Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (»Detailforskrifter 1978«)


HJEMMEL:

Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i § 68, stk. 1, og § 118, stk. 3 i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976, og i overensstemmelse med § 44 i bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v.

Efter kgl. anordning er denne bekendtgørelse undtaget fra kundgørelse i Lovtidende.

INDHOLDSOVERSIGT

1. ALMINDELIGE OPLYSNINGER OM BEKENDTGØRELSEN

1.01 Bekendtgørelsens opbygning

1.01.001 Nummersystemet

1.01.002 Hovedafsnit

1.01.003 Underafsnit

1.01.004 Detailforskrifter

1.01.005 Opdeling af detailforskrifter

1.02 Anvendelse af nummersystemet

1.03 Køretøjsarter- og anvendelser

1.04 Definitioner

2. IDENTIFIKATION OG PÅSKRIFTER

2.01 Identifikation

2.01.001 Generelle bestemmelser

2.02 Påskrifter om tilladt totalvægt, last m.v.

2.02.001 Generelle bestemmelser

2.03 Påskrifter om hastighedsgrænse

2.03.001 Generelle bestemmelser

2.04 Påhængsskilt

2.04.001 Generelle bestemmelser

3. VÆGT OG DIMENSIONER

3.01 Vægt og akseltryk m.v.

3.01.001 Generelle bestemmelser

3.02 Højde, længde og bredde

3.02.001 Generelle bestemmelser

4. STYREAPPARAT

4.01.001 Generelle bestemmelser

5. BREMSER

5.01 Bremsesystemer

5.01.001 Generelle bestemmelser

5.01.002 Driftsbremse

5.01.003 Nødbremse

5.01.004 Parkeringsbremse

5.02 Bremsekomponenter

5.02.001 Generelle bestemmelser

5.02.002 Hydrauliske anlæg

5.02.003 Trykluftanlæg

5.02.004 Påløbsbremser

5.02.005 Fjederbremser

5.03 Præstationer

5.03.001 Generelle bestemmelser

6. EL-ANLÆG, LYGTER, REFLEKSER M.V.

6.01 Elektriske anlæg

6.01.001 Generelle bestemmelser

6.02 Lygter til belysning

6.02.001 Generelle bestemmelser

6.02.002 Fjernlyslygter

6.02.003 Nærlyslygter

6.02.004 Tågeforlygter

6.02.005 Baklygter

6.02.006 Søge-/arbejdslygter

6.03 Lygter til markering

6.03.001 Generelle bestemmelser

6.03.002 Positionslygter

6.03.003 Baglygter

6.03.004 Markeringslygter

6.03.005 Tågebaglygter

6.03.006 Nummerpladelygter

6.03.007 Parkeringslygter

6.03.008 Sidemarkeringslygter

6.03.009 Særlige lygter til markering

6.04 Lygter til signalgivning

6.04.001 Generelle bestemmelser

6.04.002 Retningsviserblinklygter

6.04.003 Stoplygter

6.04.004 Havariblink

6.04.005 Afmærkningslygter

6.04.006 Udrykningslygter

6.04.007 Overhalingssignal

6.05 Refleksanordninger m.v.

6.05.001 Generelle bestemmelser

6.05.002 Fremadvendende refleksanordninger

6.05.003 Bagudvendende refleksanordninger

6.05.004 Refleksanordninger der vender til siden

6.06 Lydsignalapparater

6.06.001 Generelle bestemmelser

6.07 Radioanlæg, fjernsyn m.v.

6.07.001 Generelle bestemmelser

6.08 Tyverialarm

6.08.001 Generelle bestemmelser

7. MOTOR, UDSTØDNING M.V.

7.01 Motor

7.01.001 Generelle bestemmelser

7.02 Brændstofanlæg

7.02.001 Generelle bestemmelser

7.03 Transmissionssystem

7.03.001 Generelle bestemmelser

7.04 Udstødningssystem

7.04.001 Generelle bestemmelser

7.05 Støj

7.05.001 Generelle bestemmelser

7.06 Luftforurening

7.06.001 Generelle bestemmelser

7.07 Opvarmningsanlæg

7.07.001 Generelle bestemmelser

7.09 Brændstofanlæg til F-gas

7.09.001 Generelle bestemmelser

7.09.002 Brændstofbeholder

7.09.003 Armatur for brændstofbeholder

7.09.004 Brændstofledninger

7.09.005 Fordamper

7.09.006 Reduktionsventil

8. BÆRENDE ELEMENTER

8.01 Chassis

8.01.001 Generelle bestemmelser

8.01.002 Chassisramme

8.02 Hjul

8.02.001 Generelle bestemmelser

8.02.002 Dæk

8.02.003 Fælge

8.03 Hjulophæng

8.03.001 Generelle bestemmelser

8.03.002 Aksler

8.03.003 Bogiekonstruktioner

8.03.004 Fjedre

8.03.005 Støddæmpere

9. KARROSSERI, OPBYGNING M.V.

9.01 Karrosseri

9.01.001 Generelle bestemmelser

9.01.002 Afskærmning af hjul

9.01.003 Døre

9.01.004 Adskillelser

9.02 Opbygning med lad m.v.

9.02.001 Generelle bestemmelser

9.02.002 Opbygning med fast lad

9.02.003 Opbygning med tippelad

9.02.004 Opbygning til container

9.02.005 Opbygning til veksellad

9.03 Opbygning med tank

9.03.001 Generelle bestemmelser

9.03.002 Tanke på lad

9.03.003 Skvulpeplader

9.04 Overhæng, ladfremspring m.v.

9.04.001 Generelle bestemmelser

9.05 Tilkoblingsanordninger

9.05.001 Generelle bestemmelser

9.05.002 Påhængsvognskobling

9.05.003 Kuglekobling

9.05.004 Sættevognskobling

9.06 Bagagebærere, cykelstativer m.v.

9.06.001 Generelle bestemmelser

9.06.002 Kølerfigurer m.v.

10. INDRE INDRETNING, UDSYN, SÆRLIGT UDSTYR M.V.

10.01 Sæder

10.01.001 Generelle bestemmelser

10.02 Sikkerhedsseler

10.02.001 Generelle bestemmelser

10.03 Udsyn, ruder m.v.

10.03.001 Generelle bestemmelser

10.03.002 Synsfelt

10.03.003 Ruder

10.03.004 Solskærme, solfiltre m.v.

10.03.005 Forrudeviskere og -vaskere

10.03.006 Førerspejle

10.04 Instrumenter

10.04.001 Generelle bestemmelser

10.04.002 Hastighedsmåler

10.05 Tyverisikring

10.05.001 Generelle bestemmelser

10.06 Ildslukkere

10.06.001 Generelle bestemmelser

11. MÅLEMETODER

11.01 Støj

11.01.001 Støjmålemetode I (kørselsmåling)

11.01.002 Støjmålemetode II (standmåling)

11.01.003 Støjmålemetode III (særlig målemetode for knallerter)

11.01.004 Måleplads

11.01.005 Måleapparat

11.01.006 Målebetingelser

11.02 Luftforurening

11.02.001 Røgmålemetode I (CO-indhold)

11.02.002 Røgmålemetode II (dieselrøgtæthed)

11.02.003 Måling af kulilte i fører- og passagerrum

Bilag 1

Bilag 2

1. ALMINDELIGE OPLYSNINGER OM BEKENDTGØRELSEN

1.01 BEKENDTGØRELSENS OPBYGNING

1.01.001 NUMMERSYSTEMET

 • (1) I bekendtgørelsen er forskrifterne opstillet i et nummersystem, hvori det enkelte nummer består af tre talgrupper:
 • a) 1. talgruppe (et eller to cifre) betegner hovedafsnittet.
 • b) 2. talgruppe (to cifre) betegner underafsnittet.
 • c) 3. talgruppe (tre cifre) betegner detailforskrifterne.

1.01.002 HOVEDAFSNIT

 • (1) Bekendtgørelsen er opdelt i 11 hovedafsnit, hvoraf
 • a) hovedafsnit 1 indeholder almindelige oplysninger om bekendtgørelsen - herunder oversigt over køretøjsarter og -anvendelser samt definitioner,
 • b) hovedafsnittene 2-10 indeholder forskrifter vedrørende køretøjers indretning og udstyr, og
 • c) hovedafsnit 11 indeholder beskrivelse af målemetoder, der anvendes i forbindelse med visse af bekendtgørelsens forskrifter.
 • (2) Hovedafsnittene 2-10 er opdelt efter køretøjskomponenter og -systemer.

1.01.003 UNDERAFSNIT

 • (1) Underafsnittene er opdelt efter sådanne komponenter eller systemer i det pågældende hovedafsnit, som har visse fælles karakteristika.

1.01.004 DETAILFORSKRIFTER

 • (1) Nummereringen af detailforskrifter dækker to typer af detailforskrifter:
 • a) Numrene 001-009 betegner detailforskrifter af almen karakter for komponenter eller systemer, der er indeholdt i underafsnittet.
 • b) Numrene 010 og opefter betegner særlige detailforskrifter, der er gældende for en eller flere køretøjsarter eller -anvendelser.

Der gøres opmærksom på, at de under b) nævnte detailforskrifter kan indeholde såvel skærpelser som lempelser af de under a) nævnte almene forskrifter.

1.01.005 OPDELING AF DETAILFORSKRIFTER

 • (1) Detailforskrifterne er - afhængigt af deres indhold - opdelt med tal og/eller bogstaver.

1.02 ANVENDELSE AF NUMMERSYSTEMET

1.02.001 (1) Nummersystemets opbygning indebærer, at detailforskrifter for f. eks. en komponent findes på grundlag af den pågældende komponents nummer (se indholdsoversigten).

 • (2) Forskrifter af almen karakter for den pågældende komponent findes under et eller flere af numrene 001-009.
 • (3) Forskrifter for en konkret køretøjsart eller -anvendelse findes under nummeret for den pågældende køretøjsart eller -anvendelse (se oversigten over køretøjsarter og -anvendelser i pkt. 1.03).

1.03 KØRETØJSARTER OG -ANVENDELSER

010 MOTORDREVET KØRETØJ

Køretøj, der er forsynet med motor som drivkraft.

Motordrevne køretøjer inddeles i motorkøretøj (bil og motorcykel), knallert, traktor og motorredskab.

020 BIL

Motorkøretøj, der er forsynet med 4 eller flere hjul eller med bælter, valser, meder eller lignende, samt motorkøretøj på 3 hjul, hvis egenvægt overstiger 400 kg.

021 Personbil M1

Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.

022 Personbil M2

Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end 9 personer føreren medregnet, og som har en typegodkendt totalvægt på ikke over 5000 kg.

023 Personbil M3

Bil, der er indrettet til at benyttes til befordring af mere end 9 personer føreren medregnet, og som har en typegodkendt totalvægt på mere end 5000 kg.

024 Varebil N1

Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en typegodkendt totalvægt på ikke over 3500 kg.

025 Lastbil N2

Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en typegodkendt totalvægt på mere end 3500 kg men ikke over 12000 kg.

026 Lastbil N3

Bil, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en typegodkendt totalvægt på mere end 12000 kg.

030 MOTORCYKEL

Motorkøretøj på 2 hjul, med eller uden sidevogn, og motorkøretøj på 3 hjul, hvis egenvægt ikke overstiger 400 kg.

031 To-hjulet motorcykel

032 To-hjulet motorcykel med sidevogn

033 Tre-hjulet motorcykel

040 KNALLERT

Motordrevet to- eller tre-hjulet køretøj med en motor, hvis slagvolumen ikke overstiger 50 kubikcentimeter, eller med el-motor, og hvis motor ikke kan fremdrive køretøjet med større hastighed end 30 km/t.

Knallert inddeles i:

 • a) To-hjulet knallert, der er indrettet til befordring af fører alene.
 • b) To-hjulet knallert, der tillige er indrettet til varetransport.

050 TRAKTOR

Motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 30 km/h og kun med væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed.

060 MOTORREDSKAB

Motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 30 km/h og kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed. Motordrevet køretøj, der er bestemt til at føres af en gående, anses som motorredskab.

099 MOTORDREVET BLOKVOGN

Motordrevet køretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering, og som er beregnet til transport af særlig tungt eller omfangsrigt gods.

100 PÅHÆNGSKØRETØJ

Køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af andet køretøj. Påhængskøretøjer inddeles i påhængsvogn og sættevogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods, og påhængsredskab.

110 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

Sættevogn kobles til det trækkende køretøj således, at køretøjet eller dets last delvis hviler på det trækkende køretøj.

111 Påhængs-/sættevogn O1 med en typegodkendt totalvægt på ikke over 750 kg.

112 Påhængs-/sættevogn O2 med en typegodkendt totalvægt på mere end 750 kg men ikke over 3500 kg.

113 Påhængs-/sættevogn O3 med en typegodkendt totalvægt på mere end 3500 kg men ikke over 10000 kg.

114 Påhængs-/sættevogn O4 med en typegodkendt totalvægt på mere end 10000 kg.

120 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN

Sættevogn til traktor anses som traktorpåhængsvogn.

121 Traktorpåhængsvogn til registreringspligtig traktor.

122 Traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

130 PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

140 PÅHÆNGSREDSKAB

Andet påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn.

141 Campingvogn. Påhængsredskab, der er indrettet til beboelse.

142 Andet registreringspligtigt påhængsredskab.

143 Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab.

199 BLOKVOGN

Til motordrevet køretøj koblet påhængskøretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering, og som er beregnet til transport af særlig tungt eller omfangsrigt gods.

300 KØRETØJER TIL SÆRLIG ANVENDELSE

320 SKOLEKØRETØJER

330 UDLEJNINGSKØRETØJER

340 UDRYKNINGSKØRETØJER

380 KØRETØJER TIL ANDEN SÆRLIG ANVENDELSE

381 Invalidekøretøj

382 Bjærgningskøretøj

383 Rustvogn

384 Sygetransportvogn

385 Køretøjer, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej

Snerydningskøretøjer, grusspredere, slamsugningskøretøjer, vejafstribningskøretøjer, kabelvogne, vejbearbejdningsmaskiner og lignende køretøjer, der er særligt indrettet til at udføre arbejde på vej.

400 KØRETØJER TIL SÆRLIG TRANSPORT

410 TANKKØRETØJER

411 Ammoniak

412 Brandfarlige væsker

413 F-gas

414 Giftige stoffer

480 KØRETØJER TIL ANDEN SÆRLIG TRANSPORT

481 ADR-transport

482 Dyretransport

483 TIR-transport

1.04 DEFINITIONER

Akseltryk:

Det tryk, der overføres til vejen fra hjulene på en aksel.

Automatisk bremsekraftregulering:

Reguleringsanordning, der

 • a) automatisk regulerer køretøjets bremsekraftfordeling svarende til fordelingen af de dynamiske akseltryk, og/eller
 • b) automatisk regulerer bremsekraften/bremsekraftfordelingen efter køretøjets belastning.

En anordning, der automatisk hindrer hjulblokade under bremsning, anses ikke i denne forbindelse for at være en automatisk bremsekraftregulering.

Bremsetransmission:

Den kombination af dele, der findes mellem betjeningsanordningen og selve bremsen. Hvis bremsekraften helt eller delvis hidrører fra en energikilde, der er uafhængig af føreren, men styres af ham, anses energibeholderen som en del af bremsetransmissionen.

Decelerationstal:

Forholdet mellem decelerationen og tyngdeaccelerationen. Decelerationstallet (d0) kan bestemmes som forholdet mellem samlet bremsekraft og totalvægt, for sættevogne dog som forholdet mellem samlet bremsekraft og samlet statisk akseltryk.

Egenvægt:

Vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, samt fører medregnes ikke til egenvægten.

Faktisk totalvægt:

Køretøjets øjeblikkelige vægt med driftsmidler, fører og last.

Foranliggende styring:

Ved en personbil med foranliggende styring forstås en personbil, hvor mere end halvdelen af motorens længde befinder sig bagved det forreste punkt af forrudens nederste kant, og hvor ratnavet befinder sig i den forreste fjerdedel af køretøjet.

Funktionstid for bremser:

Den tid, der går fra betjeningsanordningen aktiveres til decelerationen har nået 50pct. af den krævede værdi.

Nyttelast:

Forskellen mellem tilladt totalvægt og tjenestevægt.

Styrende aksel:

Som styrende aksel på motordrevet køretøj anses aksel, på hvilken der er direkte forbindelse mellem betjeningsanordningen (rattet) og hjulene.

Styretøjstransmission:

Styretøjstransmissionen er den del af styretøjet, der findes mellem betjeningsanordningen og de styrende hjul. Energikilde til servostyring anses ikke som værende en del af transmissionen.

Tilladt last:

Forskellen mellem tilladt totalvægt og egenvægt.

Tilladt totalvægt:

Den ved registrering eller godkendelse tilladte største vægt af køretøjet med driftsmidler, fører og last.

Tjenestevægt:

Vægten af køretøj med tilbehør, som køretøjet normalt medfører, samt fuldt optanket med driftsmidler og incl. føreren (75 kg).

For motordrevet køretøj er tjenestevægten således lig med egenvægten med tillæg af vægten af driftsmidler plus 75 kg.

Totalvægt:

Køretøjets øjeblikkelige vægt med driftsmidler, fører og last (faktisk totalvægt) eller den ved registrering eller godkendelse tilladte største vægt af køretøjet med driftsmidler, fører og last (tilladte totalvægt).

2. IDENTIFIKATION OG PÅSKRIFTER

2.01 IDENTIFIKATION

2.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Registreringspligtigt køretøj og godkendt traktor skal være forsynet med fabrikantens navn eller varemærke samt køretøjets typebetegnelse og stelnummer. Indgår typebetegnelsen som en del af stelnummeret, er en yderligere separat angivelse af typebetegnelsen unødvendig.
 • (2) Typebetegnelse og stelnummer
 • a) skal være let tilgængeligt og tydeligt, og
 • b) skal være indpræget i chassis, selvbærende karosseri, stel eller i plade, der er svejst hertil, således at udsletning eller forandring af tal og bogstaver undgås.
 • (3) Påbudt mærkning, må kun anbringes
 • a) af fabrikanten,
 • b) af den her i landet bosiddende generalrepræsentant,
 • c) af en offentlig myndighed, eller
 • d) af - eller under kontrol af - et forsikringsselskabs taksator i overensstemmelse med bestemmelser herom fra ministeriet for skatter og afgifter.
 • (4) Det er ikke tilladt at ændre den påbudte mærkning.

2.01.040 KNALLERT

 • (1) Knallert skal være mærket i overensstemmelse med lov nr. 135 af 23. marts 1948 om mærkning af cykelstel m.v., samt den i medfør af samme lov udstedte bekendtgørelse nr. 171 af 14. april 1948.
 • (2) I stellet skal desuden være indpræget nummeret på køretøjets standardtypegodkendelse (DK-K-XXX). Endvidere skal det i standardtypegodkendelsen fastsatte motortypenummer (DK-M-XXX) være indpræget eller indstøbt i motoren.

2.02 PÅSKRIFTER OM TILLADT TOTALVÆGT, LAST M.V.

2.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Der må ikke på køretøjer anbringes sådanne påskrifter og skilte, der ved deres ydre form, indhold og udstyr eller den måde, hvorpå de anbringes, kan forveksles med de påskrifter og skilte, der er påbudt.
 • (2) Påskrifter skal udføres i holdbar farve, der klart afviger fra køretøjets eller skiltets farve.

2.02.024 VAREBIL N1

 • (1) Varebil N1 skal på hver side af køretøjet på et tydeligt synligt sted være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver køretøjets tilladte last og tilladte totalvægt.
 • (2) Påskrifter eller skilt skal være udformet som eksemplet i fig. a, hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 • (3) Køretøj, der er registreret med flere udførelser, skal være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver tilladt last og tilladt totalvægt for hver udførelse.

2.02.025 LASTBIL N2

 • (1) Lastbil N2 følger reglerne for varebil N1.
 • (2) Om motorforvogn til sættevogn, se reglerne for vogntog i pkt. 2.02.200.

2.02.026 LASTBIL N3

 • (1) Lastbil N3 følger reglerne for varebil N1.
 • (2) Om motorforvogn til sættevogn, se reglerne for vogntog i pkt. 2.02.200.

2.02.030 MOTORCYKEL

 • (1) Varemotorcykel og varesidevogn til 2-hjulet motorcykel følger reglerne for varebil N1.

2.02.040 KNALLERT

 • (1) Vareknallert skal på hver side være forsynet med påskrift eller skilt, der angiver køretøjets (laddets) tilladte nyttelast.
 • (2) Påskrifter skal være udformet som eksemplet i fig. b, hvor de anførte dimensioner angiver mindstemål.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

2.02.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

 • (1) Motordrevet blokvogn følger reglerne for varebil N1.
 • (2) Motordrevet blokvogn skal tillige være forsynet med påskrift om datoen for sidste godkendelse.

2.02.110 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

 • (1) Påhængsvogn til bil følger reglerne for varebil N1.

2.02.199 BLOKVOGN

 • (1) Blokvogn følger reglerne for motordrevet blokvogn.

2.02.200 VOGNTOG

 • (1) Sættevogntog skal på hver side af vogntoget være forsynet med påskrift, der angiver tilladt last og tilladt totalvægt for vogntoget. Såfremt sættevognen er godkendt til flere bestemte motorforvogne, eller motorforvognen er godkendt til flere bestemte sættevogne, skal der af påskrifter på de enkelte køretøjer fremgå den tilladte last og den tilladte totalvægt for de forskellige kombinationer. Vil en sådan påskrift blive for omfangsrig på grund af antallet af kombinationer, kan påskrifterne udelades, såfremt oplysningerne fremgår af motorforvognens koblingsattest.

2.02.382 BJÆRGNINGSKØRETØJ

 • (1) Kranvogn skal være forsynet med påskrift, der angiver den største tilladte vægt, der må anbringes i krankrogen. Påskriften kan tillige angive tilladt last ved forskellige udlæg af kranen.

