renholdelse skal der være automatiske, udvendige forrudeviskere og udvendige forrudevaskere.

§ 7. Personbil til højst ni personer samt varebil, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg. skal være forsynet med sikkerhedssele på hver siddeplads på forsædet. Selerne skal være DS-,E- eller e-mærkede trepunktsseler eller, hvor sådanne seler ikke eller kun vanskeligt kan anbringes, hofteseler. Sikkerhedsselernes forankringspunkter skal i styrkemæssig henseende svare til selernes egenskaber.

§ 8. Personbil til højst ni personer og varebil, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.000 kg. skal være forsynet med mekanisk tyverisikring.

Stk. 2. Personbil til højst ni personer samt varebil skal være forsynet med støddæmper ved alle hjul. Lastbil skal være forsynet med støddæmpere ved forhjulene.

Stk. 3. Lukket vare- eller lastbil skal være forsynet med adskillelse mellem førerrum og varerum. Der må ikke transporteres personer, der befinder sig mellem forsædet og adskillelsen.

§ 9. En bil skal være forsynet med lygter og refleksanordninger efter følgende regler:

 • 1) To fremadrettede, hvide eller gullige E- eller e-mærkede nærlyslygter, der med asymetrisk lys og uden at blænde kan oplyse vejen mindst 30 m foran bilen, samt to eller fire fremadrettede, hvide eller gullige fjernlyslygter, der kan oplyse vejen mindst 100 m foran bilen, og som er tilsluttet en kontrollampe ved førerpladsen.
 • 2) To fremadrettede, hvide positionslygter og to eller fire bagudrettede, røde baglygter, der alle er tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Positionslygter, der er sammenbyggede med gullige nær- eller fjernlyslygter, kan være af denne farve.
 • 3) Mindst en hvid lygte, der kan belyse den bageste nummerplade, således at denne er læselig mindst 20 m bag bilen.
 • 4) Mindst to bagudrettede, røde stoplygter med væsentlig større lysstyrke end bagudlygten.
 • 5) Havariblink, bestående af bilens påbudte retningsviserblinklygter eller andre lygter med tilsvarende egenskaber,tilsluttet således at de alle blinker samtidig.
 • 6) Et lige antal bagudrettede, røde refleksanordninger, der er E eller e-mærkede eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærkede), og som ikke er trekantede.
 • 7) Et lige antal gule retningsviserblinklygter forpå og bagpå i hver side samt en retningsviderblinklygte, der er synlig fra siden. Retningsviserblinklygterne skal mindst afgive 60 og højst 120 blink pr. minut og skal være tilsluttet en kontrolanordning ved førerpladsen.

Stk. 2. Bil, hvis længde er over 8 m. eller som er godkendt til at være en del af et vogntog, skal på hver side være forsynet med gule refleksanordninger, der er E- eller e-mærkede eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærkede), eller med gule lygter, der er tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Dette gælder dog ikke personbil til højst ni personer.

Stk. 3. Bil, hvis bredde overstiger 2,3 m. skal være forsynet med to fremadrettede, hvide markeringslygter, der er tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde.

§ 10. En bils positionslygter, baglygter, nummerpladelygter og påbudte markeringslygter skal kunne holdes tændt, uanset at motoren er standset.

Stk. 2. En bils positionslygter, baglygter, nummerpladelygter og påbudte markeringslygter må ikke kunne slukkes, når nær- eller fjernlyslygter eller tågeforlygter er tændt.

§ 11. En bil kan være forsynet med følgende lygter og refleksanordninger:

 • 1) To fremadrettede, hvide eller gullige tågeforlygter, der er anbragt således, at de ikke virker blændende.
 • 2) En eller to bagudrettede, hvide eller gullige baklygter, der kun må kunne lyse, når bilen er i bakgear.
 • 3) En eller to bagudrettede, røde tågebaglygter, der kun må kunne tændes, når fjern-, nær- eller tågeforlygterne er tændt, og som skal være tilsluttet en kontrollampe ved førerpladsen.
 • 4) To bagudrettede, røde markeringslygter, såfremt bilens bredde overstiger 2,1 m.
 • 5) Hvide fremadrettede refleksanordninger, røde bagudrettede refleksanordninger, der ikke må være trekantede, og gule refleksanordninger, der vender til siden.
 • 6) Højst tre hvide eller gullige søge- eller arbejdslygter, der kun kan tændes, når bilens påbudte lygter er tændt.

