Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. september 1963 om lovovertrædelser og visse andre handlinger begået om bord i luftfartøjer.


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 107 af 14. november 1969, Lovtidende C, bringes det herved til almindelig kundskab, at følgende lande med retsvirkning fra de vedføjede datoer har ratificeret eller tiltrådt den i Tokio den 14. september 1963 undertegnede konvention angående lovovertrædelser og visse andre handlinger begået om borg i luftfartøjer:

 

 Nederlandene (ekskl. 

  Surinam og De neder- 

  landske Antiller)......................... 12. februar 1970 

 Saudi-Arabien............................... 19. februar 1970 

 Madagascar.................................. 2. marts 1970 

 Ecuador..................................... 3. marts 1970 

 Forbundsrepublikken 

  Tyskland.................................. 16. marts 1970 

 Brasilien................................... 14. april 1970 

 Gabon....................................... 14. april 1970 

 Island...................................... 14. juni 1970 

 Nigeria..................................... 6. juli 1970 

 Japan....................................... 24. august 1970 

 Elfenbenskysten............................ 1. september 1970 

 Australien................................. 20. september 1970 

 Kenya...................................... 20. september 1970 

 Belgien.................................... 4. november 1970 

 Frankrig................................... 10. december 1970. 

Udenrigsministeriet, den 4. januar 1971.

F.M.

Paul Fischer.

Officielle noter

Ingen