2.03 PÅSKRIFT OM HASTIGHEDSGRÆNSE

2.03.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Såfremt der ved registrering eller godkendelse af et køretøj fastsættes en anden hastighedsgrænse end de i færdselslovens §§ 2 og 43 fastsatte, skal køretøjet være forsynet med en påskrift eller en tavle, der angiver den for det pågældende køretøj således fastsatte hastighedsgrænse.
 • (2) Påskrift eller tavle skal være anbragt bag på køretøjet.
 • (3) Påskrift eller tavle skal være udformet som vist i nedenstående eksempel, hvori målene er angivet i millimeter:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

2.04 PÅHÆNGSSKILT

2.04.001 GENERELLE BESTEMMELSER

I vogntog, hvori indgår registreringspligtigt påhængskøretøj, skal det trækkende køretøj være forsynet med påhængsskilt efter følgende regler:

 • a) Personbil M1 og varebil N1 skal være forsynet med påhængsskilt, dersom påhængskøretøjets bredde overstiger bredden af den trækkende bil.
 • b) Personbil M2, personbil M3, lastbil N2 og lastbil N3 skal være forsynet med påhængsskilt uanset bredden af det tilkoblede påhængskøretøj.
 • c) Bjærgningskøretøj skal være forsynet med påhængsskilt uanset bredden af det slæbte køretøj.
 • d) Påhængsskiltet skal være anbragt på bilens højre side, således at det tydeligt kan ses skråt bagfra. Skiltet skal være anbragt højst 1,8 m bag bilens forreste punkt, dog ikke længere bagude end laddets eller varekassens forkant.
 • e) Påhængsskilt skal være hvidt med rød kant og forsynet med teksten »PÅHÆNG« i røde bogstaver anbragt under hinanden.
 • f) På bil, hvis tilladte totalvægt overstiger 3500 kg, skal påhængsskiltet være mindst 400 mm højt og 100 mm bredt. På anden bil skal skiltet være mindst 250 mm højt og 60 mm bredt.

3. VÆGT OG DIMENSIONER

3.01 VÆGT OG AKSELTRYK M.V.

3.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Tilladt akseltryk, tilladt belastning og tilladt totalvægt må ikke overstige det af køretøjsfabrikanten garanterede, teknisk tilladte.
 • (2) Aksler, hvis indbyrdes afstand er mindre end 1,0 m regnes som een aksel.
 • (3) Tilladt akseltryk må ikke overstige 10.000 kg.
 • (4) For to aksler, hvis indbyrdes akselafstand er større end eller lig med 1,0 m, men mindre end 2,0 m, må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige 16.000 kg.
 • (5) For to aksler, hvis indbyrdes akselafstand er større end eller lig med 1,0 m, men mindre end 1,3 m, må den enkelte aksels tilladte akseltryk ikke overstige 8.000 kg.
 • (6) For tre aksler, hvis indbyrdes akselafstande begge er større end eller lig med 1,0 m, men mindre end 2,0 m, og hvor blot en af disse akselafstande er mindre end 1,3 m, må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige 22.000 kg.
 • (7) For tre aksler, hvis indbyrdes akselafstande begge er større end eller lig med 1,3 m, men mindre end 2,0 m, må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige 24.000 kg.
 • (8) For tre aksler, hvis indbyrdes akselafstande begge er større end eller lig med 1,0 m, men mindre end 2,0 m, må den enkelte aksels tilladte akseltryk ikke overstige 8.000 kg.
 • (9) Tilladt totalvægt for køretøj, undtagen sættevogn, må ikke overstige summen af de tilladte akseltryk.

3.01.010 MOTORDREVET KØRETØJ

 • (1) Ved tilladt totalvægt skal mindst 20pct. heraf hvile på de styrende aksler.
 • (2) For motordrevet køretøj med to aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 18.000 kg.
 • (3) For motordrevet køretøj med tre aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 24.000 kg.
 • (4) For motordrevet køretøj med fire eller flere aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige 29.500 kg.
 • (5) For motordrevet køretøj med fire eller flere aksler, hvoraf de to forreste aksler er styrende, og på hvilket afstanden mellem køretøjets forreste og bageste aksel er 5,0 m eller mere, kan den tilladte totalvægt dog være indtil 32.000 kg.
 • (6) De i afsnit 3.01.001 pkt. (3)-(8) anførte bestemmelser om største tilladte akseltryk gælder ikke for motordrevet køretøj, der alene anvendes som trækkraft for blokvogn.
 • (7) De ovenfor under pkt. (2)-(5) anførte bestemmelser om største tilladte totalvægte gælder ikke for motordrevet køretøj, der alene anvendes som trækkraft for blokvogn.

3.01.030 MOTORCYKEL

 • (1) Ved tjenestevægt skal mindst 25pct. heraf hvile på forhjulet/forhjulene.
 • (2) Ved tjenestevægt med tillæg af 75 kg pr. passager skal mindst 25 pct. heraf hvile på forhjulet/forhjulene.
 • (3) For varemotorcykel gælder desuden, at ved den tilladte totalvægt skal mindst 25 pct. heraf hvile på forhjulet/forhjulene.

3.01.040 KNALLERT

 • (1) Ved tjenestevægt skal mindst 25 pct. heraf hvile på forhjulet.
 • (2) For vareknallert gælder desuden, at ved den tilladte totalvægt skal mindst 25 pct. heraf hvile på forhjulet.
 • (3) For fabriksny personknallert må egenvægten ikke overstige 60 kg.
 • (4) For fabriksny vareknallert må egenvægten ikke overstige 70 kg.

3.01.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

 • (1) De i afsnit 3.01.001 pkt. (3)-(8) samt afsnit 3.01.010 pkt. (2)-(5) anførte bestemmelser om største tilladte akseltryk og totalvægte gælder ikke for motordrevet blokvogn.

3.01.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

 • (1) For påhængskøretøj med tre eller flere aksler, undtagen sættevogn, må den tilladte totalvægt ikke overstige 24.000 kg.
 • (2) For sættevogn må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige 24.000 kg.

3.01.141 CAMPINGVOGN

 • (1) Tilladt totalvægt for campingvogn skal være mindst 1,2 gange egenvægten.

3.01.199 BLOKVOGN

 • (1) De i afsnit 3.01.001 pkt. (3)-(8) samt afsnit 3.01.100 pkt. (1) og (2) anførte bestemmelser om største tilladte akseltryk og totalvægte gælder ikke for blokvogn.

3.01.200 VOGNTOG

 • (1) Tilladt totalvægt for vogntog må ikke overstige 44.000 kg.
 • (2) I vogntog må påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstige det af fabrikanten af det trækkende køretøj garanterede, teknisk tilladte.
 • (3) I vogntog, hvor det trækkende køretøj er en bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, må påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstige:
 • a) 90pct. af den trækkende bils egenvægt, hvis påhængskøretøjet er forsynet med driftsbremse.
 • b) 50pct. af den trækkende bils egenvægt, hvis påhængskøretøjet ikke er forsynet med driftsbremse.
 • (4) I vogntog med registreringspligtigt påhængskøretøj, hvor det trækkende køretøj er en bil med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, må:
 • a) Påhængsvognens eller påhængsredskabets tilladte totalvægt ikke være større end 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt.
 • b) Sættevognens samlede tilladte akseltryk ikke være større end 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt.
 • (5) I vogntog med registreringspligtigt påhængskøretøj skal ved tilladt totalvægt mindst 20pct. heraf hvile på det trækkende køretøjs drivhjul.
 • (6) De ovenfor under pkt. (1) og (4) anførte bestemmelser gælder ikke for blokvognstog.
 • (7) I vogntog, der trækkes af registreringspligtig traktor, skal mindst 50pct. af totalvægten hvile på de bremsende hjul.
 • (8) I vogntog, der trækkes af ikke-registreringspligtig traktor, må påhængsvognenes samlede faktiske totalvægt ikke overstige tre gange traktorens faktiske totalvægt, medmindre påhængsvognene er forsynet med bremser.
 • (9) I vogntog, der trækkes af motorredskab, må ingen af påhængsvognenes faktiske totalvægt overstige to gange motorredskabets faktiske totalvægt, medmindre påhængsvognen er forsynet med bremser.
 • (10) I vogntog med ikke-registreret påhængsredskab må påhængsredskabets vægt ikke overstige to gange det trækkende køretøjs faktiske totalvægt, medmindre påhængsredskabet er forsynet med bremser.

3.01.320 SKOLEKØRETØJER

 • (1) Skolekøretøj skal opfylde bestemmelserne i §§ 14 og 46 i kørekortbekendtgørelsen.

3.02 HØJDE, BREDDE OG LÆNGDE

3.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Et køretøj må ikke have større højde end 4,0 m.
 • (2) Et køretøj må ikke have større bredde end 2,5 m. Bredden måles over de længst udragende dele, idet der dog ses bort fra førerspejle, sideblinklygter samt snøreøskner o. lign. (incl. nødvendige, påbudte afskærmningslister) til fastgørelse af presenning.

3.02.010 MOTORDREVET KØRETØJ

 • (1) Længden må ikke overstige 12 m.

3.02.040 KNALLERT

 • (1) Længden af vareknallert må ikke overstige 1,9 m.

3.02.060 MOTORREDSKAB

 • (1) Motorredskab til landbrugs- og vejarbejde må ikke have større bredde end 3,3 m.

3.02.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

 • (1) Bestemmelserne i pkt. 3.02.001 og 3.02.010 gælder ikke for motordrevet blokvogn.

3.02.140 PÅHÆNGSREDSKAB

 • (1) For påhængsredskab til landbrugs- og vejarbejde må bredden ikke overstige 3,3 m.

3.02.199 BLOKVOGN

 • (1) Bestemmelserne i pkt. 3.02.001 gælder ikke for blokvogn.

3.02.200 VOGNTOG

 • (1) Den samlede længde må ikke overstige:
 • a) for bil med sættevogn: 15,5 m.
 • b) for andre vogntog: 18,0 m.
 • (2) Afstanden mellem bagkant af trækkende køretøj og forkant af lad eller opbygning på påhængsvogn eller registreringspligtigt påhængsredskab må ikke overstige 2 m. For ikke-registreringspligtigt påhængsredskab må afstanden ikke overstige 4 m.
 • (3) Bredden af registreringspligtigt påhængskøretøj til bil må ikke overstige den trækkende bils bredde med mere end 100 mm i hver side.
 • (4) Bestemmelsen i pkt. (3) gælder dog ikke for campingvogn og påhængsvogn til beboelse, såfremt bredden ikke overstiger 2,1 m.
 • (5) De ovenfor under pkt. (1) og (3) anførte bestemmelser gælder ikke for blokvognstog.

3.02.320 SKOLEKØRETØJ

 • (1) Skolebil skal opfylde bestemmelserne i §§ 14 og 46 i kørekortbekendtgørelsen.

4. STYREAPPARAT

4.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Styreapparat skal være således indrettet
 • a) at køretøjet kan styres let, sikkert og hurtigt,
 • b) at det kan modstå de påvirkninger, der fremkommer under normale driftsforhold,
 • c) at det under kørsel enten er selvoprettende eller indifferent for alle styreudslag, og
 • d) at køretøjet kan styres, selv om en eventuel hjælpestyring svigter.
 • (2) Betjeningsanordning skal være nem at betjene, og dens bevægelsesretning skal svare til den tilsigtede retningsændring for køretøjet.
 • (3) Styrehuset skal være solidt fastgjort til de bærende elementer, og alle samlinger i styreapparatet skal være forsvarligt sikrede.
 • (4) Dele, der indgår i transmissionen mellem betjeningsanordning og styrende hjul, og som ikke er beskyttet af faste dele på køretøjet, skal være anbragt mindst 150 mm over vejbanen.
 • (5) Der må ikke på grund af slid el. lign. forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.

4.01.020 BIL

 • (1) Bil skal være forsynet med styreapparat med mekanisk forbindelse mellem betjeningsanordning og de styrende hjul.
 • (2) Den bageste aksel må ikke være styrende.

4.01.021 PERSONBIL M1

 • (1) Personbil M1, der ikke har foranliggende styring, skal være forsynet med kollisionssikret styreapparat, der opfylder de konstruktive bestemmelser i ECE-regulativ nr. 12 eller Rådets direktiv nr. 74/297/EØF.

4.01.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) Styreapparatet skal være således indrettet, at der ved fuldt styreudslag (mod faste stop) er tilstrækkelig plads til førerens hænder.
 • (2) For styr gælder,
 • a) at bredden skal være mere end 550 mm,
 • b) at håndtag ikke må være anbragt lavere end førersædets siddeflade og ikke højere end 300 mm derover, og
 • c) at styret skal være fastgjort direkte til forgaflen.

4.01.032 TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

 • (1) To-hjulet motorcykel med sidevogn følger reglerne for to-hjulet motorcykel.

4.01.033 TRE-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) Tre-hjulet motorcykel med et forhjul følger reglerne for to-hjulet motorcykel.
 • (2) Tre-hjulet motorcykel med to forhjul følger reglerne for bil.

4.01.040 KNALLERT

 • (1) For styr gælder,
 • a) at bredden skal være mellem 500 mm og 700 mm
 • b) at håndtag ikke må være anbragt lavere end sædets siddeflade og ikke højere end 300 mm derover, og
 • c) at styret skal være fastgjort direkte til forgaflen.

4.01.050 TRAKTOR

 • (1) Traktor kan være forsynet med styreapparat, der virker
 • a) på forhjulene alene,
 • b) på baghjulene alene, eller
 • c) samtidigt på for- og baghjulene.
 • (2) Traktor kan være forsynet med styreapparat med hydraulisk transmission mellem betjeningsanordning og styrende hjul.

4.01.060 MOTORREDSKAB

 • (1) Motorredskab følger reglerne for traktor.

4.01.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

 • (1) Motordrevet blokvogn med konstruktivt bestemt maksimalhastighed på 30 km/h eller derunder følger reglerne for traktor.
 • (2) Anden motordrevet blokvogn følger reglerne for bil.

4.01.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

 • (1) Påhængsvogn og påhængsredskab skal være forsynet med styreapparat, hvis afstanden mellem forreste og bageste aksel overstiger 2,1 m. Sådant styreapparat skal virke på forakslen.
 • (2) Sættevogn kan være forsynet med mekanisk aktiveret styreapparat på bagakslen/bagakslerne.

4.01.199 BLOKVOGN

 • (1) Blokvogn kan være forsynet med styreapparat på en eller flere aksler.

4.01.320 SKOLEKØRETØJER

 • (1) Bil til øvelseskørsel og til aflæggelse af køreprøver skal have rattet i venstre side.

4.01.330 UDLEJNINGSKØRETØJER

 • (1) Bil til udlejning skal have rattet i venstre side.

5. BREMSER

5.01 BREMSESYSTEMER

5.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Bremsesystem skal være således konstrueret, at virkemåden forbliver sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende ved normal brug og ved de herunder optrædende vibrationer m.v.
 • (2) Slid på bremserne skal kunne kompenseres på nem måde ved hjælp af en manuel eller automatisk justeringsanordning.
 • (3) Bremsesystem skal have en sådan vandringsreserve, at den krævede virkning kan opnås uden øjeblikkelig justering, når bremserne bliver varme, og når belægningerne har nået en vis grad af slid.
 • (4) Bremseflader på påbudte bremser skal være i fast mekanisk forbindelse med hjulene ved hjælp af tilstrækkeligt brudsikre dele.

5.01.002 DRIFTSBREMSE

 • (1) Driftsbremse skal kunne afbremse og standse køretøjet på en sikker, hurtig og virksom måde ved enhver hastighed og under alle belastningsforhold.
 • (2) Driftsbremsens virkning skal
 • a) være trinløs variabel, og
 • b) være fordelt symmetrisk i forhold til køretøjets længdeakse.
 • (3) Den af driftsbremsen krævede virkning skal kunne opnås ved første aktivering af betjeningsanordningen.
 • (4) For driftsbremsesystem, hvor førerens muskelkraft alene ikke er tilstrækkelig til at frembringe den for nødbremsen krævede bremsevirkning, gælder:
 • a) At systemet skal være forsynet med en energibeholdning, der er tilstrækkelig til, selv når energikilden svigter, at køretøjet kan standses med den for nødbremsen krævede virkning.
 • b) At køretøjet skal være forsynet med en optisk eller akustisk alarmanordning, der giver signal, når energibeholdningen falder til under 65pct. af den nedre grænseværdi for normalt arbejdsområde.
 • c) At energi til køretøjets hjælpeudstyr ikke må kunne tages fra bremsesystemets energibeholdning, når denne er under 65pct. af den nedre grænseværdi for normalt arbejdsområde.

5.01.003 NØDBREMSE

 • (1) Nødbremse skal kunne afbremse og standse køretøjet på en sikker og virksom måde, hvis der opstår een fejl i driftsbremsens transmission.
 • (2) Nødbremse kan være
 • a) et separat bremsesystem,
 • b) kombineret med driftsbremsen, eller
 • c) kombineret med parkeringsbremsen.
 • (3) Den af nødbremsen krævede virkning skal kunne opnås ved første aktivering af betjeningsanordningen.

5.01.004 PARKERINGSBREMSE

 • (1) Parkeringsbremse skal kunne holde køretøjet stationært på hældende grund, idet de virksomme bremsekomponenter skal være fastholdt i bremsestilling ad rent mekanisk vej.

5.01.010 MOTORDREVET KØRETØJ

 • (1) Føreren skal fra førersædet kunne aktivere
 • a) driftsbremsen uden at flytte hænderne fra styreapparatets betjeningsanordning,
 • b) nødbremsen med mindst en hånd på styreapparatets betjeningsanordning, samt
 • c) parkeringsbremsen.

5.01.020 BIL

 • (1) Bil skal være forsynet med driftsbremse, nødbremse og parkeringsbremse.
 • (2) Driftsbremsen skal virke på alle bilens hjul.
 • (3) Parkeringsbremsens betjeningsanordning skal være uafhængig af driftsbremsens betjeningsanordning.
 • (4) Parkeringsbremsen skal også kunne anvendes, når bilen er i bevægelse.
 • (5) For bil, der er godkendt til at trække påhængskøretøj, hvis driftsbremse er tilsluttet bilens driftsbremse gælder, at bilens driftsbremse skal kunne bremse bilen med den for nødbremsen krævede virkning, hvis der opstår fejl i bremsetransmissionen mellem bil og påhængskøretøj eller i påhængskøretøjets driftsbremse.
 • (6) For bil, der er godkendt til at trække påhængs-/sættevogn O3 eller påhængs-/sættevogn O4 gælder:
 • a) At bagakslen/bagakslerne skal være forsynet med automatisk bremsekraftregulering, hvis forholdet mellem tilladt akseltryk og akseltryk ved tjenestevægt er større end 4 : 3. På en løftbar aksel i en boggie kan automatisk bremsekraftregulering dog udelades.
 • b) At såvel bilens driftsbremse som dens nødbremse skal kunne aktivere påhængskøretøjets driftsbremse.

5.01.026 LASTBIL N3

 • (1) Lastbil N3 skal være forsynet med to-kreds driftsbremse.

5.01.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) To-hjulet motorcykel skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der mindst virker på hvert sit hjul.

5.01.032 TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

 • (1) To-hjulet motorcykel med sidevogn skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der mindst virker på hvert sit hjul på motorcyklen.
 • (2) Driftsbremsens virkning skal ikke være fordelt symmetrisk i forhold til køretøjets længdeakse.

5.01.033 TRE-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) Tre-hjulet motorcykel skal opfylde systemkravene for bil.

5.01.040 KNALLERT

 • (1) Knallert skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der mindst virker på hvert sit hjul. Ingen af disse bremsesystemer må virke på dæk eller fælg.

5.01.050 TRAKTOR

 • (1) Traktor skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse.
 • (2) Driftsbremsen skal virke på hjulene på mindst en aksel.
 • (3) Parkeringsbremsen kan være en anordning, der blokerer traktorens transmissionssystem.

5.01.060 MOTORREDSKAB

 • (1) Motorredskab skal opfylde systemkravene for traktor.

5.01.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

 • (1) Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på ikke over 30 km/h skal opfylde systemkravene for traktor.
 • (2) Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 45 km/h skal opfylde systemkravene for bil.

5.01.110 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

 • (1) Påhængs-/sættevogn til bil skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse.
 • (2) Driftsbremsen skal virke på alle køretøjets hjul.
 • (3) Driftsbremsen skal være således indrettet, at køretøjet automatisk bremses i tilfælde af brud på tilkoblingsanordningen mellem bil og påhængs-/sættevogn.
 • (4) Driftsbremsen på påhængsvogn til personbefordring samt på sættevogn skal være tilsluttet det trækkende køretøjs driftsbremse.

5.01.111 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O1

 • (1) Skal køretøjet efter reglerne i pkt. 3.01.200 om totalvægt være forsynet med bremser, skal disse opfylde systemkravene for bremser på påhængs-/sættevogn O2.

5.01.112 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O2

 • (1) Driftsbremsen skal
 • a) være tilsluttet den trækkende bils driftsbremse, eller
 • b) være en påløbsbremse.
 • (2) Bestemmelsen i pkt. 5.01.110 (3) skal ikke være opfyldt for een-akslet påhængsvogn O2 såfremt
 • a) den tilladte totalvægt ikke overstiger 1500 kg, og
 • b) der, foruden tilkoblingsanordningen mellem bil og påhængsvogn, tillige findes en yderligere mekanisk forbindelse, der kan have form af en kæde eller en wire.

5.01.113 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O3

 • (1) Driftsbremsen skal være tilsluttet den trækkende bils driftsbremse.
 • (2) Aksler, hvor forholdet mellem tilladt akseltryk og akseltryk ved tjenestevægt er større end 4:3, skal være forsynet med automatisk bremsekraftregulering.

5.01.114 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O4

 • (1) Påhængs-/sættevogn O4 skal opfylde systemkravene for påhængs-/sættevogn O3.

5.01.120 PÅHÆNGSVOGN TIL TRAKTOR

 • (1) Skal køretøjet efter reglerne i pkt. 3.01.200 om totalvægt være forsynet med bremser skal
 • a) køretøjet være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse,
 • b) driftsbremsen virke på mindst en aksel, og
 • c) driftsbremsen kunne aktiveres af traktorens fører fra førersædet med mindst een hånd på styreapparatets betjeningsanordning, eller være en påløbsbremse.

5.01.130 PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

 • (1) Skal køretøjet efter reglerne i pkt. 3.01.200 om totalvægt være forsynet med bremser skal disse opfylde systemkravene for påhængsvogn til traktor.

5.01.141 CAMPINGVOGN

 • (1) Campingvogn skal opfylde systemkravene for påhængsvogn til bil.

5.01.142 ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 • (1) Andet registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde systemkravene for påhængsvogn til bil.

5.01.143 IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 • (1) Skal køretøjet efter reglerne i pkt. 3.01.200 om totalvægt være forsynet med bremser skal disse opfylde systemkravene for påhængsvogn til traktor.