Stk. 2. Bil med tilladt totalvægt over 3.500 kg kan forsynes med skilt med hvidt eller gult lys over forruden.

Stk. 3. Bil, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej, kan være forsynet med gule afmærkningslygter.

Stk. 4. En bils nær- eller fjernlyslygter kan være indrettet som overhalingssignal.

Stk. 5. På en bil, hvis længde og bredde ikke overstiger henholdsvis 6 m og 2 m, kan positions- og baglygter eller sideblinklygter være således elektrisk forbundet, at de kan holdes tændt i køretøjets ene side, uden at andre lygter samtidig er tændt. (Parkeringslygter).

§ 12. Lygter eller reflekser, der indgår i et par, skal være ens og anbragt symmetrisk.

Kapitel 3.

Traktorer.

§ 13. En traktor skal være således indrettet, at

 • 1) føreren har det fornødne udsyn fremad og til siderne, og
 • 2) mindst 20 pct. af den tilladte totalvægt hviler på de styrende hjul.

Stk. 2. Traktorens udragende dele må ikke frembyde unødig fare for andre trafikanter. Arbejdsredskaber, der er monteret på traktoren,anses som udragende dele.

§ 14. En traktor skal være forsynet med:

 • 1) Angivelse af fabrikat, type og stelnummer.
 • 2) Styreapparat, hvormed traktoren kan styres let, sikkert og hurtigt.
 • 3) Driftsbremse, der virker på hjulene på mindst en aksel, og som ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse traktoren på en sikker, hurtig og virksom måde.
 • 4) Parkeringsbremse, der virker på hjulene på mindst en aksel eller blokerer traktorens transmissionssystem, og som kan holde traktoren standset på hældende grund.
 • 5) Lyddæmper i udstødningssystemet.
 • 6) Lydsignalapparat med konstant tone.
 • 7) Bakgear.
 • 8) Tilkoblingsanordning til påhængskøretøj.

Stk. 2. Registreret eller godkendt traktor skal være forsynet med luftgummiringe på samtlige hjul. Andre traktorer skal opfylde kravene i § 21, stk. 2.

Stk. 3. Benzindrevet traktor, der ikke har benzinpumpe, skal være forsynet med en let tilgængelig afspærringshane i brændstofledningen mellem tank og motor.

Stk. 4. Traktor, som har førerværn med bagvæg, skal være forsynet med mindst et førerspejl, der kan give føreren det fornødne udsyn bagud.

§ 15. Ruder skal være af hærdet eller lamineret glas. Bagrude kan dog være af gennemsigtigt plastmateriale. Til renholdelse af forruden skal der være udvendig rudevisker.

§ 16. En traktor skal være forsynet med lygter og refleksanordninger efter følgende regler:

 • 1) To fremadrettede, hvide eller gullige nærlygter, der uden at blænde kan oplyse vejen mindst 30 m foran traktoren.
 • 2) To fremadrettede, hvide positionslygter og to bagudrettede, røde baglygter, der alle er synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde. Positionslygter, der er sammenbyggede med gullige nærlyslygter, kan være af denne farve.
 • 3) Et lige antal bagudrettede, røde refleksanordninger, der er E eller e-mærkede eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærkede), og som ikke er rekantede.
 • 4) Gule retningsviserblinklygter på hver side, der afgiver mindst 60 og højst 120 blink pr. minut, og, såfremt lygterne ikke kan ses direkte af føreren, er tilsluttet en kontrolanordning ved førerpladsen.
 • 5) To bagudrettede, røde stoplygter med væsentlig større lysstyrke end baglygterne.

Stk. 2. Registreret traktor skal være forsynet med mindst en hvid lygte, der kan belyse den bageste nummerplade, således at denne er læselig mindst 20 m bag traktoren.

§ 17. En traktors positionslygter, baglygter og eventuelle nummerpladelygte skal kunne holdes tændt, uanset at motoren er standset.

