Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om luftfartøjers luftdygtighed m.v.


Bekendtgørelse nr. 332 af 27. november 1964 om luftfartøjers

luftdygtighed m.v. ophæves med virkning fra den 1. maj 1993.

Trafikministeriet, den 26. april 1993

Helge Mortensen

/ B. Willumsen

Officielle noter

Ingen