5.01.199 BLOKVOGN

 • (1) Blokvogn skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse.
 • (2) Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 30 km/h skal opfylde systemkravene for påhængsvogn til traktor.
 • (3) Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 45 km/h skal opfylde systemkravene for påhængs-/sættevogn til bil.

5.01.200 VOGNTOG

 • (1) I vogntog med to påhængskøretøjer, hvoraf kun det ene er forsynet med bremser, skal påhængskøretøjet uden bremser tilkobles bagest.

5.01.320 SKOLEKØRETØJ

 • (1) I bil, der er godkendt til øvelseskørsel, skal driftsbremsen være forsynet med en ekstra bremsepedal til brug for læreren. Denne ekstra bremsepedal må ikke føres ned ved aktivering af bremsepedalen ved førersædet.
 • (2) Bil, der er godkendt til øvelseskørsel, skal være således indrettet, at læreren kan betjene nødbremsen.
 • (3) Bil, der er godkendt til øvelseskørsel med stor påhængsvogn, skal være forsynet med trykluftbremseanlæg (herunder trykluftforstærkede anlæg) og manometer, der både viser beholdertryk og bremsetryk.

5.01.340 UDRYKNINGSKØRETØJ

 • (1) Udrykningskøretøj, opbygget på chassis med typegodkendt tilladt totalvægt over 8000 kg, skal være forsynet med to-kreds driftsbremse.

5.01.381 INVALIDEKØRETØJ

 • (1) Invalidekøretøj med håndbetjent driftsbremse skal ikke opfylde bestemmelsen i 5.01.010 (1) a).

5.01.410 TANKKØRETØJ

 • (1) Tankpåhængskøretøj til bil til transport af ammoniak, brandfarlige væsker af klasse I, II-1, og III-1, F-gas eller giftige stoffer, skal være forsynet med driftsbremse, der er tilsluttet den trækkende bils driftsbremse.

5.01.482 KØRETØJ TIL DYRETRANSPORT

 • (1) Påløbsbremse skal være forsynet med gastryksstøddæmper til dæmpning af trykstangens bevægelser.

5.02 BREMSEKOMPONENTER

5.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) I driftsbremsesystemer, hvor slid af bremsebelægninger ikke medfører øget vandring af betjeningsanordningen, skal den til rådighed værende bremsebakkemidtevandring (Sb) være mindst

Sb = 1,2 + 0,002 x d mm, hvor d er bremsetromlens indvendige diameter. Øvrige driftsbremsesystemer må ved den krævede deceleration højst udnytte 2/3 af betjeningsanordningens mulige vandring.

5.02.002 HYDRAULISKE ANLÆG

 • (1) Hydrauliske komponenter skal være tætte.
 • (2) Væskebeholdere skal være let tilgængelige for kontrol af væskestand.
 • (3) Komponenterne i et fodbetjent anlæg skal kunne tåle en aktiveringskraft på 1000 N (100 kp).

5.02.003 TRYKLUFTANLÆG

 • (1) Trykluftbeholdere skal have en sådan størrelse, at der efter 8 fuldbremsninger uden tilførsel af trykluft, kan bremses med mindst 50 pct. af den krævede virkning.
 • (2) Kompressoren skal have tilstrækkelig kapacitet til at fylde beholdere, der indgår i bremsesystemet fra tom tilstand til 65 pct. af nedre grænseværdi for arbejdstrykket på mindre end 3 minutter for motordrevne køretøjer og 6 minutter for vogntog.
 • (3) Trykluftbeholdere skal være forsynet med anordninger, der uden brug af værktøj muliggør aftapning af kondensvand.
 • (4) Trykluftanlæg skal, foruden med trykreguleringsanordning, være forsynet med en passende indstillet sikkerhedsventil, tilsluttet tæt ved kompressoren.
 • (5) Den påbudte alarmanordning for utilstrækkeligt tryk i luftbeholderen kan erstattes af eller suppleres med et manometer, der kan aflæses fra førersædet.

5.02.004 PÅLØBSBREMSER

 • (1) Påløbsarrangementet skal have en kortvarig påløbskraft før bremsen aktiveres på mindst 2 pct. af påhængskøretøjets totalvægt.
 • (2) Ved den krævede bremsekraft må den nødvendige påløbskraft ikke være større end 9 pct. af påhængskøretøjets totalvægt.

5.02.005 FJEDERBREMSER

 • (1) Fjederbremser må ikke anvendes i et driftsbremsesystem.

5.03 PRÆSTATIONER

5.03.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Kravene til en driftsbremses eller en nødbremses virkning skal kunne opfyldes ved bremsning på jævn, vandret vej med god friktion,
 • a) med kolde bremser ved bremsningens begyndelse,
 • b) uden at noget hjul blokerer,
 • c) uden at køretøjet afviger fra sin kurs,
 • d) uden at der forekommer unormale vibrationer,
 • e) uden at den tilladte aktiveringskraft overskrides, samt
 • f) ved alle belastningsforhold mellem tjenestevægt og tilladt totalvægt.
 • (2) Kravene til en parkeringsbremses virkning skal kunne opfyldes ved bremsning på vej med god friktion,
 • a) med kolde bremser,
 • b) uden at den tilladte aktiveringskraft overskrides, samt
 • c) ved alle belastningsforhold mellem egenvægt og tilladt totalvægt.

5.03.020 BIL

 • (1) To-kreds driftsbremse skal, hvis der opstår en fejl i driftsbremsens transmission, kunne give bilen en deceleration på mindst 30 pct. af den for driftsbremsen krævede deceleration ved tilladt totalvægt.
 • (2) Driftsbremsens bremsekræfter skal være fordelt således på køretøjets aksler, at der for et givet decelerationstal (d0) ikke på nogen aksel udnyttes større friktionskoefficient (my) end bestemt ved:

my mindre end eller lig med 1,18 x d0 + 0,082.

Bestemmelsen skal kun være opfyldt ved tilladt totalvægt.

Bestemmelsen gælder ikke personbil M1.

 • (3) Parkeringsbremsen skal kunne holde bilen stationært på en skråning med 18 pct. hældning.

5.03.021 PERSONBIL M1

 • (1) Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 5,8 m/sexp2.
 • (2) Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,9 m/sexp2.
 • (3) Driftsbremsen må
 • a) ved alle belastningsforhold mellem tjenestevægt og tilladt totalvægt, samt
 • b) uanset vejbanens friktion, og
 • c) ved alle decelerationer op til 8 m/sexp2 ikke blokere baghjulene før forhjulene.
 • (4) Aktiveringskraften må ikke overstige 500 N (50 kp) ved fodbetjening og 400 N (40 kp) ved håndbetjening.

5.03.022 PERSONBIL M2

 • (1) Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 5,0 m/sexp2.
 • (2) Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,5 m/sexp2.
 • (3) Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 0,5 s.
 • (4) Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

5.03.023 PERSONBIL M3

 • (1) Personbil M3 skal opfylde præstationskravene for personbil M2.

5.03.024 VAREBIL N1

 • (1) Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 5,0 m/sexp2.
 • (2) Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,5 m/sexp2.
 • (3) Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.
 • (4) Bestemmelsen i pkt. 5.03.001 (1) om, at den krævede bremsevirkning skal opnås uden at noget hjul blokerer, skal dog kun være opfyldt ved tilladt totalvægt.

5.03.025 LASTBIL N2

 • (1) Driftsbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 4,4 m/sexp2.
 • (2) Nødbremsen skal kunne give bilen en deceleration på mindst 2,2 m/sexp2.
 • (3) Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 0,5 s.
 • (4) Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.
 • (5) Bestemmelsen i pkt. 5.03.001 (1) om, at den krævede bremsevirkning skal opnås uden at noget hjul blokerer, skal dog kun være opfyldt ved tilladt totalvægt.

5.03.026 LASTBIL N3

 • (1) Lastbil N3 skal opfylde præstationskravene for lastbil N2.

5.03.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) Driftsbremsen skal kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 5 m/sexp2.
 • (2) Ved tjenestevægt skal:
 • a) Forhjulsbremsen alene kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 3,9 m/sexp2.
 • b) Baghjulsbremsen alene kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 3,1 m/sexp2.
 • (3) Aktiveringskraften må ikke overstige 400 N (40 kp) ved fodbetjening og 200 N (20 kp) ved håndbetjening.

5.03.032 TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

 • (1) To-hjulet motorcykel med sidevogn skal opfylde præstationskravene for to-hjulet motorcykel.

5.03.033 TRE-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) Driftsbremsen skal kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 5 m/sexp2.
 • (2) Nødbremsen skal kunne give motorcyklen en deceleration på mindst 2,5 m/sexp2.
 • (3) Parkeringsbremsen skal kunne holde motorcyklen stationært på en skråning med 18 pct. hældning.
 • (4) Aktiveringskraften må ikke overstige 400 N (40 kp) ved fodbetjening og 200 N (20 kp) ved håndbetjening.

5.03.040 KNALLERT

 • (1) Driftsbremsen skal kunne give knallerten en deceleration på mindst 4,2 m/sexp2.
 • (2) Baghjulsbremsen alene skal kunne give knallerten en deceleration på mindst 2,1 m/sexp2.
 • (3) Aktiveringskraften må ikke overstige 400 N (40 kp) ved fodbetjening og 200 N (20 kp) ved håndbetjening.

5.03.050 TRAKTOR

 • (1) Driftsbremsen skal kunne give traktoren en deceleration på mindst 3,0 m/sexp2.
 • (2) Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 0,5 s.
 • (3) Parkeringsbremsen skal kunne holde traktoren stationært på en skråning med 12 pct. hældning.
 • (4) Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.

5.03.060 MOTORREDSKAB

 • (1) Motorredskab skal opfylde præstationskravene for traktor.

5.03.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

 • (1) Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 15 km/h skal opfylde følgende bestemmelser:
 • a) Driftsbremsen skal kunne give blokvognen en deceleration på mindst 1,8 m/sexp2.
 • b) Driftsbremsens funktionstid må ikke være større end 1,2 s.
 • c) Parkeringsbremsen skal kunne holde blokvognen stationært på en skråning med 12 pct. hældning.
 • d) Aktiveringskraften må ikke overstige 700 N (70 kp) ved fodbetjening og 600 N (60 kp) ved håndbetjening.
 • (2) Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 30 km/h skal opfylde præstationskravene for traktor.
 • (3) Motordrevet blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 45 km/h skal opfylde præstationskravene for lastbil N2.

5.03.110 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

 • (1) Driftsbremsen skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 45 pct. af påhængsvognens totalvægt henholdsvis 45 pct. af sættevognens samlede akseltryk.
 • (2) Bremsekraftfordelingen for sættevogne samt flerakslede påhængsvogne skal opfylde bestemmelsen i pkt. 5.03.020 (2).
 • (3) Parkeringsbremsen skal kunne holde køretøjet stationært på en skråning med 18 pct. hældning.
 • (4) Aktiveringskraften for parkeringsbremsen må ikke overstige 600 N (60 kp).

5.03.120 PÅHÆNGSVOGN TIL TRAKTOR

 • (1) Driftsbremsen skal kunne give en samlet bremsekraft på 30 pct. af påhængsvognens totalvægt.
 • (2) Parkeringsbremsen skal kunne holde køretøjet stationært på en skråning med 12 pct. hældning.
 • (3) Aktiveringskraften for parkeringsbremsen må ikke overstige 600 N (60 kp).

5.03.130 PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

 • (1) Påhængsvogn til motorredskab skal opfylde præstationskravene for påhængsvogn til traktor.

5.03.141 CAMPINGVOGN

 • (1) Campingvogn skal opfylde præstationskravene for påhængsvogn til bil.

5.03.142 ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 • (1) Andet registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde præstationskravene for påhængsvogn til bil.

5.03.143 IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 • (1) Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab skal opfylde præstationskravene for påhængsvogn til traktor.

5.03.199 BLOKVOGN

 • (1) Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 15 km/h skal opfylde følgende bestemmelser:
 • a) Driftsbremsen skal kunne give en samlet bremsekraft på mindst 18 pct. af blokvognens totalvægt.
 • b) Parkeringsbremsen skal kunne holde blokvognen stationært på en skråning med 12 pct. hældning.
 • c) Aktiveringskraften for parkeringsbremsen må ikke overstige 600 N (60 kp).
 • (2) Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 30 km/h skal opfylde præstationskravene for påhængsvogn til traktor.
 • (3) Blokvogn med en tilladt maksimalhastighed på 45 km/h skal opfylde præstationskravene for påhængs-/sættevogn til bil.

5.03.200 VOGNTOG

 • (1) Funktionstiden for køretøjer i vogntog skal være passende afstemt.

6. EL-ANLÆG, LYGTER, REFLEKSER M.V.

6.01 ELEKTRISKE ANLÆG

6.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Akkumulator skal være forsvarligt fastgjort og således anbragt eller afdækket, at den ikke kan kortsluttes ved køretøjets normale anvendelse. Akkumulatoren skal så vidt muligt være anbragt uden for førerkabinen. Såfremt den er anbragt i førerkabinen, skal den afskærmes og ventileres direkte til det fri.
 • (2) Ledninger skal være velisolerede og således fastgjort, at der ikke er risiko for kortslutning eller brud ved køretøjets normale anvendelse. Hvor en ledning føres gennem hul i plade af ledende materiale, skal hullet være forsynet med gummigennemføring eller lignende.
 • (3) Der skal være anbragt sikringer eller anden tilsvarende beskyttelse i det elektriske system, således at fare for brand i køretøjet på grund af kortslutning i det elektriske anlæg imødegås. Ved montering af elektrisk ekstraudstyr skal der være indskudt sikring i kredsløbet dertil.

6.01.010 MOTORDREVET KØRETØJ

 • (1) Motordrevet køretøj skal være forsynet med akkumulator, således at påbudte positionslygter, baglygter, nummerpladelygter og markeringslygter samt eventuelle gule sidemarkeringslygter kan holdes tændt, uden motoren er i gang.

6.01.021 PERSONBIL M1

 • (1) Akkumulator kan anbringes i førerkabinen uden særlig ventilation.

6.01.024 VAREBIL N1 Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.

6.01.025 LASTBIL N2

 • (1) For motorforvogn til tanksættevogn til transport af brandfarlige væsker af klasse I og II-1 gælder bestemmelserne i pkt. 6.01.412.
 • (2) For motorforvogn til tanksættevogn til transport af F-gas gælder bestemmelserne i pkt. 6.01.413.
 • (3) For motorforvogn til tanksættevogn til transport af giftige stoffer gælder bestemmelserne i pkt. 6.01.414.

6.01.026 LASTBIL N3

 • (1) Lastbil N3 følger reglerne for lastbil N2.

6.01.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) To-hjulet motorcykel, hvis egenvægt ikke overstiger 120 kg, skal ikke være forsynet med akkumulator.

6.01.040 KNALLERT

 • (1) Knallert skal ikke være forsynet med akkumulator.

6.01.060 MOTORREDSKAB

 • (1) Motorredskab, der er beregnet til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med akkumulator.

6.01.412 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF BRANDFARLIGE VÆSKER

 • (1) På køretøj til transport af brandfarlige væsker af klasse I, II-1 og III-1 skal elektriske installationer bag førerhuset være tætte for vand og støv, forsvarligt beskyttet og let tilgængelige for inspektion.
 • (2) På køretøj til transport af brandfarlige væsker af klasse I og II-1
 • a) skal elektriske motorer, der er anbragt bag førerhuset, være af helt kapslet udførelse,
 • b) skal der på et sted i førerhuset, som er let at nå såvel indefra som udefra, være anbragt en tydeligt afmærket hovedafbryder for samtlige elektriske installationer,
 • c) skal der, såfremt køretøjet er forsynet med vekselstrømsgenerator, i førerhuset være anbragt et skilt, som angiver, at hovedafbryderen ikke må benyttes, før motoren er standset.

6.01.413 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF F-GAS

 • (1) Tankkøretøj til transport af F-gas skal opfylde bestemmelserne for tankkøretøj til transport af brandfarlige væsker af klasse I og II-1.

6.01.414 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF GIFTIGE STOFFER

 • (1) For tankkøretøj til transport af giftige stoffer hørende til punkt 14 grader, jfr. bekendtgørelse nr. 94 af 5. marts 1974 gælder følgende:
 • a) Køretøjet skal være forsynet med hovedafbryder, med hvilken det elektriske kredsløb kan afbrydes. Afbryderen skal være placeret så nær ved akkumulatoren som muligt.
 • b) Belysningsarmaturer indvendigt i køretøjet skal, såfremt de ikke ved indbygning i vægge eller loft er beskyttet mod mekanisk overlast, være afskærmet med et kraftigt trådgitter eller lignende.
 • c) Glødelamper med gevindsokkel må ikke anvendes.

6.02 LYGTER TIL BELYSNING

6.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til belysning.
 • (2) Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme konstruktion, farve og lysstyrke. De skal tillige være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.
 • (3) En lygtes største og mindste højde over vejbanen måles henholdsvis til lysåbningens overkant og underkant. En lygtes afstand til køretøjets yderste kant måles som afstanden mellem denne og lysåbningens yderste kant, idet der ses bort fra udvendige førerspejle og sideblinklygter. Afstanden mellem to lygter i et lygtepar måles som afstanden mellem de punkter i lysåbningerne, der ligger nærmest ved hinanden.
 • (4) Fjernlyslygter, nærlyslygter, tågeforlygter samt søge-/arbejdslygter må kun kunne tændes, når køretøjets påbudte lygter til markering er tændt.
 • (5) Fjernlyslygter, nærlyslygter og tågeforlygter skal være således indrettet og anbragt, at de kan indstilles korrekt.
 • (6) Lygter til belysning kan være således indrettet, at de tildækkes eller bortklappes, når de ikke anvendes.

6.02.002 FJERNLYSLYGTER

 • (1) Fjernlyslygte
 • a) skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,
 • b) skal være anbragt foran på køretøjet,
 • c) skal kunne oplyse vejbanen mindst 100 meter foran køretøjet,
 • d) skal have en lysstyrke på mindst 10.000 cd., og
 • e) må ikke være anbragt nærmere køretøjets yderste kant end nærlyslygten.
 • (2) På køretøj med 2 eller 4 fjernlyslygter må disse kun kunne tændes samtidigt eller parvis.
 • (3) Ved nedblænding fra fjernlys til nærlys, skal alle fjernlyslygter slukke samtidigt.
 • (4) Fjernlyslygter skal være tilsluttet kontrollampe ved førerpladsen.
 • (5) Den samlede lysstyrke for fjernlyslygter, der kan lyse samtidigt, må ikke overstige 225.000 cd.

6.02.003 NÆRLYSLYGTER

 • (1) Nærlyslygte
 • a) skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,
 • b) skal være anbragt foran på køretøjet,
 • c) skal kunne oplyse vejbanen mindst 30 meter foran køretøjet,
 • d) skal være indrettet til højrerettet, asymmetrisk nærlys,
 • e) skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste punkt,
 • f) skal være anbragt mindst 500 mm og højst 1200 mm over vejbanen, og
 • g) skal være synlig mindst 15 grader opad og 10 grader nedad samt mindst 45 grader udad og 10 grader indad.
 • (2) På køretøj med en nærlyslygte skal denne dog være synlig mindst 45 grader til hver side.
 • (3) På køretøj med to nærlyslygter skal afstanden mellem disse være mindst 600 mm.
 • (4) Nærlyslygter kan være tilsluttet således, at de holdes tændt samtidigt med fjernlyslygter.
 • (5) Nærlyslygter skal være indstillet således, at strålebundtets lys/mørkegrænse har et fald på mindst 1 pct. (10 mm pr. m).

6.02.004 TÅGEFORLYGTER

 • (1) Tågeforlygte
 • a) skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve,
 • b) skal være anbragt foran på køretøjet,
 • c) skal være rettet fremad med henblik på belysning af vejbanen i usigtbart vejr,
 • d) skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste punkt, og
 • e) skal være anbragt mindst 250 mm over vejbanen, dog ikke højere end nærlyslygterne.
 • (2) Tågeforlygter skal kunne tændes og slukkes uafhængigt af nær- og fjernlyslygterne.
 • (3) Tågeforlygter skal være indstillet således, at de blændende kernestråler har et fald på mindst 1 pct. (10 mm pr. m).

6.02.005 BAKLYGTER

 • (1) Baklygte
 • a) skal afgive lys af hvid farve,
 • b) skal være anbragt bag på køretøjet,
 • c) skal kunne belyse vejbanen bag køretøjet, og
 • d) skal være anbragt mindst 250 mm og højst 1200 mm over vejbanen.
 • (2) Baklygte må kun kunne lyse, når tændingskontakten er sluttet, og når bakgear er indkoblet, eller når speedometerkontakt er sluttet. Køretøj uden tændingskontakt skal være forsynet med anden manuelt betjent afbryder for baklygten.

6.02.006 SØGE-/ARBEJDSLYGTER

 • (1) Søge-/arbejdslygte skal afgive lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve.
 • (2) Søgelygte skal være anbragt således, at den kan bevæges i forhold til køretøjet.

6.02.020 BIL

 • (1) Bil skal være forsynet med
 • a) to fjernlyslygter og
 • b) to nærlyslygter
 • (2) Bil kan være forsynet med:
 • a) Fire fjernlyslygter.
 • b) To tågeforlygter.
 • c) En eller to baklygter.
 • d) En søgelygte.
 • e) En eller to arbejdslygter.
 • (3) Nærlyslygte må ikke være således indrettet, at den følger forhjulenes drejning.
 • (4) Nærlyslygte på bil og lampe hertil skal være godkendt og mærket i henhold til:
 • a) ECE-regulativ nr. 1 og 2 eller
 • b) ECE-regulativ nr. 5 eller
 • c) ECE-regulativ nr. 8 eller
 • d) ECE-regulativ nr. 20 eller
 • e) ECE-regulativ nr. 31 eller
 • f) Rådets direktiv nr. 76/761/EØF.

6.02.030 MOTORCYKEL

 • (1) Motorcykel skal være forsynet med
 • a) en fjernlyslygte og
 • b) en nærlyslygte.
 • (2) Motorcykel kan være forsynet med:
 • a) To fjernlyslygter.
 • b) En eller to tågeforlygter.
 • c) En søgelygte.
 • d) En arbejdslygte.
 • (3) Nærlyslygte skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 6.02.003 (1) d). (4) På motorcykel, hvis motor har et slagvolumen på 100 kubikcentimeter eller derunder, skal fjernlyslygte have en lysstyrke på mindst 5000 cd.