Stk. 2. En traktors positionslygter, baglygter og eventuelle nummerpladelygte må ikke kunne slukkes, når nær- eller fjernlyslygter eller tågeforlygter er tændt.

§ 18. En traktor kan være forsynet med to ekstra nærlyslygter, to eller fire fremadrettede, hvide eller gullige fjernlyslygter, havariblink, de i § 11 nævnte lygter og refleksanordninger samt med gul afmærkningslygte.

Stk. 2 Lygter eller reflekser, der indgår i et par, skal være ens og anbragt symmetrisk.

§ 19. Traktor med påmonteret arbejdsredskab skal opfylde de bestemmelser, der er nærmere fastsat for placeringen af positionslygter, baglygter og bagudrettede,røde refleksanordninger, medmindre traktoren afmærkes med gul afmærkningslygte, der er tydelig synlig fra alle sider, samt supplerende refleksanordninger, der opfylder bestemmelserne for placering af påbudte refleksanordninger.

Kapitel 4.

Motorredskaber.

§ 20. Motorredskab skal være således indrettet, at

 • 1) føreren har det fornødne, direkte udsyn fremad og til siderne.
 • 2) mindst 20 pct. af totalvægten hviler på de styrende hjul,og
 • 3) kranbjælker, graveskovle og andre udragende dele ikke frembyder unødig fare for andre.

§ 21. Motorredskab skal være forsynet med:

 • 1) Styreapparat, hvormed køretøjet kan styres let, sikkert og hurtigt.
 • 2) Driftsbremse, der virker på hjulene på mindst en aksel, og som ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse køretøjet på en sikker, hurtig og virksom måde.
 • 3) Parkeringsbremse, der virker på mindst en aksel eller blokerer motorredskabets transmissionssystem, og som kan holde køretøjet standset på hældende grund.
 • 4) Lyddæmper i udstødningssystemet.
 • 5) Lydsignalapparat med konstant tone.
 • 6) Bakgear.

Stk. 2. Motorredskab skal være forsynet med luftgummiringe, anden elastisk hjulbeklædning eller have glatte valser.

Stk. 3. Såfremt motorredskabets opbygning ikke tillader førerens direkte udsyn bagud, skal det være forsynet med spejle, der giver føreren det fornødne udsyn.

Stk. 4. Motorredskab, der er forsynet med ruder i førerhuset, skal opfylde bestemmelserne i § 15.

§ 22. Motorredskab skal ved kørsel i lygtetændingstiden være forsynet med:

 • 1) To fremadrettede, hvide eller gullige nærlyslygter, der uden at blænde kan oplyse vejen mindst 30 m foran køretøjet.
 • 2) To fremadrettede, hvide positionslygter og to bagudrettede, røde baglygter, der alle er synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde.
 • 3) Lygter til markering af udragende dele. Fremadrettede lygter skal være hvide, bagudrettede røde, og de skal være synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde.

Stk. 2. Et motorredskabs påbudte lygter skal kunne holdes tændt, uanset at motoren er standset.

Stk. 3. Et motorredskabs positionslygter, baglygter og påbudte markeringslygter må ikke kunne slukkes, når nær- eller fjernlyslygter eller tågeforlygter er tændt.

Stk. 4. Motorredskab skal være forsynet med et lige antal bagudrettede, røde refleksanordninger, der er E- eller e-mærkede eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærkede), og som ikke må være trekantede. Motorredskab, hvis længde overstiger 8 m. skal på hver side være forsynet med gule refleksanordninger, der er E eller e-mærkede eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærkede), eller med gule lygter, der er tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde.

Stk. 5. Motorredskab skal, såfremt førerens armsignaler ikke tydeligt kan ses, være forsynet med gule retningsviserblinklygter i hver side og to bagudrettede, røde stoplygter. Lygterne skal opfylde kravene i § 16 for tilsvarende lygter for traktorer.

Stk. 6. Motorredskab kan være forsynet med:

 • 1) Et lige antal hvide eller gullige, fremadrettede fjernlyslygter.
 • 2) De i § 11 nævnte lygter og refleksanordninger.
 • 3) Gul afmærkningslygte.

Stk. 7. Lygter og reflekser, der indgår i et par, skal være ens og anbragt symmetrisk.

