Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konvention af 14. september 1963 om lovovertrædelser og visse andre handlinger begået om bord i luftfartøjer.


I tilslutning til udenrigministeriets bekendtgørelse nr. 107 af 14. november 1969 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 28 af 28. marts 1973, Lovtidende C, meddeles det, at følgende lande med virkning fra de vedføjede datoer har ratificeret eller tiltrådt den i Tokyo den 14. september 1963 undertegnede konvention angående lovovertrædelser og visse andre handlinger begået om bord i luftfartøjer:

  

 Jordan ......................................  1. august 1973  

 Colombia ....................................  4. oktober 1973  

 Nicaragua ................................... 22. november 1973  

 Pakistan ....................................  9. december 1973.  

Udenrigsministeriet, den 9. maj 1974.

F.M.

Eigil Jørgensen.

Officielle noter

Ingen