6.02.033 TRE-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) Tre-hjulet motorcykel kan være forsynet med:
 • a) To nærlyslygter.
 • b) En eller to baklygter.

6.02.040 KNALLERT

 • (1) Knallert skal være forsynet med en forlygte, der afgiver lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve, og som kan belyse vejen tilstrækkeligt mindst 30 m foran køretøjet. Lygtens blændende kernestråler må i 10 meters afstand ikke nå højere op end 100 mm under lysåbningens (reflektorens) midte.
 • (2) Knallert kan være forsynet med en fjernlyslygte. Sådan fjernlyslygte skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.002 (1) c) og d) samt 6.02.002 (4).

6.02.050 TRAKTOR

 • (1) Traktor skal være forsynet med to nærlyslygter. Sådanne nærlyslygter skal ikke opfylde bestemmelsen i pkt. 6.02.003 (1) d) og (3).
 • (2) Traktor kan være forsynet med:
 • a) To eller fire fjernlyslygter. Sådanne fjernlyslygter skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 6.02.002 (1) d).
 • b) To tågeforlygter.
 • c) En eller to baklygter.
 • d) En søgelygte.
 • e) En eller flere arbejdslygter.
 • (3) På traktor kan nærlyslygter være anbragt indtil 1500 mm over vejbanen, og afstanden mellem dem kan være mindre end 600 mm.
 • (4) På traktor kan fjernlyslygter, nærlyslygter og tågeforlygter være anbragt mere end 400 mm inden for traktorens yderste punkt.
 • (5) Traktor kan være forsynet med et sæt ekstra nærlyslygter, der er anbragt indtil 2,8 m over vejbanen. Disse lygter skal være indstillet således, at strålebundtets lys/mørkegrænse i en afstand af 15 meter foran traktoren ikke er beliggende højere over vejbanen end halvdelen af afstanden mellem lysåbningens overkant og vejbanen. Sådanne ekstra nærlyslygter må ikke kunne tændes samtidigt med de påbudte nærlyslygter.

6.02.060 MOTORREDSKAB

 • (1) Uden for lygtetændingstiden skal motorredskab ikke være forsynet med lygter til belysning.
 • (2) Motorredskab følger i øvrigt reglerne for traktor, idet placeringsmålene kan fraviges, såfremt køretøjets konstruktion gør det påkrævet. Dette gælder dog ikke den største tilladte højde for ekstra nærlyslygter.
 • (3) Motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med lygter til belysning.

6.02.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

 • (1) Motordrevet blokvogn følger reglerne for bil.

6.02.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

 • (1) Påhængskøretøj kan være forsynet med:
 • a) En eller to baklygter.
 • b) En eller to arbejdslygter.

6.03 LYGTER TIL MARKERING

6.03.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til markering.
 • (2) Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme farve og lysstyrke. De skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.
 • (3) Lygternes placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).
 • (4) Lygter til markering skal tænde samtidigt og må ikke kunne slukkes, når køretøjets lygter til belysning er tændt.
 • (5) Rødt lys må ikke være direkte synligt forfra og hvidt lys må ikke være direkte synligt bagfra. Denne bestemmelse gælder dog ikke for nummerpladelygter.

6.03.002 POSITIONSLYGTER

 • (1) Positionslygte:
 • a) Skal afgive lys af hvid farve. Såfremt en positionslygte er indbygget i en fjern- eller nærlyslygte, som afgiver lys af gullig (selektiv gul) farve, kan positionslys dog have denne farve.
 • b) Skal være anbragt foran på køretøjet.
 • c) Skal være rettet fremad og være tydelig synlig mindst 300 m foran køretøjet.
 • d) Skal have en lysstyrke på mellem 4 cd og 60 cd målt lige forfra. Bestemmelsen om mindste lysstyrke anses for opfyldt, dersom lampen har et effektforbrug på 4 watt og er anbragt foran en parabol.
 • e) Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant. På køretøj med to påbudte positionslygter skal afstanden mellem disse være mindst 600 mm.
 • f) Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan positionslygte dog anbringes i en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.
 • g) Skal være synlig mindst 45 grader indad og 80 grader udad samt mindst 15 grader over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog være 5 grader, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.
 • (2) På køretøj med en positionslygte skal denne være synlig mindst 80 grader til hver side.

6.03.003 BAGLYGTER

 • (1) Baglygte:
 • a) Skal afgive lys af rød farve.
 • b) Skal være anbragt bag på køretøjet.
 • c) Skal være rettet bagud og være tydeligt synlig mindst 300 m bag køretøjet.
 • d) Skal have en lysstyrke på mellem 2 cd og 12 cd målt lige bagfra. Bestemmelsen om mindste lysstyrke anses for opfyldt, dersom lampen har et effektforbrug på 5 watt.
 • e) Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan baglygte dog anbringes i en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.
 • f) Skal være synlig mindst 45 grader indad og 80 grader udad samt mindst 15 grader over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog være 5 grader, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.
 • g) Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant. På køretøjer med to påbudte baglygter skal afstanden mellem disse være mindst 600 mm. Hvis køretøjets bredde er mindre end 1300 mm, kan afstanden dog være 400 mm.
 • (2) På køretøj med en baglygte skal denne være synlig mindst 80 grader til hver side.
 • (3) Påbudt baglygte må ikke kunne dækkes af eventuelle bagdøre eller bagsmæk.

6.03.004 MARKERINGSLYGTER

 • (1) Fremadrettet markeringslygte skal afgive lys af hvid farve og bagudrettet markeringslygte skal afgive lys af rød farve.
 • (2) Markeringslygte:
 • a) Skal have samme lysstyrke som foreskrevet for positionslygte henholdsvis baglygte.
 • b) Skal være anbragt så tæt ved køretøjets yderste kant som muligt og så højt, som det er foreneligt med kravene om placering i forhold til bredden og om lygternes symmetri. Ved specielle opbygninger kan lygterne dog anbringes lavere.
 • c) Skal være synlige mindst 80 grader udad samt mindst 5 grader over og 20 grader under vandret.

6.03.005 TÅGEBAGLYGTER

 • (1) Tågebaglygte
 • a) skal afgive lys af rød farve,
 • b) skal være anbragt bag på køretøjet og være rettet bagud,
 • c) skal være anbragt mindst 250 mm og højst 1000 mm over vejbanen,
 • d) skal være anbragt mindst 100 mm fra stoplygterne, og
 • e) skal være synlig mindst 25 grader indad og udad, samt mindst 5 grader over og under vandret.
 • (2) Såfremt der kun er een tågebaglygte, skal denne være anbragt i venstre side.
 • (3) Tågebaglygte må kun kunne tændes, når fjernlyslygter, nærlyslygter eller tågeforlygter er tændt, og skal kunne slukkes uafhængigt af disse lygter.
 • (4) Der skal ved førerpladsen være anbragt kontrollampe for tågebaglygte.

6.03.006 NUMMERPLADELYGTER

 • (1) Nummerpladelygte
 • a) skal afgive lys af hvid farve, og
 • b) skal belyse den bageste nummerplade således, at denne er læselig mindst 20 m bag køretøjet.

6.03.007 PARKERINGSLYGTER

 • (1) Fremadrettet parkeringslygte skal afgive lys af hvid farve og bagudrettet parkeringslygte skal afgive lys af rød farve. Parkeringslygte, der er indbygget i sideblinklygte, skal afgive lys af gul farve.
 • (2) Parkeringslygter skal være arrangeret således, at der er to lygter foran og to lygter bagpå, eller en lygte på hver side af køretøjet.
 • (3) Parkeringslygter skal være forbundet således, at de kan lyse i køretøjets ene side, uden at andre lygter tændes. Dog kan nummerpladelygte(r) være forbundet til parkeringslygter.
 • (4) Parkeringslygte:
 • a) Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant.
 • b) Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan parkeringslygte anbringes i en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.
 • c) Skal være synlige fra lige forfra/bagfra til 45 grader udad samt 15 grader over og under vandret. Vinklen under vandret kan være 5 grader, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

6.03.008 SIDEMARKERINGSLYGTER

 • (1) Sidemarkeringslygte:
 • a) Skal afgive lys af gul farve.
 • b) Skal være rettet til siden og være tydeligt synlig mindst 300 m uden at blænde.
 • c) Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan sidemarkeringslygte dog anbringes i en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.
 • d) Skal være synlig mindst 45 grader til hver side samt mindst 15 grader over og under vandret.
 • (2) Sidemarkeringslygte, der erstatter påbudt siderefleksanordning, må ikke kunne dækkes af evt. sidedøre eller nedklappelige ladsider.

6.03.009 SÆRLIGE LYGTER TIL MARKERING

 • (1) Reklame- eller destinationsskilt må alene vise hvidt eller gult lys fremad.

6.03.021 PERSONBIL M1

 • (1) Personbil M1 skal være forsynet med
 • a) to positionslygter,
 • b) to baglygter,
 • c) en eller flere nummerpladelygter, og
 • d) to fremadrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er større end 2,3 m.
 • (2) Personbil M1 kan være forsynet med:
 • a) Fire baglygter.
 • b) En eller to tågebaglygter.
 • c) Parkeringslygter, såfremt køretøjets bredde ikke overstiger 2,0 m, og dets længde ikke overstiger 6,0 m.
 • d) To fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,1 m.
 • e) Sidemarkeringslygter.

6.03.022 PERSONBIL M2

 • (1) Personbil M2, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg, følger reglerne for personbil M1.
 • (2) Personbil M2, hvis tilladte totalvægt overstiger 3500 kg, følger reglerne for personbil M3.

6.03.023 PERSONBIL M3

 • (1) Personbil M3 skal være forsynet med:
 • a) to positionslygter,
 • b) to fremadrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er større end 2,3 m,
 • c) en eller flere nummerpladelygter, og
 • d) fire baglygter eller to baglygter og to bagudrettede markeringslygter. Kun det ene lygtepar skal opfylde de foreskrevne anbringelsesmål.
 • (2) Personbil M3 kan være forsynet med:
 • a) Seks baglygter.
 • b) En eller to tågebaglygter.
 • c) Parkeringslygter, såfremt køretøjets længde ikke overstiger 6,0 m, og dets bredde ikke overstiger 2,0 m.
 • d) To eller fire fremadrettede markeringslygter.
 • e) To eller fire bagudrettede markeringslygter.
 • f) Sidemarkeringslygter.
 • (3) Personbil M3 kan være forsynet med reklame- eller destinationsskilte over forruden.

6.03.024 VAREBIL N1

 • (1) Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.

6.03.025 LASTBIL N2

 • (1) Lastbil N2 følger reglerne for personbil M3.

6.03.026 LASTBIL N3

 • (1) Lastbil N3 følger reglerne for personbil M3.

6.03.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) To-hjulet motorcykel skal være forsynet med:
 • a) en eller to positionslygter,
 • b) en eller to baglygter, og
 • c) en eller flere nummerpladelygter.
 • (2) To-hjulet motorcykel kan være forsynet med:
 • a) En eller to tågebaglygter.
 • b) Sidemarkeringslygter.
 • (3) Positions- og baglygter skal ikke opfylde bestemmelserne om største afstand fra køretøjets yderste kant og om mindste indbyrdes afstand mellem lygter i et lygtepar.

6.03.032 TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

 • (1) To-hjulet motorcykel med sidevogn skal være forsynet med:
 • a) to positionslygter, hvoraf den ene skal være anbragt så nær sidevognens yderkant som muligt,
 • b) to baglygter, hvoraf den ene skal være anbragt så nær sidevognens yderkant som muligt, og
 • c) en eller flere nummerpladelygter.
 • (2) To-hjulet motorcykel med sidevogn kan være forsynet med:
 • a) En eller to tågebaglygter.
 • b) Sidemarkeringslygter.

6.03.033 TRE-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) Tre-hjulet motorcykel skal være forsynet med:
 • a) to positionslygter,
 • b) to baglygter, og
 • c) en eller flere nummerpladelygter.
 • (2) Tre-hjulet motorcykel kan være forsynet med:
 • a) En eller to tågebaglygter.
 • b) Parkeringslygter.
 • c) Sidemarkeringslygter.

6.03.040 KNALLERT

 • (1) Knallert skal være forsynet med en baglygte, der skal være synlig mindst 30 grader til hver side og mindst 15 grader over og under vandret. Lygten skal være anbragt mindst 350 mm og højst 900 mm over vejbanen.
 • (2) Knallert kan være forsynet med en positionslygte. Lygten skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1200 mm over vejbanen.

6.03.050 TRAKTOR

 • (1) Traktor skal være forsynet med:
 • a) to positionslygter, der kan være anbragt indtil 600 mm fra køretøjets yderste kant,
 • b) to baglygter, der kan være anbragt indtil 600 mm fra køretøjets yderste kant, og
 • c) en eller flere nummerpladelygter, såfremt traktoren er registreret.
 • (2) Traktor kan være forsynet med:
 • a) Fire baglygter.
 • b) En eller to tågebaglygter.
 • c) Markeringslygter, såfremt køretøjets bredde er større end 2,1 m.
 • d) Parkeringslygter, såfremt køretøjets længde ikke overstiger 6,0 m, og bredden ikke overstiger 2,0 m.
 • e) Sidemarkeringslygter.

6.03.060 MOTORREDSKAB

 • (1) Uden for lygtetændingstiden skal motorredskab ikke være forsynet med lygter til markering.
 • (2) Motorredskab følger i øvrigt reglerne for traktor, idet placeringsmålene dog kan fraviges, såfremt køretøjets konstruktion gør det påkrævet.
 • (3) Motorredskab, der er bestemt til at føres af en gående, skal kun føre
 • a) en lygte, der afgiver lys af hvid eller gullig (selektiv gul) farve anbragt foran i venstre side, og
 • b) en baglygte anbragt bagpå i venstre side. Lygterne skal være tydeligt synlige i mindst 300 meters afstand.

6.03.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

 • (1) Motordrevet blokvogn følger reglerne for bil.

6.03.111 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O1

 • (1) Påhængs-/sættevogn O1 skal være forsynet med:
 • a) to baglygter og
 • b) en eller flere nummerpladelygter.
 • (2) Påhængs-/sættevogn O1 kan være forsynet med:
 • a) Fire baglygter.
 • b) To positionslygter, såfremt køretøjets bredde er større end 1,6 m.
 • c) To fremadrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,1 m.
 • d) To bagudrettede markeringslygter, såfremt køretøjets bredde overstiger 2,1 m.
 • e) Sidemarkeringslygter.
 • f) En eller to tågebaglygter.

6.03.112 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O2

 • (1) Påhængs-/sættevogn O2 følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

6.03.113 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O3

 • (1) Påhængs-/sættevogn O3 skal være forsynet med:
 • a) fire baglygter eller to baglygter og to bagudrettede markeringslygter, idet kun det ene lygtepar skal opfylde de foreskrevne anbringelsesmål, og
 • b) en eller flere nummerpladelygter.
 • (2) Påhængs-/sættevogn O3 kan være forsynet med:
 • a) To positionslygter.
 • b) To fremadrettede markeringslygter.
 • c) Seks baglygter.
 • d) To bagudrettede markeringslygter.
 • e) Sidemarkeringslygter.
 • f) En eller to tågebaglygter.

6.03.114 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O4

 • (1) Påhængs-/sættevogn O4 følger reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

6.03.121 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN TIL REGISTRERINGSPLIGTIG TRAKTOR

 • (1) Traktorpåhængsvogn til registreringspligtig traktor følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

6.03.122 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN TIL IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG

TRAKTOR

 • (1) Traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor skal i lygtetændingstiden være forsynet med baglygter efter reglerne for påhængs-/sættevogn O1.
 • (2) Traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor kan være forsynet med lygter efter reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

6.03.130 PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

 • (1) Påhængsvogn til motorredskab følger reglerne for traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

6.03.141 CAMPINGVOGN

 • (1) Campingvogn følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.
 • (2) Campingvogn hvis bredde overstiger det trækkende køretøjs bredde med mere end 200 mm eller hvis yderste kant rager mere end 100 mm uden for det trækkende køretøjs yderste kant i en af siderne, skal dog være forsynet med:
 • a) To fremadrettede markeringslygter.

6.03.142 ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 • (1) Andet registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.

6.03.143 IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 • (1) Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for traktorpåhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

6.03.199 BLOKVOGN

 • (1) Blokvogn med tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg følger reglerne for påhængs-/sættevogn O1.
 • (2) Blokvogn med tilladt totalvægt på mere end 3500 kg følger reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

6.04 LYGTER TIL SIGNALGIVNING

6.04.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Et køretøj må kun være forsynet med påbudte eller tilladte lygter til signalgivning.
 • (2) Lygter i et lygtepar skal være ens, herunder af samme farve og lysstyrke. De skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.
 • (3) Lygternes placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).

6.04.002 RETNINGSVISERBLINKLYGTER (FORBLINKLYGTER,

BAGBLINKLYGTER OG SIDEBLINKLYGTER)

 • (1) Retningsviserblinklygte:
 • a) Skal afgive lys af gul farve.
 • b) Skal være tydeligt synlig i sollys.
 • c) Skal fungere uafhængigt af andre lygter.
 • d) Skal være tilsluttet kontrolanordning, såfremt lygten ikke kan ses direkte af føreren. Kontrolanordningen skal give lys- og/eller lydsignal. Lyssignal skal blinke, og i tilfælde af fejl ved påbudte blinklygter, bortset fra sideblinklygter og bagblinklygter på påhængskøretøj efter personbil M1 og varebil N1, skal det slukkes, lyse konstant eller ændre frekvensen væsentlig. Lydsignal skal kunne høres tydelig, og i tilfælde af fejl ved påbudte blinklygter, bortset fra sideblinklygter og bagblinklygter på påhængskøretøj efter personbil M1 og varebil N1, skal frekvensen ændres væsentligt.
 • e) Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant. Afstanden mellem blinklygter foran eller bagpå køretøjet skal være mindst 600 mm.
 • f) Skal være anbragt mindst 350 mm - sideblinklygter dog mindst 400 mm - og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan for- og bagblinklygter anbringes i en højde af indtil 2100 mm og sideblinklygter i en højde af indtil 2300 mm over vejbanen. For ikke-påbudte blinklygter gælder dog ingen begrænsninger vedr. højde over vejbanen.
 • g) Skal være synlige mindst 15 grader over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog være 5 grader, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm. Sideblinklygte, der er anbragt mindre end 750 mm over vejbanen, skal ikke være synlig under vandret. For- og bagblinklygter skal være synlige mindst 80 grader udad og 45 grader indad, og sideblinklygter mellem 5 grader og 60 grader bagud.
 • (2) Forblinklygte og sideblinklygte kan være sammenbygget, for så vidt kravene til hver af lygterne er opfyldt.
 • (3) Retningsviserblinklygter i samme side skal lyse samtidigt. Såfremt et køretøj er forsynet med to eller tre forblinklygter, sideblinklygter eller bagblinklyger i hver side og disse er anbragt over hinanden, kan de blinke enten samtidig eller skiftevis (alternerende blinklygter).
 • (4) Den lodrette afstand mellem blinklygter, der blinker skiftevis (alternerende), skal være mindst 200 mm.
 • (5) Afstanden fra sideblinklygte til forreste punkt på køretøjet må ikke overstige 1,8 m. Denne afstand kan dog forøges til 2,5 m, såfremt det er nødvendigt af hensyn til bestemmelsen om synlighed i pkt. 6.04.002 (1) g).
 • (6) Blinkfrekvensen skal være mellem 60 og 120 blink pr. minut. Lys- og mørkeperioder skal være tydeligt adskilte.

6.04.003 STOPLYGTER

 • (1) Stoplygte:
 • a) Skal afgive lys af rød farve.
 • b) Skal være anbragt bagpå køretøjet.
 • c) Skal lyse straks, når driftsbremsen aktiveres. På vogntog, der er udstyret med bremse til afbremsning af påhængsvognen alene (slingrebremse), skal påhængsvognens stoplygter lyse, når denne bremse aktiveres.
 • d) Skal have en lysstyrke, der er væsentligt større end baglygternes lysstyrke. Denne bestemmelse anses for opfyldt, dersom stoplygtens effektforbrug er mindst 3,5 gange baglygtens effektforbrug.
 • e) Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan stoplygte dog anbringes i en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.
 • f) Skal være anbragt således, at afstanden mellem lygterne i et lygtepar er mindst 600 mm. Denne afstand kan dog nedsættes til 400 mm for køretøj, hvis bredde er mindre end 1,3 m.
 • g) Skal være synlig mindst 45 grader indad og udad samt mindst 15 grader over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog være 5 grader, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

6.04.004 HAVARIBLINK

 • (1) Havariblink:
 • a) Skal med hensyn til farve, anbringelse, synlighed og blinkfrekvens opfylde bestemmelserne for retningsviserblinklygter.
 • b) Skal være således tilsluttet, at alle påbudte retningsviserblinklygter anvendes samtidigt.
 • c) Skal betjenes ved hjælp af særskilt betjeningskontakt.
 • d) Skal kunne fungere, uden at køretøjets tændingsanlæg er tilsluttet, eller motoren er i gang, og
 • e) Skal være tilsluttet en blinkende kontrollampe, som kan være kontrollampen for retningsviserblinklygterne.

6.04.005 AFMÆRKNINGSLYGTER

 • (1) Afmærkningslygte:
 • a) Skal afgive gult lys.
 • b) Skal være synlig fra alle sider og mindst 5 grader under vandret. Denne bestemmelse anses for opfyldt, dersom et køretøj er forsynet med flere afmærkningslygter, der tilsammen kan ses fra alle sider. Disse lygter skal være tilsluttet samme betjeningskontakt.
 • c) Skal afgive 100-240 blink pr. minut.
 • d) Skal være godkendt af justitsministeriet.

6.04.006 UDRYKNINGSLYGTER

 • (1) Udrykningslygte:
 • a) Skal afgive blåt lys.
 • b) Skal være synlig fra alle sider og mindst 5 grader under vandret. Denne bestemmelse anses for opfyldt, dersom et køretøj er forsynet med flere udrykningslygter, der tilsammen kan ses fra alle sider. Disse lygter skal være tilsluttet samme betjeningskontakt.
 • c) Skal afgive 100-240 blink pr. minut.
 • d) Skal være godkendt af justitsministeriet.

6.04.007. OVERHALINGSSIGNAL

 • (1) Fjernlyslygter eller nærlyslygter kan være således tilsluttet, at lygterne tændes ved aktivering af en fjederpåvirket kontakt. Køretøjets øvrige lygter må ikke tændes ved betjening af kontakten.