§ 23. Motorredskab, der er beregnet til at føres af gående, skal være således indrettet, at det automatisk bringes til standsning, såfremt føreren slipper håndtaget.

Stk. 2. Motorredskabet skal i lygtetændingstiden være forsynet med en fremadrettet, hvid eller gullig lygte foran og en bagudrettet, rød lygte bagpå. Begge lygter skal være placeret i køretøjets venstre side og være tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde.

Kapitel 5.

Motorcykler.

§ 24. Motorcykel skal være således indrettet, at mindst 25 pct. af tjenestevægten (vægten af motorcyklen med tilbehør og driftsmidler samt fører) hviler på forakslen.

Stk. 2. På motorcykel, hvis egenvægt overstiger 120 kg. og på motorcykel med sidevogn skal de påbudte lygter kunne holdes tændt, uanset at motoren er standset. En motorcykels positionslygter må ikke kunne slukkes, når nær- eller fjernlyslygte er tændt. Baglygte og nummerpladelygte må ikke kunne slukkes, når andre påbudte lygter er tændt.

Stk. 3. Sidevogn skal være fastgjort på motorcyklens højre side og skal have eet hjul.

§ 25. En motorcykel skal være forsynet med:

 • 1) Angivelse af fabrikat, type og stelnummer.
 • 2) Styreapparat, hvormed motorcyklen kan styres let, sikkert og hurtigt.
 • 3) Affjedring af forhjulet samt støddæmpere i affjedringen.
 • 4) Luftgummiringe på hjulene med et slidbanemønster, der overalt har en dybde af mindst 1 mm.
 • 5) Skærme over hjulene.
 • 6) Driftsbremse, der virker på alle hjul, og som ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse motorcyklen på en sikker, hurtig og virksom måde.
 • 7) Lyddæmper i udstødningssystemet.
 • 8) Lydsignalapparat med konstant tone.

Stk. 2. Driftsbremse på tohjulet motorcykel skal bestå af to uafhængige bremsesystemer, der virker på hvert sit hjul. Bremserne på trehjulet motorcykel skal opfylde kravene i § 5 for bremserne til bil.

Stk. 3. P å tohjulet motorcykel skal brændstoftanken være hensigtsmæssigt placeret, og der skal findes en afspærringshane i brændstofledningen mellem tank og motor.

Stk. 4. Forrude eller vindskærm skal være af splintsikkert glas eller af egnet plastmateriale. Forrude samt vindskærm, der dækker førerens synsfeldt, skal være forsynet med automatisk, udvendig rudevisker.

Stk. 5. Tohjulet motorcykel skal være forsynet med fodhvilere til fører og passager. Særskilt passagersæde skal være forsynet med håndtag til brug for passageren.

Stk. 6. Sidevogn, skal være forsynet med angivelse af fabrikat, type og stelnummer samt med luftgummiring på og skærm over hjulet.

§ 26. En motorcykel skal være forsynet med lygter og refleksanordninger efter følgende regler:

 • 1) En fremadrettet, hvid eller gullig nærlyslygte, der uden at blænde kan oplyse vejen mindst 30 m foran motorcyklen, samt en eller to hvide eller gullige fjernlyslygter, der kan oplyse vejen mindst 100 m foran motorcyklen.
 • 2) En eller to fremadrettede, hvide positionslygter og en eller to bagudrettede, røde baglygter, der alle er tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde.
 • 3) Mindst en hvid lygte, der kan belyse nummerpladen, således at den er læselig mindst 20 m bag motorcyklen.
 • 4) En eller to bagudrettede, røde stoplygter med væsentlig større lysstyrke end baglygten.
 • 5) Mindst en bagudrettet, rød refleksanordning, der er E- eller e-mærket eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærket), og som ikke må være trekantet.

Stk. 2. Trehjulet motorcykel skal dog være forsynet med to positionslygter, to baglygter og to bagudrettede, røde refleksanordninger. Trehjulet motorcykel, som har lad eller varekasse bag førersædet, eller som har førerhus, skal være forsynet med retningsviserblinklygter og stoplygter efter reglerne for bil.

Stk. 3. Sidevogn skal være forsynet med en fremadrettet, hvid og en bagudrettet, rød lygte, der begge er tydeligt synlige i 300 meters afstand uden at blænde, samt med bagudrettet, rød refleksanordning.

