Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af lønnings- og klassificeringslovens § 43

(Til samtlige ministerier)

 

Ifølge lønnings- og klassificeringslovens § 43 nedlægges stillinger som kommitteret og konsulent i ministeriernes departementer ved ledighed.

Finansministeriet har den 21. december 1995 indgået aftale med tjenestemændenes centralorganisationer om, at lønnings- og klassificeringslovens § 43 ophæves.

Ophævelsen har virkning fra 1. maj 1998.

For stillinger som kommitteret og konsulent i lønramme 37 og derover fremgår det herefter alene af Stillingsnummerregistret, om stillingen nedlægges ved ledighed, jf. Vejledning til Stillingsnummersystemet udsendt af Økonomistyrelsen i februar 1997.

Finansministeriet, den 20. april 1998

P.M.V.
E.B.
C.E. Johansen

/nn