6.04.020 BIL

 • (1) Bil skal være forsynet med
 • a) en forblinklygte, en sideblinklygte og en bagblinklygte i hver side,
 • b) to stoplygter samt
 • c) havariblink.
 • (2) Bil kan være forsynet med:
 • a) Overhalingssignal.
 • b) En eller flere afmærkningslygter.

6.04.022 PERSONBIL M2

 • (1) Personbil M2 kan være forsynet med:
 • a) To forblinklygter i hver side.
 • b) To sideblinklygter på hver side.
 • c) Tre bagblinklygter i hver side.
 • d) Fire stoplygter.

6.04.023 PERSONBIL M3

 • (1) Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

6.04.025 LASTBIL N2

 • (1) Lastbil N2 følger reglerne for personbil M2.

6.04.026 LASTBIL N3

 • (1) Lastbil N3 følger reglerne for personbil M2.

6.04.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) To-hjulet motorcykel skal være forsynet med en stoplygte, der skal lyse ved aktivering af såvel forhjulsbremse som baghjulsbremse.
 • (2) To-hjulet motorcykel kan være forsynet med:
 • a) En forblinklygte og en bagblinklygte i hver side. For disse blinklygter gælder,

- at afstanden mellem forblinklygterne skal være mindst 300 mm,

- at afstanden mellem forblinklygte og forlygte skal være mindst 100 mm set lige forfra,

- at forblinklygterne skal være anbragt foran førersædet og ikke må være anbragt foran forakslen,

- at afstanden mellem bagblinklygterne skal være mindst 240 mm,

- at blinklygterne ikke må være anbragt længere ude end styrets håndtag,

- at bagblinklygterne skal være anbragt foran motorcyklens bageste punkt, og

- at bagblinklygterne ikke må være anbragt mere end 400 mm foran motorcyklens bageste punkt.

 • b) To stoplygter.
 • c) Havariblink.
 • d) Overhalingssignal.

6.04.032 TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

 • (1) To-hjulet motorcykel med sidevogn følger reglerne for to-hjulet motorcykel, idet dog blinklygterne i højre side skal være anbragt på sidevognen så nær dennes yderkant som muligt.

6.04.033 TRE-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) Tre-hjulet motorcykel, som har lad eller varekasse bag førersædet, eller som har førerhus, skal være forsynet med:
 • a) retningsviserblinklygter efter reglerne for bil, og
 • b) stoplygter efter reglerne for bil.
 • (2) Anden tre-hjulet motorcykel kan være forsynet med:
 • a) For- og sideblinklygter efter reglerne for bil og bagblinklygter efter reglerne for to-hjulet motorcykel,
 • b) Stoplygte efter reglerne for to-hjulet motorcykel.
 • (3) Tre-hjulet motorcykel kan være forsynet med:
 • a) Havariblink.
 • b) Overhalingssignal.

6.04.040 KNALLERT

 • (1) Knallert kan være forsynet med:
 • a) En forblinklygte og en bagblinklygte i hver side efter reglerne for to-hjulet motorcykel, idet dog afstanden mellem forblinklygterne skal være mindst 220 mm og mellem bagblinklygterne mindst 140 mm. Blinklygterne må ikke være anbragt mere end 900 mm over vejbanen.
 • b) En stoplygte efter reglerne for to-hjulet motorcykel, idet stoplygten dog ikke må være anbragt mere end 900 mm over vejbanen. Stoplygten skal ikke lyse ved aktivering af forhjulsbremsen.

6.04.050 TRAKTOR

 • (1) Traktor skal være forsynet med et af følgende retningsviserblinksystemer:
 • a) En forblinklygte, en sideblinklygte og en bagblinklygte i hver side efter reglerne for bil.
 • b) En forblinklygte, en sideblinklygte og en bagblinklygte i hver side. For- og bagblinklygterne skal være synlige mindst 10 grader indad, og forblinklygterne må ikke være anbragt bag bagskærmens (førerværnets) forkant.
 • c) En forblinklygte og en bagblinklygte anbragt ved henholdsvis bagskærmens (førerværnets) forkant og bagkant. Lygterne skal være synlige mindst 10 grader indad.
 • d) En sammenbygget for- og bagblinklygte i hver side anbragt på bagskærmen (førerværnet). Lygterne skal være synlige mindst 5 grader indad såvel fremad som bagud.
 • (2) Traktor skal være forsynet med to stoplygter.
 • (3) Traktor kan være forsynet med:
 • a) Havariblink.
 • b) Afmærkningslygte.
 • c) Overhalingssignal.

6.04.060 MOTORREDSKAB

 • (1) Motorredskab, hvis opbygning forhindrer, at føreren tilstrækkeligt tydeligt kan give tegn med hånden, skal være forsynet med retningsviserblinklygter og stoplygter efter reglerne for traktor.
 • (2) Motorredskab kan være forsynet med:
 • a) Retningsviserblinklygter.
 • b) Stoplygter efter reglerne for traktor.
 • c) Havariblink.
 • d) Afmærkningslygte.
 • e) Overhalingssignal.

6.04.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

 • (1) Motordrevet blokvogn følger reglerne for bil.
 • (2) Motordrevet blokvogn skal tillige være forsynet med afmærkningslygte.

6.04.110 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

 • (1) Påhængs-/sættevogn til bil skal være forsynet med
 • a) en bagblinklygte i hver side og
 • b) to stoplygter.
 • (2) Påhængs-/sættevogn til bil kan være forsynet med:
 • a) To forblinklygter i hver side.
 • b) To sideblinklygter på hver side.
 • c) Tre bagblinklygter i hver side.
 • d) Fire stoplygter.
 • e) Havariblink.

6.04.121 PÅHÆNGSVOGN TIL REGISTRERINGSPLIGTIG TRAKTOR

 • (1) Påhængsvogn til registreringspligtig traktor følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.122 PÅHÆNGSVOGN TIL IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG TRAKTOR

 • (1) Påhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor kan være forsynet med lygter til signalgivning efter reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.130 PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

 • (1) Påhængsvogn til motorredskab følger reglerne for påhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

6.04.141 CAMPINGVOGN

 • (1) Campingvogn følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.142 ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 • (1) Andet registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.143 IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 • (1) Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab, der trækkes af bil eller registreret traktor skal være forsynet med bagblinklygter og stoplygter efter reglerne for påhængs-/sættevogn til bil, såfremt det trækkende køretøjs sideblinklygter og bagblinklygter samt stoplygter ikke er tydeligt synlige lige bagfra.
 • (2) Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab kan være forsynet med lygter til signalgivning efter reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.

6.04.199 BLOKVOGN

 • (1) Blokvogn følger reglerne for påhængs-/sættevogn til bil.
 • (2) Blokvogn skal tillige være forsynet med afmærkningslygte(r). Såfremt blokvognens indretning gør det nødvendigt, kan afmærkningslygten(-terne) være anbragt på det trækkende køretøj.

6.04.340 UDRYKNINGSKØRETØJ

 • (1) Udrykningskøretøj skal tillige være forsynet med udrykningslygte(r).
 • (2) Udrykningslygter foran og bag på motorcykel skal være synlige mindst 80 grader til hver side.

6.05 REFLEKSANORDNINGER M.V.

6.05.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Fremadvendende refleksanordning skal være hvid, bagudvendende refleksanordning skal være rød og refleksanordning, der vender til siden, gul.
 • (2) Trekantet refleksanordning må alene anbringes bag på påhængskøretøj.
 • (3) Påbudt refleksanordning skal være »E«-mærket i klasse I eller III, være »e«-mærket eller være godkendt af justitsministeriet (»JRU«-mærket).
 • (4) Refleksanordninger i et reflekspar skal være ens, herunder af samme størrelse, form og farve samt refleksionsevne. De skal være anbragt symmetrisk i forhold til køretøjets midterplan i længderetningen og i samme højde over vejbanen.
 • (5) Refleksanordningens placering måles som beskrevet i pkt. 6.02.001 (3).
 • (6) Reflekterende nummerplade, nationalitetsmærke og skoleskilt samt påbudte, reflekterende skilte, anses ikke som refleksanordning. Reklameskilte, m.v., hvori der indgår reflekterende materiale, anses som supplerende refleksanordninger.
 • (7) Påbudt refleksanordning må ikke kunne dækkes af eventuelle døre eller ladsider.

6.05.002 FREMADVENDENDE REFLEKSANORDNINGER

 • (1) Påbudt fremadvendende refleksanordning:
 • a) Skal være anbragt højst 150 mm fra køretøjets yderste kant. Afstanden mellem refleksanordninger, der indgår i et reflekspar, skal være mindst 600 mm. Denne afstand kan nedsættes til 400 mm, hvis køretøjets bredde er mindre end 1,3 m.
 • b) Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 900 mm over vejbanen. Såfremt køretøjets opbygning gør det nødvendigt, kan højden over vejbanen forøges til 1500 mm.
 • c) Skal være synlig mindst 30 grader indad og udad og mindst 15 grader over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til 5 grader, såfremt refleksanordningens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

6.05.003 BAGUDVENDENDE REFLEKSANORDNINGER

 • (1) Påbudt bagudvendende refleksanordning:
 • a) Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant. Afstanden mellem refleksanordninger i et reflekspar skal være mindst 600 mm. Denne afstand kan dog nedsættes til 400 mm, hvis køretøjets bredde er mindre end 1,3 m.
 • b) Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 900 mm over vejbanen, og
 • c) Skal være synlig mindst 30 grader indad og udad og mindst 15 grader over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til 5 grader, såfremt refleksanordningens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.

6.05.004 REFLEKSANORDNINGER, DER VENDER TIL SIDEN

 • (SIDEREFLEKSANORDNINGER)
 • (1) Påbudt refleksanordning, der vender til siden:
 • a) Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 900 mm over vejbanen. Hvis køretøjets opbygning gør det nødvendigt, kan højden forøges til 1500 mm.
 • b) Skal være synlig mindst 45 grader til hver side og mindst 15 grader over og under vandret. Vinklen under vandret kan dog nedsættes til 5 grader, såfremt refleksanordningens højde over vejbanen er mindre end 750 mm.
 • c) Skal i køretøjets længderetning være anbragt således,

- at der på hver side er mindst en refleksanordning på køretøjets midterste trediedel,

- at den forreste refleksanordning er højst 3 m fra køretøjets forreste punkt,

- at afstanden mellem to på hinanden følgende refleksanordninger ikke er større end 3 m, og

- at den bageste refleksanordning er højst 1 m fra køretøjets bageste punkt. Ved påhængskøretøjer skal tilkoblingsanordningen medregnes i køretøjets længde.

 • (2) Siderefleksanordning kan erstattes af sidemarkeringslygte (se pkt. 6.03.008).

6.05.010 MOTORDREVET KØRETØJ

 • (1) Motordrevet køretøj kan være forsynet med:
 • a) Supplerende, fremadvendende refleksanordninger.
 • b) Supplerende, bagudvendende refleksanordninger.
 • c) Supplerende refleksanordninger, der vender til siden.

6.05.020 BIL

 • (1) Bil skal være forsynet med:
 • a) to bagudvendende refleksanordninger og
 • b) refleksanordninger, der vender til siden, såfremt bilens længde er mere end 8,0 m eller den er godkendt til at indgå i et vogntog (dette gælder dog ikke personbil M1).

6.05.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) To-hjulet motorcykel skal være forsynet med en bagudvendende refleksanordning.

6.05.032 TO-HJULET MOTORCYKEL MED SIDEVOGN

 • (1) To-hjulet motorcykel med sidevogn skal være forsynet med to bagudvendende refleksanordninger.

6.05.033 TRE-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) Tre-hjulet motorcykel skal være forsynet med to bagudvendende refleksanordninger.

6.05.040 KNALLERT

 • (1) Knallert skal være forsynet med en bagudvendende refleksanordning, som kan være »E«-mærket i klasse II.

6.05.050 TRAKTOR

 • (1) Traktor skal være forsynet med to bagudvendende refleksanordninger, der kan være anbragt indtil 600 mm fra køretøjets yderste kant. Højden over vejbanen kan forøges til 1500 mm, såfremt en lavere anbringelse kræver monteringsbeslag, der er udsat for let at blive beskadiget.
 • (2) Hvis traktorens opbygning ikke gør det muligt at opfylde bestemmelserne om bagudvendende refleksanordningers anbringelse og synlighed, kan køretøjet forsynes med to par bagudvendende refleksanordninger efter følgende regler:
 • a) Det ene par skal opfylde bestemmelsen om en største højde på 900 mm og skal have en indbyrdes afstand på mindst 400 mm samt en synlighedsvinkel over vandret på mindst 15 grader.
 • b) Det andet par kan anbringes i en højde på indtil 2100 mm og skal i øvrigt opfylde bestemmelserne i pkt. 6.05.003 (1) a) samt være synlige mindst 30 grader udad og indad og mindst 15 grader under vandret.

6.05.060 MOTORREDSKAB

 • (1) Motorredskab følger reglerne for traktor.
 • (2) Motorredskab skal endvidere være forsynet med siderefleksanordninger, såfremt køretøjets længde overstiger 8,0 m.
 • (3) Motorredskab, der er beregnet til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med refleksanordninger.

6.05.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

 • (1) Motordrevet blokvogn følger reglerne for bil.

6.05.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

 • (1) Påhængskøretøj skal være forsynet med
 • a) to fremadvendende refleksanordninger,
 • b) to bagudvendende, trekantede refleksanordninger anbragt med spidsen opad, og
 • c) siderefleksanordninger.
 • (2) Påhængskøretøj kan være forsynet med:
 • a) Supplerende, fremadvendende refleksanordninger.
 • b) Supplerende, bagudvendende refleksanordninger. Bortset fra refleksanordninger, der er sammenbygget med lygter skal supplerende, bagudvendende refleksanordninger være trekantede og anbragt med spidsen opad.
 • c) Supplerende siderefleksanordninger.

6.05.143 IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 • (1) Uden for lygtetændingstiden skal ikke-registreringspligtigt påhængsredskab ikke være forsynet med refleksanordninger.

6.06 LYDSIGNALAPPARATER

6.06.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Et køretøj må kun være forsynet med lydsignalapparat, der opfylder følgende bestemmelser: Lydsignalapparat skal i hele aktiveringsperioden afgive klart lydende tone med konstant styrke og frekvens. Lydsignalapparat kan bestå af flere sammenkoblede lydgivere, der virker samtidigt.
 • (2) Lydsignalapparat til trykluft må ikke være tilsluttet direkte til beholdere i trykluftbremsesystem. Lydsignalapparat til vacuum må ikke være anbragt på køretøj med vacuumbremser eller vacuumforstærkede bremser.

Køretøj med lydsignalapparat til trykluft eller vacuum skal tillige være forsynet med elektrisk lydsignalapparat.

6.06.010 MOTORDREVET KØRETØJ

 • (1) Motordrevet køretøj skal være forsynet med lydsignalapparat.

6.06.040 KNALLERT

 • (1) Knallert skal være forsynet med elektrisk lydsignalapparat og/eller med klart lydende klokke, som er anbragt på styret.

6.06.060 MOTORREDSKAB

 • (1) Motorredskab, der er beregnet til at føres af en gående, skal ikke være forsynet med lydsignalapparat.

6.06.320 SKOLEKØRETØJ

 • (1) Skolebil skal være forsynet med betjeningsanordning til lydsignalapparat, som kan betjenes af kørelæreren.

6.06.340 UDRYKNINGSKØRETØJ

 • (1) Udrykningskøretøj skal være forsynet med særligt to-tonet, automatisk virkende lydsignalapparat. Frekvenserne for de to toner skal være tydeligt forskellige og tonerne skal have tilnærmelsesvis samme varighed.

6.07 RADIOANLÆG, FJERNSYN M.V.

6.07.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Radio- og telefonanlæg m.v. skal være således anbragt, at førerens udsyn ikke hindres eller hans betjening af køretøjet vanskeliggøres. Apparatet skal være således anbragt, at det, såfremt det er beregnet til at blive betjent af føreren under kørsel, kan betjenes uden at føreren skal ændre sin stilling væsentligt.
 • (2) Opkaldeanordningen for radiokommunikationsanlæg kan være tilsluttet køretøjets lydsignalapparat og/eller nærlyslygter. Forbindelsen mellem radioanlægget og lydsignalapparatet (nærlyslygterne) skal kunne afbrydes med en særlig kontakt.
 • (3) Fjernsynsapparat må ikke være anbragt på en sådan måde, at føreren kan se fjernsynsskærmen under kørslen.
 • (4) Antenne skal være således anbragt og indrettet
 • a) at ingen del af antennen under kørslen - herunder kraftig opbremsning og acceleration - bevæger sig uden for køretøjets ydre begrænsning, og
 • b) at den ikke frembyder unødig fare for andre trafikanter.

6.08 TYVERIALARM

6.08.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Tyverialarm skal ved aktivering afgive signal med køretøjets lydsignalapparat eller nærlyslygter eller begge dele samtidigt.
 • (2) Signalet, der skal bestå af toner eller blink, skal automatisk ophøre senest 30 sek. efter aktiveringen og må først begynde igen, når alarmen aktiveres påny.
 • (3) Aktivering kan bestå i forsøg på uberettiget åbning af dør eller vindue eller indgreb i påbudt mekanisk tyverisikring. Aktivering må ikke kunne ske under kørsel, eller når køretøjet i øvrigt anvendes og betjenes som tilsigtet.

6.08.010 MOTORDREVET KØRETØJ

 • (1) Motordrevet køretøj kan være forsynet med tyverialarm.

7. MOTOR, UDSTØDNINGSSYSTEM M.V.

7.01 MOTOR

7.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Motor skal være fastgjort til køretøjets bærende elementer. Motorens effektafgivelse og omdrejningstal skal kunne reguleres trinløst fra førerpladsen.

7.01.010 MOTORDREVET KØRETØJ

 • (1) Motordrevet køretøj kan være forsynet med en automatisk virkende hastighedsregulering, såfremt denne reguleringsanordning
 • a) kan ind- og udkobles manuelt med en særlig betjeningsanordning ved førerpladsen,
 • b) udkobles ved aktivering af driftsbremsen, og
 • c) kan betjenes let og ubesværet.

7.01.412 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF BRANDFARLIGE VÆSKER

 • (1) Motordrevet køretøj til transport af brandfarlige væsker af klasse I, II-1 og III-1 skal være forsynet med dieselmotor.

7.01.413 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF F-GAS

 • (1) Motordrevet køretøj til transport af F-gas skal være forsynet med dieselmotor.

7.02 BRÆNDSTOFANLÆG

7.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Brændstofbeholder og -ledninger skal være fremstillet af sejt og slidstærkt materiale, der er modstandsdygtigt over for brændstoffet og over for varme. Brændstofbeholder skal være fremstillet af ikke brændbart materiale.
 • (2) Brændstofbeholder og -ledninger skal være således udformet, anbragt og fastgjort, at vibrationer m.v. ikke medfører risiko for slitage eller brud ved køretøjets normale anvendelse.
 • 3) Samlinger i brændstofledninger, herunder slanger, skal være sikret mod utilsigtet adskillelse.
 • (4) Benzindrevet køretøj uden fødepumpe mellem brændstofbeholder og karburator el. lign. skal være forsynet med en afspærringsventil i brændstofledningen umiddelbart ved brændstofbeholderen.

7.03 TRANSMISSIONSSYSTEM

7.03.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Motordrevet køretøj med en egenvægt på mere end 400 kg skal være forsynet med bakgear eller anden anordning til baglænskørsel.

7.03.320 SKOLEKØRETØJ

 • (1) Skolebil skal være forsynet med ekstra koblingspedal, der kan betjenes af kørelæreren. Koblingspedalen skal med hensyn til placering og konstruktiv udformning opfylde bestemmelserne for bremsepedal til kørelæreren i pkt. 5.01.320.

7.04 UDSTØDNINGSSYSTEM

7.04.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Udstødningssystem skal være således indrettet og anbragt,
 • a) at udstødningsgas ikke kan trænge ind i fører- og passagerrum,
 • b) at udstødningsgas ikke bliver ført ud til højre for køretøjet, og
 • c) at der ikke er fare for antændelse af brændbare materialer på køretøjet. Afstanden til materiale, der ikke er varmebestandigt, skal være større end 50 mm.

7.04.025 LASTBIL N2

 • (1) For motorforvogn til tanksættevogn til transport af ammoniak gælder bestemmelserne i pkt. 7.04.411.
 • (2) For motorforvogn til tanksættevogn til transport af brandfarlige væsker af klasse I og II-1, gælder bestemmelserne i pkt. 7.04.412.
 • (3) For motorforvogn til tanksættevogn til transport af F-gas gælder bestemmelserne i pkt. 7.04.413.

7.04.026 LASTBIL N3

 • (1) Lastbil N3 følger reglerne for lastbil N2.

7.04.411 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF AMMONIAK

 • (1) Udstødningssystem skal være således placeret eller afskærmet, at ammoniaktanken ikke opvarmes af udstødningen.

7.04.412 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF BRANDFARLIGE VÆSKER

 • (1) På tankkøretøjer til transport af brandfarlige væsker af klasse I og II-1, skal udstødningssystemet være anbragt og afskærmet på en sådan måde, at dråber fra tankens armaturer og dræn ikke rammer udstødningssystemet. Udstødningsåbningen skal føres ud til venstre side mindst 1 m fra nærmeste udløb eller dræn fra tanken.

7.04.413 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF F-GAS

 • (1) Udstødningssystem skal være ført ud til venstre side foran tanken eller over førerhusets tag.

7.05 STØJ

7.05.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at det ikke afgiver unødig støj.
 • (2) Motordrevet køretøjs støjniveau måles ved tre metoder:
 • a) Støjmålemetode I (kørselsmåling).
 • b) Støjmålemetode II (standmåling).
 • c) Støjmålemetode III (særlig målemetode for knallerter).
 • (3) For fabriksnyt, standardtypegodkendt køretøj må støjniveauet ikke overstige de for metode I gældende støjgrænser.
 • (4) For ibrugværende, standardtypegodkendt køretøj - bortset fra knallert - må støjniveauet ikke overtige det ved standardtypegodkendelsen efter metode II målte støjniveau med mere end 3 dB(A).
 • (5) For ibrugværende knallert må støjniveauet ikke overstige den for metode III gældende støjgrænse.
 • (6) For fabriksnyt, ikke-standardtypegodkendt køretøj må støjniveauet ikke overstige de for metode II gældende støjgrænser.
 • (7) For ibrugværende, ikke-standardtypegodkendt køretøj må støjniveauet ikke overstige de for metode II gældende støjgrænser med mere end 3 dB(A).