§ 27. En motorcykel kan være forsynet med følgende lygter og refleksanordninger:

 • 1) En eller to hvide eller gullige tågeforlygter, der er anbragt således, at de ikke virker blændende.
 • 2) En eller to bagudrettede, røde tågebaglygter, der opfylder kravene til tågebaglygter for bil.
 • 3) Gule retningsviserblinklygter som nævnt i § 16, stk. 1, nr. 4.
 • 4) Havariblink.
 • 5) Hvide, fremadrettede og røde, bagudrettede refleksanordninger, der ikke er trekantede, samt gule refleksanordninger til siden.
 • 6) En søgelygte og en arbejdslygte.

Stk. 2. Trehjulet motorcykel kan dog være forsynet med to nærlyslygter, en eller to baklygter samt parkeringslygter.

Stk. 3. Anden trehjulet motorcykel end den i § 26. stk. 2, nævnte kan være forsynet med retningsviserblinklygter efter reglerne for tohjulede motorcykler.

Stk. 4. En motorcykels nær- eller fjernlyslygter kan være indrettet som overhalingssignal.

Kapitel 6.

Knallerter.

§ 28. En knallert skal være standardtypegodkendt.

Stk. 2. Knallert skal være forsynet med standardtypegodkendelsesnummer og motortypenummer.

§ 29. Motor, udveksling mellem motor og drivhjul, drivhjulsstørrelse samt lyddæmpningssystem skal være indrettet således, at knallerten ikke yder større hastighed end fastsat ved typegodkendelsen.

§ 30. En knallert må ikke være indrettet til mere end een person.

§ 31. En knallert skal være forsynet med:

 • 1) Styreapparat, hvormed knallerten kan styres let, hurtigt og sikkert.
 • 2) Pedaler eller fodhvilere.
 • 3) Luftgummiringe på og skærme over hjulene.
 • 4) Driftsbremse, der ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse knallerten på en sikker, hurtig og virksom måde, og som består af to uafhængige bremsesystemer, der virker på hvert sit hjul.
 • 5) Klokke eller entonet horn.

Stk. 2. Når føreren forlader knallerten skal den være forsynet med anordning til tyverisikring, der består af lås samt kæde, bøjle eller lignende med en styrke, der svarer til indsatshærdet materiale med mindst 9 mm's tykkelse.

§ 32. En knallert skal være forsynet med lygter og refleksanordninger efter følgende regler:

 • 1) En fremadrettet, hvid eller gullig nærlyslygte, der uden at blænde kan oplyse vejen mindst 30 m foran knallerten.
 • 2) En bagudrettet, rød baglygte, der er tydeligt synlig i mindst 300 meters afstand uden at blænde.
 • 3) En bagudrettet, rød refleksanordning, der er E- eller e-mærket eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærket), og som ikke er trekantet.

Stk. 2. En trehjulet invalideknallert skal være forsynet med to baglygter og to bagudrettede refleksanordninger.

Stk. 3. En knallert kan være forsynet med en fremadrettet, hvid eller gullig fjernlyslygte, en hvid positionslygte, gule retningsviserblinklygter, en bagudrettet, rød stoplygte og hvide, fremadrettede og røde, bagudrettede refleksanordninger, der ikke er trekantede, samt gule refleksanordninger til siden.

Kapitel 7.

Påhængsvogn og sættevogn til bil.

§ 33. En påhængsvogn eller sættevogn skal være således indrettet, at udragende dele ikke frembyder fare for andre trafikanter.

§ 34. En påhængsvogn og sættevogn skal være forsynet med:

 • 1) Angivelse af fabrikat, type og stelnummer.
 • 2) Affjedring af samtlige hjul.
 • 3) Luftgummiringe på og skærme over samtlige hjul.
 • 4) Koblingsanordning, der passer til det trækkende køretøjs koblingsanordning.
 • 5) Driftsbremse, der virker på samtlige hjul, og som ved alle hastigheder og belastningsforhold kan bremse vognen på en sikker, hurtig og virksom måde, samt parkeringsbremse, der virker på hjulene på mindst en aksel og kan holde vognen standset på hældende grund. Dette gælder dog ikke påhængsvogn, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 750 kg og 50 pct. af det trækkende køretøjs egenvægt.

