Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 11. oktober 1947 om den meteorologiske verdensorganisation.


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 41 af 31. august 1952 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 23 af 8. marts 1967, Lovtidende C, bringes det herved til almindelig kundskab, at yderligere følgende lande med virkning fra de vedføjede datoer har tiltrådt den i Washington den 11. oktober 1947 undertegnede konvention om den meteorologiske verdensorganisation:

Barbados............................ 21. april 1967

Panama.............................. 12. oktober 1967

Botswana............................ 15. november 1967.

Udenrigsministeriet, den 17. juni 1968.

F.M.

Paul Fischer.

Officielle noter

Ingen