7.05.021 PERSONBIL M1

 • (1) For personbil M1 gælder følgende støjgrænser:
 • a) Efter metode I: 84 dB(A).
 • b) Efter metode II: 82 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg, som er forsynet med motor til benzin eller F-gas.
 • c) Efter metode II: 86 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg, som er forsynet med dieselmotor.
 • d) Efter metode II: 86 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på mere end 3500 kg, som er forsynet med motor til benzin eller F-gas.
 • e) Efter metode II: 88 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på mere end 3500 kg, som er forsynet med dieselmotor.

7.05.022 PERSONBIL M2

 • (1) For personbil M2 gælder følgende støjgrænser:
 • a) Efter metode I: 85 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg.
 • b) Efter metode I: 89 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på mere end 3500 kg.
 • c) Efter metode I: 92 dB(A) for bil med motoreffekt på mere end 200 HK(DIN).
 • d) Efter metode II: 82 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg, som er forsynet med motor til benzin eller F-gas.
 • e) Efter metode II: 86 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg, som er forsynet med dieselmotor.
 • f) Efter metode II: 86 dB(A) for bil med tilladt totalvægt på mere end 3500 kg, som er forsynet med motor til benzin eller F-gas.
 • g) Efter metode II: 88 dB(A) for bil med totalvægt på mere end 3500 kg, som er forsynet med dieselmotor.

7.05.023 PERSONBIL M3

 • (1) For personbil M3 gælder følgende støjgrænser:
 • a) Efter metode I: 89 dB(A) for bil med motoreffekt på ikke over 200 HK(DIN).
 • b) Efter metode I: 92 dB(A) for bil med motoreffekt på mere end 200 HK (DIN).
 • c) Efter metode II: 86 dB(A) for bil, som er forsynet med motor til benzin eller F-gas.
 • d) Efter metode II: 88 dB(A) for bil, som er forsynet med dieselmotor.

7.05.024 VAREBIL N1

 • (1) For varebil N1 gælder følgende støjgrænser:
 • a) Efter metode I: 85 dB(A).
 • b) Efter metode II: 82 dB(A) for bil, som er forsynet med motor til benzin eller F-gas.
 • c) Efter metode II: 86 dB(A) for bil, som er forsynet med dieselmotor.

7.05.025 LASTBIL N2

 • (1) For lastbil N2 gælder følgende støjgrænser:
 • a) Efter metode I: 89 dB(A).
 • b) Efter metode II: 86 dB(A) for bil, som er forsynet med motor til benzin eller F-gas.
 • c) Efter metode II: 88 dB(A) for bil, som er forsynet med dieselmotor.

7.05.026 LASTBIL N3

 • (1) For lastbil N3 gælder følgende støjgrænser:
 • a) Efter metode I: 89 dB(A) for bil med motoreffekt på ikke over 200 HK(DIN).
 • b) Efter metode I: 92 dB(A) for bil med motoreffekt på mere end 200 HK(DIN).
 • c) Efter metode II: 86 dB(A) for bil, som er forsynet med motor til benzin eller F-gas.
 • d) Efter metode II: 88 dB(A) for bil, som er forsynet med dieselmotor.

7.05.030 MOTORCYKEL

 • (1) For motorcykel gælder følgende støjgrænser:
 • a) Efter metode I: 82 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på ikke over 125 cm3.
 • b) Efter metode I: 84 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 125 cm3 og ikke over 500 cm3.
 • c) Efter metode I: 86 dB(A) for motorcykel med slagvolumen på mere end 500 cm3.
 • d) Efter metode II: 84 dB(A) for motorcykel med 2-takt motor.
 • e) Efter metode II: 88 dB(A) for motorcykel med 4-takt motor.

7.05.040 KNALLERT

 • (1) For knallert gælder følgende støjgrænser:
 • a) Efter metode I: 73 dB(A).
 • b) Efter metode III: 76 dB(A).

7.05.050 TRAKTOR

 • (1) For traktor gælder følgende støjgrænser:
 • a) Efter metode I: 85 dB(A) for traktor med tilladt totalvægt på ikke over 1500 kg.
 • b) Efter metode I: 89 dB(A) for traktor med tilladt totalvægt på mere end 1500 kg.

7.05.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

 • (1) Motordrevet blokvogn følger reglerne for lastbil N3.

7.06 LUFTFORURENING

7.06.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Motor skal være således indrettet, at den ikke afgiver ufornøden røg.

7.06.020 BIL

 • (1) For bil med benzinmotor med slagvolumen på mere end 0,8 l gælder, at kulilteindholdet i udstødningsgassen målt ved tomgang ikke må overstige 4,5 volumenprocent med tillæg af 1 vol.pct. for måleunøjagtighed målt efter røgmålemetode I.
 • (2) Bil må ikke være forsynet med anordning, der reducerer udstødningsgassens indhold af kulilte, hvis mængden af andre skadelige stoffer i udstødningsgassen derved forøges.
 • (3) Kulilteindholdet i fører- og passagerrum må ved almindelig kørsel ikke overstige 0,010 vol.pct..

7.06.022 PERSONBIL M2

 • (1) For personbil M2 med dieselmotor gælder, at udstødningsgassens røgtæthed ikke må overstige 3,5 enheder med tillæg af 0,3 enheder for måleunøjagtighed målt efter røgmålemetode II.

7.06.023 PERSONBIL M3

 • (1) Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

7.06.025 LASTBIL N2

 • (1) Lastbil N2 følger reglerne for personbil M2.

7.06.026 LASTBIL N3

 • (1) Lastbil N3 følger reglerne for personbil M2.

7.07 OPVARMNINGSANLÆG

7.07.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Opvarmningsanlæg skal være således indrettet, at der ikke kan forekomme kulilte i karrosseriets indre. Varmeanlæggets hedeflader og rørledninger må under drift ikke antage temperaturer på mere end 100 grader C. Dele af varmeanlægget, der antager temperaturer over 80 grader C, skal være afskærmet mod berøring.
 • (2) Opvarmningsluft, der blæses ind i fører- og passagerrum, må ikke opvarmes direkte af køretøjets udblæsningssystem.
 • (3) Opvarmningsapparat, der forbrænder benzin eller olie, skal være godkendt af justitsministeriet og skal være således monteret,
 • a) at det er lufttæt adskilt fra fører-, passager- og varerum,
 • b) at det ikke har mulighed for at indsuge kulilteholdig luft,
 • c) at afgangsrøret for forbrændingsprodukter udmunder uden for karrosseriet eller kobles til motorens udstødningssystem, og
 • d) at rør og flader, der opnår en temperatur på mere end 90 grader C, har en afstand på mindst 50 mm fra brændbart materiale.

7.09 BRÆNDSTOFANLÆG TIL F-GAS

7.09.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Brændstofbeholder og -ledninger samt øvrige dele i brændstofanlægget skal være således udformet, anbragt og fastgjort, at vibrationer m.v. ikke medfører risiko for slitage eller brud ved køretøjets normale anvendelse.

7.09.002 BRÆNDSTOFBEHOLDER

 • (1) Brændstofbeholder
 • a) skal være fremstillet og mærket i overensstemmelse med arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 566 af 22. december 1971 om trykbeholdere m.v. på landjorden,
 • b) skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele,
 • c) skal have en afstand på mindst 100 mm fra udstødningssystemets dele, medmindre der er anbragt afskærmning mellem beholder og udstødningssystem, og
 • d) må ikke være anbragt i fører- eller passagerrum.
 • (2) For brændstofbeholder, der er anbragt inden for karrosseriet, gælder, at rummet, hvori beholderen findes, skal være ventileret til det fri. Ventilationsåbning
 • a) skal have et areal på mindst 500 mm2,
 • b) skal udmunde mindst 250 mm fra udstødningssystemets dele, og
 • c) skal være placeret, så den ikke tildækkes af bagage m.v.
 • (3) Brændstofbeholder, der er anbragt under køretøjet, må ikke have mindre afstand til vejbanen end køretøjets øvrige faste dele.

7.09.003 ARMATUR FOR BRÆNDSTOFBEHOLDER

 • (1) Fast installeret brændstofbeholder skal være forsynet med:
 • a) Påfyldningsventil uden for karrosseriet og fjederbelastet kontraventil i beholderens påfyldningsstuts.
 • b) Afspærringsventil ved afgangsledningen.
 • c) Afspærringsventil mellem beholder og fordamper. Ventilen skal kunne betjenes fra førerpladsen.
 • d) Sikkerhedsventil med udmunding mindst 250 mm fra udstødningssystemets dele, og
 • e) pejleventil og fast pejlerør for kontrol af 85 pct. fyldning af beholderen. Pejleventilen skal være anbragt umiddelbart ved påfyldningsventilen og skal kunne betjenes uden brug af værktøj. I pejleventilens beholderstuts må gennemstrømningsåbningen ikke være større end 1,4 mm.
 • (2) Udskiftelig brændstofbeholder (gasflaske) skal være forsynet med de ovenfor under b) og c) anførte ventiler.

7.09.004 BRÆNDSTOFLEDNINGER

 • (1) Brændstofledninger skal være modstandsdygtige over for de i anlægget forekommende tryk og temperaturer og må ikke være ført gennem fører-, passager- eller varerum.
 • (2) Mellem brændstofbeholder og fordamper skal anvendes udglødede, sømløse kobberrør med udvendig diameter højst 10 mm og vægtykkelse mindst 0,8 mm.
 • (3) Hvis brændstofbeholder og påfyldningsventil er adskilt, skal de være forbundet med en slange.
 • (4) Mellem reduktionsventil og gasblander (karburator) skal anvendes gummislange.
 • (5) Brændstofrør skal være samlet med rørfittings af typen metal mod metal. Eventuelle pakninger skal være af metal. Brændstofslanger med tanktryk skal kunne modstå et tryk på 17,5 bar og være forsynet med gevindkoblinger. Andre slanger skal være forsynet med slangenipler og sikret med spændebånd.

7.09.005 FORDAMPER

 • (1) Fordamper anbragt i udstødningssystemet skal være af sømløst stålrør.

7.09.006 REDUKTIONSVENTIL

 • (1) Reduktionsventil:
 • a) Må ikke være anbragt i fører-, passager- eller varerum.
 • b) Skal være således indrettet at gastilførslen til motoren automatisk standses, dersom motoren går i stå med tændingen tilsluttet, medmindre der i brændstofledningen er anbragt en særlig ventil med tilsvarende funktion.

7.09.020 BIL

 • (1) Ingen del af gasanlægget må rage uden for køretøjets konturer.
 • (2) Dele af gasanlægget, der er anbragt uden for karrosseriet, skal være således anbragt eller afskærmet, at de er beskyttet mod beskadigelse under køretøjets normale anvendelse.

7.09.021 PERSONBIL M1

 • (1) I personbil M1 med særskilt bagagerum kan brændstofbeholder anbringes i bagagerummet, såfremt armatur og brændstofledninger er beskyttet mod beskadigelse fra bagagen.
 • (2) I personbil M1 uden særskilt bagagerum kan brændstofbeholder anbringes på bagagepladsen, såfremt beholderen med armatur er beskyttet af en kasse.

7.09.022 PERSONBIL M2

 • (1) Personbil M2 følger reglerne for personbil M1.

7.09.023 PERSONBIL M 3

 • (1) Personbil M3 følger reglerne for personbil M1.

7.09.024 VAREBIL N1

 • (1) I varebil N1
 • a) kan brændstofbeholder være anbragt i varerummet, såfremt beholderen med armatur er beskyttet af en kasse.

7.09.025 LASTBIL N2

 • (1) Lastbil N2 med lukket lastrum følger reglerne for varebil N1.

7.09.026 LASTBIL N3

 • (1) Lastbil N3 med lukket lastrum følger reglerne for varebil N1.

8. BÆRENDE ELEMENTER

8.01 CHASSIS

8.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Chassisramme, selvbærende karrosseri og stel skal kunne modstå de påvirkninger, der opstår under normal anvendelse og belastning af køretøjet.
 • (2) Samlinger skal være forsvarligt udført og så vidt muligt placeret, hvor de af samlingen omfattede dele er mindst belastet. Boltesamlinger skal være særligt sikret mod adskillelse.
 • (3) Chassisramme, selvbærende karrosseri og stel må ikke være deformeret eller i øvrigt beskadiget eller tæret i en sådan grad, at køretøjet er til fare for færdselssikkerheden.

8.01.002 CHASSISRAMME

 • (1) Forstærkning på profilflanger må ikke være fuldsvejset dertil.
 • (2) Boring af huller i rammedelenes flanger skal undgås.
 • (3) Akselafstand og bageste overhæng kan ændres uden udstedelse af ny typegodkendelse (godkendelseserklæring). Spændingerne i chassisrammen ved fuldt læsset køretøj må ikke overstige 100 N/kvadratmillimeter (1000 kp/kvadratcentimeter).
 • (4) På køretøj med opbygning, der medfører en belastningsfordeling ved fuld lastet køretøj, som afviger væsentligt fra jævnt fordelt belastning, må spændingerne ikke overstige 100 N/kvadratmillimeter (1000 kp/kvadratcentimeter).
 • (5) På køretøj, der forsynes med læssekran, læssebagsmæk, tippelad eller lignende, må spændingerne i chassisrammen ved anvendelse af disse anordninger ikke overstige 150 N/kvadratmillimeter (1500 kp/kvadratcentimeter).

8.01.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

 • (1) På motordrevet blokvogn må spændingerne i chassisrammen ved fuldt læsset køretøj ikke overstige 100 N/kvadratmillimeter (1000 kp/kvadratcentimeter).

8.01.199 BLOKVOGN

 • (1) Blokvogn følger reglerne for motordrevet blokvogn.

8.02 HJUL

8.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Dæk, fælge og hjullejer m.v. skal være ubeskadigede.

8.02.002 DÆK

 • (1) Dæk
 • a) Skal i hovedmønstret overalt på slidbanen have en mønsterdybde på mindst 1 mm. Støtteribber, supplerende mønster og dræn (»siping«) regnes ikke med til hovedmønsteret.
 • b) Skal have en bæreevne mindst svarende til køretøjets tilladte akseltryk.
 • c) Skal være af dimension og udformning svarende til fælgen.
 • (2) Oppumpningstrykket må ikke overstige det af dækfabrikanten opgivne maksimale tryk, dog højst 9 bar.
 • (3) Der skal på samme aksel anvendes dæk af samme dimension og type.
 • (4) Dæk opdeles i følgende typer:
 • a) Radialdæk.
 • b) Diagonaldæk.
 • c) Terræn- og vinterdæk.
 • (5) Enkeltmonterede dæk på aksel med et tilladt akseltryk på mere end 8.000 kg skal være radialdæk.

8.02.003 FÆLGE

 • (1) Et køretøjs originale fælge kan udskiftes med fælge af anden type og bredde, såfremt det ikke har uheldig indflydelse på styreapparatets eller bremsernes funktion eller medfører øgede belastninger på hjulophænget.
 • (2) Nav- og hjulmøtrikker skal ligge inden for dækkets yderside eller være afskærmet ved hjulkapsel eller lignende.

8.02.010 MOTORDREVET KØRETØJ

 • (1) Motordrevet køretøj skal være forsynet med luftgummiringe på alle hjul.
 • (2) Den i afsnit 8.02.002 (2) anførte bestemmelse om et største tilladt oppumpningstryk på 9 bar gælder ikke for motordrevet køretøj, der alene anvendes som trækkraft for blokvogn.

8.02.021 PERSONBIL M1

 • (1) Personbil M1 skal være forsynet med dæk af samme type på alle hjul.

8.02.024 VAREBIL N1

 • (1) Varebil N1 skal være forsynet med dæk af samme type på alle hjul.

8.02.050 TRAKTOR

 • (1) Traktor, som ikke skal godkendes eller registreres, kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning eller glatte valser.

8.02.060 MOTORREDSKAB

 • (1) Motorredskab kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning eller glatte valser.

8.02.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

 • (1) Motordrevet blokvogn kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning eller med drivbælter med tilsvarende egenskaber.
 • (2) Den i afsnit 8.02.002 (2) anførte bestemmelse om et største tilladt oppumpningstryk på 9 bar gælder ikke for motordrevet blokvogn.

8.02.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

 • (1) Påhængskøretøj skal være forsynet med luftgummiringe på alle hjul.

8.02.120 TRAKTORPÅHÆNGSVOGN

 • (1) Mønsterdybden kan være mindre end 1 mm.

8.02.122 PÅHÆNGSVOGN TIL IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIG TRAKTOR

 • (1) Påhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor kan være forsynet med anden elastisk hjulbeklædning eller med glatte valser.

8.02.130 PÅHÆNGSVOGN TIL MOTORREDSKAB

 • (1) Påhængsvogn til motorredskab følger reglerne for påhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

8.02.143 IKKE-REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 • (1) Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for påhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.

8.02.199 BLOKVOGN

 • (1) Blokvogn følger reglerne for påhængsvogn til ikke-registreringspligtig traktor.
 • (2) Den i afsnit 8.02.002 (2) anførte bestemmelse om et største tilladt oppumpningstryk på 9 bar gælder ikke for blokvogn.

8.03 HJULOPHÆNG

8.03.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Hjulophæng skal være solidt udført og forsvarligt fastgjort til chassisramme, selvbærende karrosseri eller stel.
 • (2) Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i hjulophænget som helhed eller i dets enkelte dele.
 • (3) Hjulophæng skal være således udformet, at der sker en passende dæmpning af de i hjulophænget forekommende svingninger hidrørende fra vejbanens ujævnheder.

8.03.002 AKSLER Aksler skal have en bæreevne, der mindst svarer til det for køretøjet tilladte akseltryk.

8.03.003 BOGIEKONSTRUKTIONER

 • (1) På køretøjer med et samlet bogietryk over 3500 kg skal bogien være således konstrueret, at en forøgelse af belastningen på een af akslerne automatisk fordeles på alle aksler, der indgår i bogien.
 • (2) Enhver aksel i bogien skal ved fuldt læsset køretøj kunne passere en 80 mm høj forhindring uden at nogen del af udligningsanordningen går mod faste stop.
 • (3) På motorkøretøj, hvor den første og anden aksel er styrende skal disse aksler ikke opfylde kravene i pkt. (1) og (2).

8.03.004 FJEDRE

 • (1) Fjedre skal have bæreevne, der svarer til køretøjets tilladte akseltryk.
 • (2) Køretøj med særligt højtliggende tyngdepunkt samt køretøj med tippelad kan forsynes med forstærkede bagfjedre for at give nødvendig stabilitet under kørsel eller under tipning. Fjeder, der består af eet fjederlag, må dog ikke forstærkes med ekstra fjederlag.

8.03.005 STØDDÆMPERE

 • (1) Støddæmpere på samme aksel skal have samme dæmpevirkning.

8.03.020 BIL

 • (1) Bil skal være forsynet med affjedring af alle aksler.
 • (2) På køretøjer med uoriginale fjedre skal spændingerne i fjedrene ved det for køretøjet tilladte akseltryk være større end 450 N/kvadratmillimeter (4500 kp/kvadratcentimeter).

8.03.021 PERSONBIL M1

 • (1) Personbil M1 skal være forsynet med støddæmpere ved alle hjul.

8.03.022 PERSONBIL M2

 • (1) Personbil M2 følger reglerne for personbil M1.

8.03.023 PERSONBIL M3

 • (1) Personbil M3 skal være forsynet med støddæmpere ved forhjul.

8.03.024 VAREBIL N1

 • (1) Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.

8.03.025 LASTBIL N2

 • (1) Lastbil N2 følger reglerne for personbil M3.

8.03.026. LASTBIL N3

 • (1) Lastbil N3 følger reglerne for personbil M3.

8.03.030 MOTORCYKEL

 • (1) Motorcykel skal være forsynet med affjedring af foraksel.
 • (2) Sidevogn skal være forsynet med affjedring mellem hjul og karrosseri eller lad.

8.03.110 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN TIL BIL

 • (1) Påhængs-/sættevogn til bil skal være forsynet med affjedring af samtlige aksler.

8.03.141 CAMPINGVOGN

 • (1) Campingvogn skal være forsynet med affjedring på alle aksler.
 • (2) Campingvogn skal være forsynet med støddæmpere eller anden støddæmpende anordning i affjedringssystemet.

8.03.142 ANDET REGISTRERINGSPLIGTIGT PÅHÆNGSREDSKAB

 • (1) Andet registreringspligtigt påhængsredskab følger reglerne for campingvogn.

9. KARROSSERI, OPBYGNING M.V.

9.01 KARROSSERI

9.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Karrosseri - herunder selvbærende karrosseri - skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele og skal være således udformet, at skarpe kanter eller udragende dele og lignende ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

9.01.002 AFSKÆRMNING AF HJUL

 • (1) På registreringspligtigt køretøj med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mere end 30 km/t skal samtlige hjul være således afskærmet, at andre trafikanter er beskyttet mod stænk fra køretøjets hjul under kørsel lige ud.
 • (2) Afskærmning: a) Skal dække hjulet i dækkets fulde bredde. b) Skal have hvælvet eller U-formet tværsnit, hvis dybde er mindst 20 pct. af dækkets bredde, dog mindst 30 mm. c) Skal være således udformet, at afstanden fra afskærmningens kant til hjulets centrum ikke overstiger 1,5 gange hjulets radius. d) Skal dække hjulets forreste, øverste del mindst 30 grader foran et lodret plan gennem hjulets centrum. e) Skal dække hjulets bagerste del fra et vandret plan beliggende højst 100 mm over hjulets centrum.

Bestemmelserne skal være opfyldt ved tjenestevægt.

 • (3) På køretøj med dobbelt- eller tripleaksel kan hjulene i samme side have fælles afskærmning, der foran det forreste hjuls centrum og bag det bageste hjuls centrum opfylder bestemmelserne i pkt. (1) og (2) ovenfor, og som har en ubrudt, vandret del over hjulene.
 • (4) Dersom køretøjets karrosseri eller opbygning ikke yder den foreskrevne afskærmning, skal der være anbragt skærme, der opfylder bestemmelserne i pkt. (1), (2) og(3) ovenfor.
 • (5) Skærme skal være solidt fastgjort til køretøjets karrosseri eller bærende dele. Hvis køretøjets anvendelse gør det påkrævet, kan skærmene være således udformet, at de kan aftages, når køretøjet anvendes uden for offentlig vej.

