Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af afmærkningslygte (gult blinklys). (* 1)


I henhold til § 68. stk. 1, og § 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10, juni 1976 fastsættes:

§ 1. Køretøj, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej, kan være forsynet med en eller flere afmærkningslygter, som afgiver gult blinkende lys, der er synligt fra alle sider. Lygterne kan anvendes, når køretøjet under arbejde på vej enten holder stille, hvor standsning eller parkering ikke er tilladt, eller kører på en måde, som er i strid med færdselsreglerne eller kan medføre fare for andre trafikanter.

Stk. 2. Køretøj, der anvendes til arbejde på vej uden at være særligt indrettet hertil, kan, hvis det anses for nødvendigt til advarsel for andre trafikanter, afmærkes med en eller flere afmærkningslygter, når det holder stille ved arbejdsstedet. Lygterne må ikke være anbragt på køretøjet under kørsel.

§ 2. Traktor og motorredskaber kan være forsynet med en eller flere afmærkningslygter. Lygterne kan anvendes under kørsel samt under standsning eller parkering på kørebanen.

Stk. 2. Blokvogn skal være forsynet med en eller flere afmærkningslygter. Lygterne kan anvendes, når det på grund af læssets omfang, blokvognens lave hastighed eller af andre grunde anses for nødvendigt til advarsel for andre trafikanter.

§ 3. Ved slæbning af havareret køretøj bort fra motorvej skal vogntoget afmærkes med en eller flere afmærkningslygter.

§ 4. Anden anvendelse af afmærkningslygte er forbudt. Politiet kan dog i særlige tilfælde give tilladelse hertil.

§ 5. Overtrædelse af § 1, stk. 2, 2. pkt., § 2, stk. 2, 1. pkt., § 3 og § 4, 1. pkt., straffes med bøde.

§ 6. Bekendtgørelse træder i kraft den 1. maj 1977.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 30 af 17. februar 1967 om afmærkning af køretøjer med gult blinklys m.v. ophæves.

Justitsministeriet, den 22. april 1977.

Orla Møller.

/ P. Wiese.

Redaktionel note
  • (* 1) Optaget i Juristforbundets færdselslovsamling.