§ 35. En påhængsvogn og sættevogn skal være forsynet med lygter og refleksanordninger efter følgende regler:

 • 1) Et lige antal bagudrettede, røde baglygter, der er tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde.
 • 2) Mindst en hvid lygte, der kan belyse nummerpladen, således at den er læselig mindst 20 m bag vognen.
 • 3) Et lige antal bagudrettede stoplygter med en væsentlig større lysstyrke end baglygterne.
 • 4) Et lige antal bagudrettede, røde refleksanordninger, der er trekantede og E- eller e-mærket eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærket).
 • 5) Et lige antal fremadrettede, hvide refleksanordninger, der er mærket på samme måde.
 • 6) En gul retningsviverblinklygte bagpå i hver side. Lygterne skal opfylde kravene i § 9, stk. 1, nr. 7, 2. pkt.

Stk. 2. Påhængsvogn eller sættevogn skal på hver side være forsynet med gule refleksanordninger, der er E- eller e-mærkede eller godkendt af justitsministeriet (JRU-mærkede) eller med gule lygter, der er synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde.

Stk. 3. En påhængsvogn eller sættevogn kan være forsynet med havariblink og med de i § 11 nævnte lygter og refleksanordninger, dog at bagudrettede reflekser skal være trekantede.

Stk.4. Lygterne på en påhængsvogn eller sættevogn skal være elektrisk forbundet til de tilsvarende lygter på det trækkende køretøj.

Stk. 5. Lygter og reflekser, der indgår i et par, skal være ens og anbragt symmetrisk.

Kapitel 8.

Påhængsvogn til traktor og motorredskab.

§ 36. Enhver påhængsvogn til registreringspligtig traktor skal opfylde bestemmelserne i §§ 33-35, bortset fra bestemmelserne om, at der skal være affjedring af og skærme over hjulene samt bremser på samtlige hjul.

§ 37. En påhængsvogn til ikke registreringspligtig traktor skal være således indrettet, at udragende dele ikke frembyder fare for andre trafikanter.

Stk. 2. Påhængsvognen skal være forsynet med koblingsanordning der passer til det trækkende køretøjs koblingsanordning.

Stk. 3. Påhængsvognen skal være forsynet med refleksanordninger efter reglerne i § 35. I lygtetændingstiden skal den bageste påhængsvogn desuden være forsynet med baglygter efter reglerne i § 35.

Stk. 4. Påhængsvognen kan være forsynet med lygter efter reglerne i § 35.

§ 38. Påhængsvogn til motorredskab skal opfylde bestemmelserne i § 37.

Stk. 2. Påhængsvognen må kun benyttes til transport af arbejdsredskaber, som er knyttet til motorredskabets funktion. Denne begrænsning gælder dog ikke for påhængsvogn til motorredskab, der er beregnet til at føres af gående.

Kapitel 9.

Påhængsredskab.

§ 39. Ikke registreringspligtig påhængsredskab skal opfylde bestemmelserne i § 37. Dog skal bestemmelserne om refleksanordninger kun opfyldes i lygtetændingstiden.

Stk. 2. Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab, der trækkes af bil eller registreret traktor, skal såfremt det trækkende køretøjs bag- og sideblinklygter ikke er tydeligt synlige bagfra, være forsynet med retningsviserblinklygter efter reglerne i § 35.

§ 40. Et registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde bestemmelserne i kapitel 7, dog skal campingvogn være forsynet med støddæmpere i affjedringssystemet.

Stk. 2. Campingvog, hvis bredde ikke overstiger 2,1 m, skal være forsynet med to fremadrettede, hvide markeringslygter, såfremt bredden overstiger det trækkende køretøjs bredde med mere end 10 cm i hver side. Lygterne skal være tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand uden at blænde.

Kapitel 10.

Blokvogne.

§ 41. For motordrevet blokvogn gælder bestemmelserne i kapitel 2.

Stk. 2. For blokvogn, der trækkes af motordrevet køretøj, gælder bestemmelserne i kapitel 7, bortset fra § 34, stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 3. Blokvogn eller det trækkende køretøj skal være forsynet med gul afmærkningslygte.