9.01.003 DØRE

 • (1) Dørhåndtag og -hængsler skal være således udformet og anbragt, at de ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.
 • (2) Dør skal være forsynet med dørlås, som kan holde døren lukket under kørsel.
 • (3) Dørhængsel skal være solidt fastgjort til såvel dør som karrosseri.

9.01.004 ADSKILLELSER

 • (1) Adskillelse mellem førerrum og varerum skal mindst dække førerpladsen og skal nå fra gulv til loft.
 • (2) Adskillelsen og dens fastgørelse til køretøjet skal have en sådan styrke, at den kan modstå belastningen fra fremadglidende gods ved en deceleration af køretøjet på 10 m/sexp2.
 • (3) Adskillelse kan bestå af:
 • a) Finmasket trådgitter i en stålramme.
 • b) Plade af metal eller træ.
 • c) Plade af plastmateriale, som er godkendt af justitsministeriet, og som er mærket og anvendt i overensstemmelse med godkendelsen. Pladen skal være anbragt i en metalramme.

9.01.020 BIL

 • (1) Dørlås skal automatisk gå i indgreb, når døren lukkes og skal have både en sikringsstilling og en lukkestilling.

9.01.021 PERSONBIL M1

 • (1) Personbil M1 i fabrikkens originale udførelse kan være forsynet med afskærmning bag baghjulene efter følgende regler (se figur a):

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Der kan ved afskærmningens yderkant findes et uafskærmet areal på indtil 30 kvadratcentimeter over et vandret plan beliggende 100 mm over hjulets centrum, forudsat at der under dette vandrette plan findes et afskærmet areal af mindst samme størrelse som det uafskærmede areal over det vandrette plan.

9.01.024 VAREBIL N1

 • (1) Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.
 • (2) Varebil N1 med lukket varerum skal være forsynet med adskillelse mellem førerrum og varerum.
 • (3) Varebil N1 med lukket varerum, der har dør i varerummets venstre side, skal tillige være forsynet med dør i varerummets bagende eller højre side.

9.01.025 LASTBIL N2

 • (1) På lastbil N2 skal afskærmningen bag baghjul dække hjulet fra et vandret plan beliggende mindst 50 mm under hjulets centrum. Den del af afskærmningen, der er anbragt under et vandret plan beliggende 100 mm over hjulets centrum skal ikke opfylde bestemmelserne i pkt. 9.01.002 (2) b) og c).
 • (2) På lastbil N2 med enkeltmonterede dæk kan skærmdybden være mindre end 20 pct. af dækkets bredde. Skærmdybden må dog ikke være mindre end 60 mm.
 • (3) Lastbil N2 med lukket varerum følger reglerne for varebil N1 i pkt. 9.01.024 (2) og (3) om adskillelse og døre i varerum.

9.01.026 LASTBIL N3

 • (1) Lastbil N3 følger reglerne for lastbil N2.

9.01.040 KNALLERT

 • (1) På knallert skal hjulene være således afskærmet, at andre trafikanter er beskyttet mod stænk under kørsel lige ud.

9.01.110 PÅHÆNGSKØRETØJ

 • (1) Ved forhjulene på påhængskøretøj, der styres ved drejning af forakslen omkring dennes midtpunkt, kan den del af afskærmningen, hvis højde over vejbanen er større end dækkets diameter, samt afskærmning foran hjulet udelades, såfremt køretøjets karrosseri eller opbygning dækker hjulet i dækkets fulde bredde under kørsel lige ud.

9.01.113 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O3

 • (1) På påhængs-/sættevogn O3 skal alle hjul være forsynet med afskærmning, der følger reglerne for lastbil N2 i pkt. 9.01.025 (1) og (2).

9.01.114 PÅHÆNGS-/SÆTTEVOGN O4

 • (1) Påhængs-/sættevogn O4 følger reglerne for påhængs-/sættevogn O3.

9.01.340 UDRYKNINGSKØRETØJ

 • (1) Ambulance skal være forsynet med adskillelse mellem førerrum og bårerum.
 • (2) I adskillelsens øverste del kan være anbragt en rude af lamineret glas.

9.02 OPBYGNING MED LAD M.V.

9.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Lad m.v. skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele og skal være således udformet, at skarpe kanter og udragende dele ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

9.02.002 OPBYGNING MED FAST LAD

 • (1) Ladbeslag m.v. skal være således udformet og anbragt, at de ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.

9.02.003 OPBYGNING MED TIPPELAD

 • (1) Tippelad skal være sikret mod at glide fremad, når laddet er i transportstilling.
 • (2) Tre-vejs tippelad skal være forsynet med låseanordninger, der kan fastholde laddet i transportstilling.
 • (3) Tippeanordning skal være således indrettet, at løftebevægelsen automatisk ophører, når laddet er i sin øverste stilling, og at laddet kan fastholdes i enhver stilling.

9.02.004 OPBYGNING TIL CONTAINER

 • (1) Køretøj med opbygning til kørsel med container skal være forsynet med containerlåse, der på sikker måde kan fastholde containeren til køretøjet.

9.02.005 OPBYGNING TIL VEKSELLAD

 • (1) Køretøj med opbygning til kørsel med veksellad skal være forsynet med anordninger, der på sikker måde kan fastholde vekselladet på køretøjet.

9.02.025 LASTBIL N2

 • (1) På lastbil N2 skal ladbeslag m.v. hvis afstand over vejbanen er mindre end 1,8 m, opfylde følgende krav:
 • a) Hjørnelukkebeslag skal være således udformet og anbragt, at ingen del af beslaget rager mere end 20 mm uden for ladsiden.
 • b) Sidelukkebeslag skal være indfældet i ladsiden.
 • c) Samlebeslag (revler) skal have afrundede kanter og må ikke rage mere end 20 mm uden for ladsiden. Møtrikker, der ikke er forsænket, må ikke rage mere end 10 mm uden for ladsiden.
 • d) Ladsidestøtter skal være således udformet eller afskærmet, at vinklen mellem ladstøttens side og ladsiden ikke overstiger 30 grader.
 • e) Snøreøskner og -kroge m.v. skal være afskærmet med lister eller lignende.

9.02.026 LASTBIL N3

 • (1) Lastbil N3 følger reglerne for lastbil N2.

9.02.482 DYRETRANSPORT

 • (1) Køretøjer til transport af dyr skal opfylde bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 208 af 17. juni 1964 med senere ændringer.

9.03 OPBYGNING MED TANK

9.03.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Tank skal være solidt fastgjort til køretøjet og skal være således udformet, at skarpe kanter eller udragende dele ikke er til unødig fare for andre trafikanter.
 • (2) Tyngdepunktet for det fuldt lastede køretøj må ikke være beliggende i en større afstand over vejbanen end sporvidden for de yderste hjul.

9.03.002 TANKE PÅ LAD

 • (1) Tanke, der er anbragt på lad, skal være fastgjort efter følgende regler:
 • a) Tank med et rumfang på 0,4 kubikmeter eller derover og mindre end 4 kubikmeter skal mindst være fastgjort til laddets tværstrøer.
 • b) Tank med et rumfang på 4 kubikmeter eller derover skal være fastgjort til køretøjets chassisramme.

9.03.003 SKVULPEPLADER

 • (1) Tank eller tankrum, hvis rumfang er mere end 6,2 kubikmeter, til transport af flydende stoffer skal være forsynet med en skvulpeplade for hver 2,5 m tank- eller rumlængde. Skvulpeplade skal være anbragt vinkelret på tankens længdeakse og skal have et areal på mindst 80 pct. af tankens tværsnitsareal på det pågældende sted.
 • (2) Bestemmelsen i pkt. (1) ovenfor finder ikke anvendelse på tank, der altid benyttes helt fuld eller helt tom.

9.03.411 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF AMMONIAK

 • (1) Tank må ikke være anbragt på tippelad.
 • (2) Tyngdepunktet for det fuldt lastede køretøj må ikke være beliggende i en større afstand over vejbanen end 90 pct. af sporvidden for de yderste hjul.
 • (3) Ventiler og rør m.v. skal være således udformet og anbragt, at de er beskyttet mod beskadigelse.
 • (4) Forbindelserne mellem tank og køretøj skal kunne modstå belastninger svarende til:
 • a) I kørselsretningen: To gange vægten af den fyldte tank.
 • b) I vandret plan vinkelret på kørselsretningen: Een gange vægten af den fyldte tank.
 • c) Lodret opad: Een gange vægten af den fyldte tank.
 • d) Lodret nedad: To gange vægten af den fyldte tank.
 • (5) Tryktank skal være fremstillet i overensstemmelse med de af direktoratet for arbejdstilsynet givne bestemmelser herom.

9.03.412 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF BRANDFARLIGE VÆSKER

 • (1) For tankkøretøj til transport af brandfarlige væsker af klasse I, II-1, og III-1 gælder følgende:
 • a) Tank må ikke være anbragt på tippelad.
 • b) Tyngdepunktet for det fuldt lastede køretøj må ikke være beliggende i en større afstand over vejbanen end 90 pct. af sporvidden for køretøjets yderste hjul.
 • c) Sikringsanordning for domedæksel skal være således udformet og anbragt, at den er beskyttet mod beskadigelse ved eventuel væltning af køretøjet.
 • (2) Tankkøretøj til transport af brandfarlige væsker af klasse I og II-1 skal tillige opfylde følgende bestemmelser:
 • a) Tank og rørsystem skal være godkendt af Statens brandinspektion.
 • b) Ventiler og rør skal være særligt beskyttede mod beskadigelse.
 • c) På tanken eller i ledende forbindelse med denne skal være anbragt messingbeslag for tilslutning af jordforbindelse.

9.03.413 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF F-GAS

 • (1) Tankkøretøj til transport af F-gas følger reglerne for tankkøretøj til transport af brandfarlige væsker af klasse I og II-1.
 • (2) Tryktank skal være godkendt af direktoratet for arbejdstilsynet.
 • (3) Køretøjet skal være forsynet med slæbekabel.

9.03.414 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF GIFTIGE STOFFER

 • (1) Tank må ikke være anbragt på tippelad.
 • (2) For forbindelserne mellem tank og køretøj gælder reglerne i pkt. 9.03.411 (4).
 • (3) Tyngdepunktet for det fuldt lastede køretøj må ikke være beliggende i en større afstand over vejbanen end 90 pct. af sporvidden for de yderste hjul.
 • (4) Ventiler og rør m.v. skal være således udformet og anbragt, at de er beskyttet mod beskadigelse.
 • (5) Sikkerhedsanordning for domedæksel skal være således udformet og anbragt, at den er beskyttet mod beskadigelse ved eventuel væltning af køretøjet.

9.04 OVERHÆNG, LADFREMSPRING M.V.

9.04.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Som overhæng bagud anses den del af køretøjets karrosseri eller opbygning, der er beliggende bag bagakslens centerlinie.
 • (2) For køretøj med bogie regnes såvel overhæng som akselafstand fra bogiemidten.
 • (3) Som ladfremspring anses den del af laddet/opbygningen, der er beliggende uden for førerhusets yderste punkt.

9.04.020 BIL

 • (1) Overhæng bagud må ikke overstige 65 pct. af akselafstanden og må højst være 4,0 m.
 • (2) På bil med personlift, løftbar arbejdsplatform, betonpumpe, drejestige eller lignende anordning kan overhæng bagud være større end 65 pct. af akselafstanden, såfremt følgende bestemmelser er opfyldt:
 • a) Det samlede overhæng må ikke være større end 85 pct.
 • b) Den del af anordningen, der har et større overhæng bagud end 65 pct. må ved køretøjets mindste vendediameter ikke beskrive en større bue end karrosseriets/laddets bageste hjørne.
 • c) Køretøjets karrosseri/lad må ikke have større overhæng bagud end 65 pct.
 • (3) På bil med komprimeringsaggregat for renovation kan overhæng bagud være større end 65 pct., men må ikke overstige 85 pct.

9.04.024 VAREBIL N1

 • (1) Ladfremspring må ikke overstige 150 mm.

9.04.382 BJÆRGNINGSKØRETØJ

 • (1) På bjærgningskøretøj med transportlift kan overhænget bagud med udtrukket lift være større end 65 pct. af akselafstanden.

9.05 TILKOBLINGSANORDNINGER

9.05.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Tilkoblingsanordning:
 • a) Skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele. Bolteforbindelser skal være sikret mod adskillelse.
 • b) Skal være således udformet, at den kan modstå påvirkninger ved vogntogets normale anvendelse.
 • c) Skal være forsynet med mekanisk sikringsanordning, der hindrer, at koblingen utilsigtet kan udløses.
 • d) Skal være således udformet og anbragt, at afstanden mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøjet er uforanderlig under kørsel lige ud.
 • (2) Koblingsdelen på det trækkende køretøj og koblingsdelen på påhængskøretøjet skal være beregnet til indbyrdes sammenkobling.

Der må ikke forekomme væsentligt slør imellem koblingsdelene.

9.05.002 PÅHÆNGSVOGNSKOBLING

 • (1) Påhængsvognskobling skal være således udformet og anbragt,
 • a) at påhængskøretøjets hjul under kørsel i sving så nær som muligt følger sporene for det trækkende køretøjs hjul, og
 • b) at de sammenkoblede koblingsdele har tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed.

9.05.003 KUGLEKOBLING

 • (1) Kuglekobling skal være således udformet og anbragt,
 • a) at påhængskøretøjets hjul under kørsel i sving så nær som muligt følger sporene for det trækkende køretøjs hjul, og
 • b) at de sammenkoblede koblingsdele har tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed.

9.05.004 SÆTTEVOGNSKOBLING

 • (1) Sættevognskobling skal være således udformet og anbragt, at sættevognen har tilstrækkelig bevægelighed i forhold til det trækkende køretøj.
 • (2) Koblingsdelen på det trækkende køretøj (sættevognsskammelen) kan være således indrettet, at den kan forskydes i køretøjets længderetning.

Sættevognsskammelen skal kunne fastlåses i de enkelte stillinger.

9.05.050 TRAKTOR

 • (1) Traktor skal være forsynet med tilkoblingsanordning til påhængsvogn eller påhængsredskab.

9.05.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

 • (1) Påhængskøretøj, bortset fra sættevogn, kan være forsynet med forskydelig trækstang (træktriangel), der er således indrettet.
 • a) at trækstangen kan fastlåses og sikres i de enkelte stillinger på en sådan måde, at afstanden mellem det trækkende køretøjs hjul og påhængskøretøjets hjul er uforanderlig under kørsel,
 • b) at trækstangen kan indstilles således, at vogntogets samlede længde ikke overstiger 18,0 m, og
 • c) at trækstangen kan indstilles således, at afstanden mellem bagkant af trækkende køretøj og forkant af lad eller opbygning på påhængskøretøj ikke overstiger 2,0 m. For ikke-registreringspligtigt påhængsredskab dog ikke over 4,0 m.

9.06 BAGAGEBÆRERE, CYKELSTATIVER M.V.

9.06.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Bagagebærer, cykelstativ m.v.:
 • a) Skal være således udformet og anbragt, at de ikke medfører unødig fare for andre trafikanter.
 • b) Skal være således anbragt, at de ikke ved den tilsigtede anvendelse har uheldig indflydelse på køretøjets køreegenskaber.
 • c) Skal være forsvarligt fastgjort til køretøjet.

9.06.002 KØLERFIGURER M.V.

 • (1) Køretøj må ikke være forsynet med kølerfigurer, hjelmornamenter og lignende, der på grund af form, anbringelsesmåde eller materiale medfører fare for andre trafikanter.

10. INDRE INDRETNING, UDSYN, SÆRLIGT UDSTYR M.V.

10.01 SÆDER

10.01.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Sæde skal være solidt fastgjort til køretøjet.
 • (2) Indstilleligt sæde skal være forsynet med anordning, der på sikker måde kan fastholde sædet i dets enkelte stillinger.
 • (3) Førersæde skal være således indrettet og anbragt, at føreren kan opnå en bekvem kørestilling og betjene køretøjets betjeningsanordninger.

10.01.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) Selvstændigt passagersæde skal være forsynet med håndbøjle eller lignende til brug for passageren.
 • (2) To-hjulet motorcykel skal være forsynet med fodhvilere for fører og eventuel passager.

10.01.040 KNALLERT

 • (1) Sædets længde målt mellem forreste og bageste kant (punkt) må ikke overstige 400 mm.
 • (2) Knallert må ikke være forsynet med sæde, håndrem, fodhvilere eller lignende beregnet til passager.

10.01.050 TRAKTOR

 • (1) Traktor kan være forsynet med passagersæde, såfremt førerens betjening af køretøjet ikke vanskeliggøres af passageren.
 • (2) Passagersæde skal være således udformet og anbragt, at passageren kan holde sig fast under kørslen.

10.02 SIKKERHEDSSELER

10.02.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Påbudt sikkerhedssele skal være godkendt og mærket i henhold til
 • a) dansk standard DS 768.1 og 768.2,
 • b) ECE-regulativ nr. 16, eller
 • c) Rådets direktiv nr. 77/541/EØF.
 • (2) Påbudt sikkerhedssele på forsædets siddepladser skal være en trepunktsele. Hvor en sådan sele ikke eller kun vanskeligt kan anbringes, kan hoftesele dog anvendes.
 • (3) På førerpladsen skal påbudt sele være
 • a) fast sele,
 • b) sele med inertiretractor, eller
 • c) sele med dobbeltvirkende inertiretractor.
 • (4) På forsædets passagerpladser skal påbudt sele være
 • a) fast sele,
 • b) sele med inertiretractor,
 • c) sele med dobbeltvirkende inertiretractor, eller
 • d) sele med automatisk retractor.
 • (5) Korrekt anvendt sikkerhedssele skal tillade, at føreren kan betjene køretøjets almindelige betjeningsorganer (gearskifte, bremser, pedaler og kontakter for lys m.v.).
 • (6) Sikkerhedssele skal være solidt fastgjort til køretøjets faste dele. På køretøj, som fra fabrikken er udstyret med selefastgørelsespunkter, skal disse anvendes til fastgørelse af sikkerhedsselen.
 • (7) En sikkerhedsseles forløb kan ændres ved anvendelse af ekstra beslag, såfremt der ikke herved foretages indgreb i den godkendte seles gjord eller beslag. For ekstra beslag, der er kraftoverførende, gælder, at såvel beslagene som deres fastgørelse til køretøjet i styrkemæssig henseende skal svare til sikkerhedsselens oprindelige forankringspunkter.
 • (8) Påbudt sikkerhedssele kan være forsynet med særlig energiabsorberende anordning.

10.02.021 PERSONBIL M1

 • (1) Personbil M1 skal være forsynet med sikkerhedsseler på forsædets siddepladser.

10.02.024 VAREBIL N1

 • (1) Varebil N1 følger reglerne for personbil M1.
 • (2) Varebil N1, hvor afstanden fra rattets centrum til førerkabinens modsatte side er større end 1125 mm, og hvor udsynet skråt bagud ikke er frit, skal på førersædet være forsynet med sikkerhedssele med inertiretractor eller dobbeltvirkende inertiretractor.

10.03 UDSYN, RUDER M.V.

10.03.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Køretøj skal være således indrettet, at der fra førerpladsen er fornødent, direkte udsyn fremad og til siderne.
 • (2) Køretøj skal være forsynet med anordninger til renholdelse af eventuel forrude.

10.03.002 SYNSFELT

 • (1) Der må ikke i førerens synsfelt være anbragt genstande, der reducerer udsynet unødigt.

10.03.003 RUDER

 • (1) Rude eller vindskærm skal være fremstillet af sikkerhedsglas. Som sikkerhedsglas anses
 • a) lamineret glas,
 • b) hærdet glas og
 • c) splintsikkert klart plastmateriale.
 • (2) Forrude skal være således udført, at genstande, der ses gennem ruden, ikke fremtræder forvrængede eller utydelige.

10.03.004 SOLSKÆRME, SOLFILTRE M.V.

 • (1) Udvendig, farvet solskærm
 • a) skal være anbragt over forruden,
 • b) skal være solidt fastgjort,
 • c) må ikke genere førerens udsyn, og
 • d) må ikke have skarpe kanter m.v., som frembyder unødig fare for andre trafikanter.
 • (2) Indvendig solskærm
 • a) skal være anbragt over forruden,
 • b) skal være indstillelig,
 • c) skal kunne bortklappes, således at udsynet gennem forruden ikke reduceres,
 • d) må ikke kunne dække påbudt, indvendigt førerspejl, og
 • e) skal være således udformet, at den ikke frembyder unødig fare for fører eller passagerer.
 • (3) Forrude og forreste sideruder må ikke være forsynet med solfilter i form af påsprøjtede eller påklæbede film, der helt eller delvis dækker ruden.
 • (4) Køretøj kan være forsynet med forrude, der ved fremstillingen er svagt farvet over hele arealet og/eller kraftigt farvet i et smalt felt foroven, såfremt ruden tillader mere end 70 pct. af det indfaldende lys af passere inden for det normale synsfelt.

10.03.005 FORRUDEVISKERE OG -VASKERE

 • (1) Forrudevisker
 • a) skal drives af motor eller anden mekanisk kraftkilde, og
 • b) skal bestryge forruden på et areal, der giver føreren tilstrækkeligt udsyn.
 • (2) Forrudevasker skal væde forruden således, at viskeren kan rense ruden.

10.03.006 FØRERSPEJLE

 • (1) Førerspejl
 • a) skal give et tydeligt spejlbillede uden forvrængning,
 • b) skal være anbragt således, at føreren har fornødent udsyn bagud,
 • c) skal være udformet således, at skarpe kanter m.v. ikke medfører unødig fare ved sammenstød eller berøring,
 • d) skal være indstilleligt, og
 • e) skal være plant eller konvekst med en krumningsradius på mindst 800 mm.
 • (2) Indvendigt førerspejl
 • a) skal være anbragt således, at førerens udsyn fremad og til siderne ikke reduceres væsentligt, og
 • b) skal kunne indstilles uden brug af værktøj.
 • (3) Udvendigt førerspejl
 • a) skal kunne ses gennem den af viskerne rensede del af forruden eller gennem sideruden,
 • b) skal kunne fastspændes, således at spejlets indstilling ikke ændres under kørsel, og
 • c) skal - såfremt spejlet skal ses gennem forruden - være således indrettet, at det giver efter for en forholdsvis let påvirkning.
 • (4) For udvendigt førerspejl, der er anbragt på personbil M1 og varebil N1 for at sikre tilstrækkeligt udsyn ved kørsel med campingvogn, gælder følgende: Er afstanden mellem spejlets yderste punkt og bilens yderste punkt mere end 200 mm og afstanden mellem spejlets underkant og vejbanen mindre end 2 m, skal spejlet være således indrettet, at det giver efter for en forholdsvis let påvirkning, uanset at spejlet skal ses gennem sideruden.
 • (5) Førerspejl med en reflekterende flade på mindst
 • a) 70 kvadratcentimeter for plant spejl, og
 • b) 50 kvadratcentimeter for konvekst spejl

betegnes »førerspejl af kategori I«.

