Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2, i lov om ændring af lov om luftfart


I medfør af § 2 i lov nr. 429 af 13. juni 1990 om ændring af lov om luftfart fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 2, i lov om ændring af lov om luftfart træder i kraft den 1. oktober 1990.

Trafikministeriet, den 21. september 1990

Knud Østergaard

/ B. Willumsen

Officielle noter

Ingen