Kapitel 11.

Andre bestemmelser.

§ 42. Kørsel med bil som led i dens opbygning eller reparation og med ny bil mellem skib, bane og forretningslokale kan ske uden iagttagelse af følgende regler:

 • 1) Bestemmelser om forlygter, når kørslen sker uden for lygtetændingstiden. Bestemmelserne om lygternes placering kan dog fraviges uanset tidspunktet for kørslen.
 • 2) Bestemmelser om baglygter, nummerpladelygter og markeringslygter. Køretøjet skal dog under kørsel i lygtetændingstiden være forsynet med to baglygter.
 • 3) Bestemmelser om refleksanordninger, når kørslen sker uden for lygtetændingstiden.
 • 4) Bestemmelser om retningsviserblinklygter, haveriblink og stoplygter, såfremt tydelig tegngivning kan ske på anden måde.
 • 5) Bestemmelser om spejle, sikkerhedsseler og skærme. Køretøjet skal dog være udstyret med mindst eet spejl.
 • 6) Bestemmelser om dækmontering, såfremt de monterede dæk har en bæreevne, der mindst svarer til den aktuelle belastning.

Stk. 2. For andre køretøjer finder bestemmelserne i stk. 1. tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. For påhængsvogn og sættevogn kan udover de i stk. 1. nævnte bestemmelser yderligere kravet om driftsbremse fraviges, såfremt vogntoget ikke fremføres med en større hastighed end 30 km i timen.

§ 43. Er et motordrevet køretøj, hvis længde og bredde ikke overstiger henholdsvis 6 m og 2 m, i lygtetændingstiden parkeret langs vejens kant i tættere bebygget område, behøver kun parkeringslygter mod vejens midte at være tændt, medmindre køretøjet er tilkoblet andet køretøj.

Stk. 2. Frakoblet påhængskøretøj skal, når det i lygtetændingstiden er standset eller parkeret på vej, være afmærket med mindst to bagudrettede, røde lygter og to fremadrettede, hvide lygter. Lygterne skal opfylde kravene til henholdsvis baglygter og positionslygter.

Stk. 3. Den i stk. 1 og 2 nævnte afmærkning kræves ikke, hvis vejen er så godt oplyst, at køretøjet tydeligt kan iagttages på tilstrækkelig lang afstand, eller såfremt det er standset eller parkeret på parkeringsplads eller andet afmærket område for parkering.

Kapitel 12.

Detailforskrifter.

§ 44. Detailforskrifter for køretøjets indretning og udstyr fastsættes i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser i en særskilt bekendtgørelse, der ved kgl. anordning er undtaget fra kundgørelse i Lovtidende. Bekendtgørelsen kan købes i boghandelen og ligger til gennemsyn hos Statens bilinspektion.

Kapitel 13.

Straf og ikrafttræden.

§ 45. Overtrædelse af §§ 1-10, §§ 12-17, § 18, stk. 2, §§ 19-21, § 22, stk. 1-5 og 7, §§ 23-26, §§ 28-31, § 32, stk. 1 og 2, §§ 33 og 34, § 35, stk. 1,2,4 og 5, §§ 36-41 og § 43, stk. 2, straffes med bøde. Det samme gælder overtrædelse af de yderligere krav, som fastsættes i bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjets indretning og udstyr.

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1977. Dog træder § 9, stk. 1, nr. 5, først i kraft den 1 april 1978.

Stk. 2. Bestemmelserne finder anvendelse på køretøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug første gang her i landet efter ikrafttrædelsesdatoen. Ethvert køretøj kan dog straks indrettes i overensstemmelse med bestemmelserne.

Stk. 3. De hidtige bestemmelser og overgangsregler vedrørende indretning og udstyr gælder fortsat for køretøjer, der er registreret, godkendt eller taget i brug her i landet inden den 1. maj 1977.Det samme gælder for knallerter der er godkendt efter de hidtidige regler, og som udleveres fra indehaveren af godkendelsen inden den 1. april 1978.

Justitsministeriet, den 20. april 1977.

Orla Møller.

/ Per Frederiksen.

Redaktionel note
 • (* 1) Optaget i Juristforbundets færdselslovsamling.