 • (6) Førerspejl med en reflekterende flade på mindst
 • a) 300 kvadratcentimeter for plant spejl, og
 • b) 200 kvadratcentimeter for konvekst spejl

betegnes »førerspejl af kategori II«.

10.03.020 BIL

 • (1) Forrude skal være af lamineret glas, der opfylder de konstruktive bestemmelser i amerikansk standard ANSI Z 26.1 af 15. juli 1966.
 • (2) Andre ruder skal være af sikkerhedsglas.
 • (3) Bil med forrude skal være forsynet med
 • a) forrudevisker(e) foran førerplads og plads for forsædepassagerer, samt
 • b) forrudevasker.

10.03.021 PERSONBIL M1

 • (1) Personbil M1 skal være forsynet med
 • a) et indvendigt førerspejl af kategori I, og
 • b) et udvendigt førerspejl af kategori I på venstre side.
 • (2) Personbil M1, hvis konstruktion medfører, at indvendigt førerspejl og udvendigt førerspejl på venstre side ikke giver tilstrækkeligt udsyn bagud, samt højrestyret personbil M1, skal tillige være forsynet med udvendigt førerspejl af kategori I på højre side.
 • (3) Personbil M1, der trækker påhængsvogn eller med påhængsredskab, hvis konstruktion reducerer udsynet i påbudt indvendigt førerspejl, skal tillige være forsynet med udvendigt spejl af kategori I på højre side.

10.03.022 PERSONBIL M2

 • (1) Personbil M2 skal være forsynet med et udvendigt førerspejl af kategori II på hver side.
 • (2) Bestemmelsen i pkt. 10.03.006 (3) a) finder ikke anvendelse på udvendigt spejl i højre side.

10.03.023 PERSONBIL M3

 • (1) Personbil M3 følger reglerne for personbil M2.

10.03.024 VAREBIL N1

 • (1) Varebil N1 skal være forsynet med et udvendigt førerspejl af kategori I på hver side.

10.03.025 LASTBIL N2

 • (1) Lastbil N2 skal være forsynet med et udvendigt førerspejl af kategori II på hver side.

10.03.026 LASTBIL N3

 • (1) Lastbil N3 følger reglerne for lastbil N2.

10.03.031 TO-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) Vindskærm skal være solidt fastgjort til styr eller stel.
 • (2) To-hjulet motorcykel med vindskærm af en sådan højde, at føreren ikke kan se vejbanen 10 m foran førersædet, skal være forsynet med
 • a) forrudevisker, og
 • b) forrudevasker.

10.03.032 TRE-HJULET MOTORCYKEL

 • (1) Tre-hjulet motorcykel følger reglerne for bil.

10.03.050 TRAKTOR

 • (1) Bredden af førerværnets forreste hjørnestolper skal opfylde betingelsen a

b mindre end eller lig med -- + 65, hvori 10

»a« er afstanden i mm målt langs den vandrette sigtelinie fra referencepunktet (se nedenfor) til stolpen, og

»b« stolpens bredde i mm målt i vandret plan vinkelret på ovennævnte sigtelinie. I bredden medregnes dørramme, vinduelister og andet ugennemsigtigt materiale. Referencepunktet er beliggende 270 mm bag midten af førersædets forkant og 700 mm over det ubelastede sæde i midtstilling.

 • (2) Forrude skal være af lamineret eller hærdet glas.
 • (3) Traktor med forrude skal være forsynet med forrudevisker, der dog ikke skal være drevet af motor eller anden mekanisk kraftkilde.
 • (4) Traktor, som har førerværn med bagvæg, skal være forsynet med mindst eet førerspejl af kategori I.

10.03.060 MOTORREDSKAB

 • (1) Motorredskab skal være således indrettet, at føreren kan se vejbanen 10 m foran førerpladsen.
 • (2) Forrude skal være af lamineret eller hærdet glas.
 • (3) Motorredskab med forrude skal være forsynet med forrudevisker, der ikke skal være drevet af motor eller anden mekanisk kraftkilde.
 • (4) Motorredskab, der er således indrettet, at føreren ikke har tilstrækkeligt udsyn bagud, skal være forsynet med mindst eet førerspejl af kategori I.

10.03.099 MOTORDREVET BLOKVOGN

 • (1) Motordrevet blokvogn følger reglerne for lastbil N2.

10.03.100 PÅHÆNGSKØRETØJ

 • (1) Ruder i registreringspligtigt påhængskøretøj skal være af sikkerhedsglas.
 • (2) Ruder i påhængskøretøj, som ikke kan bidrage til førerens udsyn bagud fra det trækkende køretøj, skal ikke være af klart (gennemsigtigt) glas eller plastmateriale.

10.03.320 SKOLEKØRETØJ

 • (1) Skolevogn (personbil M1) skal tillige være forsynet med
 • a) et indvendigt førerspejl af kategori I, og
 • b) et udvendigt førerspejl af kategori I på højre side,

der begge er anbragt således, at de kan anvendes af kørelæreren.

 • (2) Skolevogn (personbil M2 og M3 samt lastbil N2 og N3) skal tillige være forsynet med et udvendigt førerspejl af kategori II på hver side, der er anbragt således, at de kan anvendes af kørelæreren.

10.04 INSTRUMENTER

10.04.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Påbudt instrument, der skal kunne aflæses under kørslen, skal være således indrettet og anbragt, at det uden vanskelighed kan aflæses fra førerpladsen.
 • (2) Påbudt instrument skal være forsynet med belysning, når køretøjets påbudte lygter er tændt. Belysningen eller reflekser herfra må ikke kunne virke generende på føreren.

10.04.002 HASTIGHEDSMÅLER

 • (1) Hastighedsmåler (speedometer) skal kunne aflæses under kørslen og skal vise hastigheden i km/t eller m.p.h.
 • (2) Fartskriver, der opfylder bestemmelserne i pkt. 10.04.001 og 10.04.002 (1) anses som hastighedsmåler.

10.04.020 BIL

 • (1) Bil skal være forsynet med hastighedsmåler.

10.04.320 SKOLEKØRETØJ

 • (1) Skolemotorcykel skal være forsynet med hastighedsmåler.

10.04.330 UDLEJNINGSKØRETØJ

 • (1) Udlejningskøretøj skal være forsynet med hastighedsmåler, der angiver hastigheden i km/t.

10.05 TYVERISIKRING

10.05.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Montering af uoriginal tyverisikring må ikke medføre svækkelse af de dele, hvori den anbringes eller har indgreb.

10.05.021 PERSONBIL M1

 • (1) Personbil M1 skal være forsynet med tyverisikring, der opfylder de konstruktive bestemmelser i ECE-regulativ nr. 18 eller Rådets direktiv 74/61/EØF.

10.05.024 VAREBIL N1

 • (1) Varebil N1, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3000 kg, følger reglerne for personbil M1.

10.06 ILDSLUKKERE

10.06.001 GENERELLE BESTEMMELSER

 • (1) Påbudt ildslukker
 • a) skal være godkendt af justitsministeriet eller være godkendt og mærket i henhold til dansk standard DS 2120, 1. udg. af oktober 1974.
 • b) skal være anbragt på et hensigtsmæssigt og for føreren let tilgængeligt sted, og
 • c) må ikke være anbragt i aflåset skab eller lignende.

10.06.411 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF AMMONIAK

 • (1) Tankkøretøj til transport af ammoniak skal være forsynet med mindst een ildslukker.
 • (2) »DS-ildslukker« skal være godkendt og mærket i klasse 13 A, 89 B.

10.06.412 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF BRANDFARLIGE VÆSKER

 • (1) Tankkøretøj til transport af brandfarlige væsker i klasse I og II-1 skal være forsynet med ildslukker således:
 • a) Køretøj med tankvolumen på 1-6 kubikmeter skal være forsynet med mindst een ildslukker.
 • b) Køretøj med tankvolumen på mere end 6 kubikmeter skal være forsynet med mindst een ildslukker på hver side af køretøjet.
 • (2) »DS-ildslukker« skal være godkendt og mærket i klasse 13 A, 89 B.

10.06.413 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF F-GAS

 • (1) Tankkøretøj til transport af F-gas skal være forsynet med mindst een ildslukker på hver side af køretøjet.
 • (2) »DS-ildslukker« skal være godkendt og mærket i klasse 13 A, 89 B.

10.06.414 TANKKØRETØJ TIL TRANSPORT AF GIFTIGE STOFFER

 • (1) Tankkøretøj til transport af giftige stoffer skal være forsynet med mindst een ildslukker.
 • (2) »DS-ildslukker« skal være godkendt og mærket i klasse 13 A, 89 B.

11. MÅLEMETODER

11.01 STØJ

11.01.001 STØJMÅLEMETODE I (KØRSELSMÅLING)

 • (1) Lydtrykket måles i en højde af 1,2 m og i en afstand af 7,5 m fra køretøjets midterplan. Køretøjet føres med konstant hastighed som angivet nedenfor til linien A-A'. Når køretøjets forreste punkt passerer denne linie gives fuld gas indtil køretøjets bageste punkt passerer linien B-B'.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 • (2) Der skal foretages mindst to målinger på hver side af køretøjet. Som måleresultat for den enkelte måling regnes den under forbikørslen aflæste maksimalværdi med fradrag af 1 dB (A). Forskellen mellem to målinger foretaget på samme side af køretøjet må ikke overstige 2 dB (A). Som køretøjets støjniveau regnes det højeste måleresultat. Er denne værdi mere end 1 dB (A) højere end støjgrænsen for det pågældende køretøj, foretages yderligere to målinger. Tre af fire målinger må ikke overskride støjgrænsen for køretøjet.
 • (3) Bestemmelse af hastigheden ved passage af linien A-A' (udgangshastigheden).
 • a) For bil og motorcykel med manuelt betjent gearkasse er udgangshastigheden den laveste af følgende:

- hastigheden ved 3/4 af motoromdrejningstallet ved maksimal effektafgivelse for motorer til benzin eller F-gas,

- hastigheden ved 3/4 af det maksimale, regulerede motoromdrejningstal for dieselmotorer, eller

- 50 km/h.

Ved målingen anvendes følgende gear:

- 2. gear ved køretøj med fire eller færre fremgear,

- 3. gear ved køretøj med flere end fire fremgear. For køretøj med dobbeltreduktion (reduktionsgearkasse, 2-speed-bagtøj og lignende) anvendes det reduktionstrin, der giver den største hastighed i det foreskrevne gear.

 • b) For bil og motorcykel med automatisk gearkasse er udgangshastigheden den laveste af følgende:

- 3/4 af køretøjets maksimalhastighed, eller

- 50 km/h. For køretøj med flere gearvælgerstillinger for fremkørsel anvendes den gearvælgerstilling, der giver størst middelacceleration i målefeltet. Gearvælgerstilling for særlig langsom fremkørsel anvendes dog ikke.

 • c) For traktor er udgangshastigheden 3/4 af traktorens maksimalhastighed.
 • d) For knallert er udgangshastigheden knallertens maksimalhastighed. Som måleresultat for knallert gælder gennemsnittet af lige mange og mindst to målinger i hver retning.

11.01.002 STØJMÅLEMETODE II (STANDMÅLING)

 • (1) Lydtrykket måles i en højde af 1,2 m og i en afstand af 7,0 m fra siden af køretøjet.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver= På bil og motorcykel måles lydtrykket ud for midten af køretøjet, og på traktor ud for bagakslen. Motor til benzin eller F-gas måles ved et motoromdrejningstal på 3/4 af omdrejningstallet ved maksimal effektafgivelse. Dieselmotor måles ved maksimalt, reguleret motoromdrejningstal.

 • (2) Der skal foretages mindst to målinger på hver side af køretøjet. Forskellen mellem to målinger foretaget på samme side af køretøjet må ikke overstige 2 dB (A). Som køretøjets støjniveau regnes det største gennemsnit af måleresultaterne fra samme side af køretøjet.

11.01.003 STØJMÅLEMETODE III

(SÆRLIG MÅLEMETODE FOR KNALLERTER)

 • (1) Lydtrykket måles i en højde af 1,2 m og i en afstand af 7,5 m fra køretøjets midterplan.
 • (2) Lydtrykket måles med knallertens drivhjul roterende på rullestandens uafbremsede ruller med størst opnåelig hastighed i højeste gear.

Knallerten skal under målingen være belastet med 75 kg på sædet.

Der foretages lige mange og mindst to målinger på hver side af knallerten og gennemsnittet af samtlige de målte lydtryk registreres som køretøjets støjniveau. Rulleprøvestanden skal være indrettet som vist på nedenstående tegning.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

11.01.004 MÅLEPLADS

 • (1) Målepladsen skal være jævn og vandret med belægning af asfalt eller beton. Overfladen skal være af en sådan beskaffenhed, at støjen fra dækkene ikke har indflydelse på måleresultatet.
 • (2) Støjen fra omgivelserne, herunder vindstøj skal være mindst 10 dB (A) lavere end det målte lydtryk.

11.01.005 MÅLEAPPARAT

 • (1) Lydtrykmåleren skal opfylde bestemmelserne i meddelelse nr. 179 fra Den internationale elektroniske Kommission (IEC).

11.01.006 MÅLEBETINGELSER

 • (1) Støjmåling skal foretages
 • a) med driftsvarm motor, og
 • b) i klart og roligt vejr.

11.02 LUFTFORURENING

11.02.001 RØGMÅLEMETODE I (CO-INDHOLD)

 • (1) Målingen foretages med driftsvarm motor og ved det af fabrikken opgivne tomgangsomdrejningstal (plus/minus 50 omdr./min.). På køretøj med mere end et afgangsrør fra udstødningssystemet foretages målingen på en af følgende måder:
 • a) Afgangsrørene forenes til een afgang.
 • b) Målingen foretages i hvert afgangsrør. Måleresultatet beregnes som den aritmetriske middelværdi af målingerne for samtlige rør.

11.02.002 RØGMÅLEMETODE II (DIESELRØGTÆTHED)

 • (1) Målingen foretages i det gear, der giver køretøjet en hastighed mellem 40 og 50 km/h ved det af regulatoren begrænsede maksimale omdrejningstal. Køretøjet fremføres med en hastighed på ca. 20 km/h i det ovenfor anførte gear, hvorefter gaspedalen hurtigt trædes ned og holdes i denne stilling til målingen er tilendebragt. Måleapparatet udløses når hastigheden er 30 km/h. Målingen foretages med driftsvarm motor.
 • (2) Måleapparat. Til måling af røgtæthed anvendes Bosch røgtæthedsmåler type EFAN 68 A eller tilsvarende udstyr, der kan registrere røgtætheden i Bosch-enheder.

11.02.003 MÅLING AF KULILTE I FØRER- OG PASSAGERRUM

 • (1) Måling af kulilte i fører- og passagerrum foretages
 • a) ved konstant hastighed på ca. 60 km/h i højeste gear,
 • b) med vinduer og ventilationsåbninger stillet i en sådan position, at der opnås størst muligt undertryk i kabinen,
 • c) med motoren justeret efter køretøjsfabrikantens forskrifter,
 • d) med driftsvarm motor,
 • e) med bagageklap eller bagdør på klem, således at der er en luftspalte, der på det bredeste sted er ca. 10 mm,
 • f) på et punkt beliggende i køretøjets længdesymmetriplan og 750 mm over førersædet, og
 • g) i klart og roligt vejr.

STRAF:

Overtrædelse af bekendtgørelsens krav til køretøjers indretning og udstyr straffes med bøde.

GYLDIGHEDSOMRÅDE:

Bekendtgørelsen gælder for køretøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug første gang her i landet efter ikrafttrædelsesdatoen.

Ethvert køretøj kan dog straks indrettes i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

ÆLDRE KØRETØJER:

De hidtidige bestemmelser vedrørende indretning og udstyr gælder fortsat for køretøjer, der er registreret, godkendt eller taget i brug her i landet inden ikrafttrædelsesdatoen, medmindre andet bestemmes i denne bekendtgørelse.

KØRETØJER TIL ERHVERVSMÆSSIG PERSONBEFORDRING:

De indretnings- og udstyrskrav, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 175 af 21. maj 1962 om motorkøretøjer, der erhvervsmæssigt benyttes til befordring af personer, og i bekendtgørelse nr. 501 af 7. september 1973 om hyrekørsel gælder fortsat.

KØRETØJER TIL SÆRLIG ANVENDELSE OG SÆRLIG TRANSPORT:

I bilag 1 er givet en oversigt over bestemmelser i bekendtgørelsen, der - udover de almindeligt gældende bestemmelser - retter sig mod køretøjer til særlig anvendelse og køretøjer til særlig transport.

ÆNDRINGER:

Bekendtgørelsen er ændret i forhold til bekendtgørelsen af 20. april 1977 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr (»Detailforskrifter 1977«). Ændringerne er - bortset fra rent redaktionelle ændringer - markeret med lodret streg i margenen. En oversigt over ændringer af indholdsmæssig karakter findes i bilag 2.

IKRAFTTRÆDEN:

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1978.

Justitsministeriet, den 28. februar 1978

Erling Jensen.

/Per Frederiksen.

Bilag 1

Oversigt over bestemmelser, der - udover de almindeligt gældende bestemmelser - retter sig mod køretøjer til særlig anvendelse og køretøjer til særlig transport.

320 Skolekøretøjer: 3.01.320 Vægt og akseltryk m.v. 3.02.320 Højde, bredde og længde. 4.01.320 Styreapparat. 5.01.320 Bremsesystemer. 6.06.320 Lydsignalapparater. 7.03.320 Transmissionssystem.

10.03.320 Førerspejle.

10.04.320 Hastighedsmåler.

330 Udlejningskøretøjer: 4.01.330 Styreapparat.

10.04.330 Hastighedsmåler.

340 Udrykningskøretøjer: 5.01.340 Bremsesystemer. 6.04.340 Lygter til signalgivning. 6.06.340 Lydsignalapparater. 9.01.340 Adskillelser.

381 Invalidekøretøj: 5.01.381 Bremsesystemer.

382 Bjærgningskøretøj: 2.02.382 Påskrifter. 9.04.382 Overhæng.

410 Tankkøretøjer: 5.01.410 Bremsesystemer. 9.03 Opbygning med tank.

411 Tankkøretøj til ammoniak: 7.04.411 Udstødningssystem. Se tillige pkt. 7.04.025 (1) og pkt. 7.04.026 (1). 9.03.411 Opbygning med tank.

10.06.411 Ildslukkere.

412 Tankkøretøj til brandfarlige væsker: 6.01.412 Elektriske anlæg. Se tillige pkt. 6.01.025 (1) og pkt. 6.01.026 (1). 7.01.412 Motor. 7.04.412 Udstødningssystem. Se tillige pkt. 7.04.025 (2) og pkt. 7.04.026 (1). 9.03.412 Opbygning med tank.

10.06.412 Ildslukkere.

413 Tankkøretøj til F-gas: 6.01.413 Elektriske anlæg. Se tillige pkt. 6.01.025 (2) og pkt. 6.01.026 (1). 7.01.413 Motor. 7.04.413 Udstødningssystem. Se tillige pkt. 7.04.025 (3) og pkt. 7.04.026 (1). 9.03.413 Opbygning med tank.

10.06.413 Ildslukkere.

414 Tankkøretøj til giftige stoffer: 6.01.414 Elektriske anlæg. Se tillige pkt. 6.01.025 (3) og pkt. 6.01.026 (1). 9.03.414 Opbygning med tank.

10.06.414 Ildslukkere.

482 Køretøj til dyretransport: 5.01.482 Bremsesystemer. 9.02.482 Opbygning med lad.

Bilag 2

Oversigt over ændringer af indholdsmæssig karakter i forhold til bekendtgørelse af 20. april 1977 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.

Indholdsoversigt:

Nyt underafsnit 2.04 »Påhængsskilt« tilføjet.

Nyt pkt. 6.03.008 »Sidemarkeringslygter« tilføjet.

Nyt underafsnit 6.08 »Tyverialarm« tilføjet.

Underafsnit 10.06 ændret til »Ildslukkere«.

Hovedafsnit 1:

I underafsnit 1.04 er tilføjet definitioner på »decelerationstal«, »nyttelast«, »styrende aksel« og »tilladt last«.

Hovedafsnit 2:

Pkt. 2.02.030 (1) omfatter nu også varesidevogn til motorcykel.

I nyt underafsnit 2.04 er indeholdt reglerne om påhængsskilt. Disse regler er overført uændret fra pkt. 2.02.200 (1) i »Detailforskrifter 1977«.

Hovedafsnit 3:

I nyt pkt. 3.01.010 (5) er givet regler vedr. tilladt totalvægt for visse køretøjer med fire eller flere aksler.

I nyt pkt. 3.01.200 (8), (9) og (10) er indeholdt de hidtil gældende regler for vægtforhold i vogntog med ikke-registreringspligtig traktor, motorredskab og ikke-registreret påhængsredskab. Bestemmelserne vedr. bremser på sådanne vogntog findes i hovedafsnit 5.

Pkt. 3.02.001 (2) er ændret, således at snøreøskner o.lign. for fastgørelse af presenning ikke medregnes i største tilladte bredde.

Hovedafsnit 4:

I nye punkter 4.01.320 og 4.01.330 er indeholdt de hidtil gældende regler for rattes placering i skolevogne hhv. udlejningsvogne.

Hovedafsnit 5:

De hidtil i pkt. 5.01.002 (3) og 5.01.003 (3) om betjeningsanordninger og sikkerhedssele anførte regler er flyttet til nyt pkt. 5.01.010 og nyt pkt. 10.01.001 (6).

I nyt pkt. 5.01.032 er indeholdt de hidtil gældende regler for to-hjulet motorcykel med sidevogn.

I nye punkter 5.01.199 (2) og (3) er anført systemkrav i afhængighed af blokvognens tilladte hastighed.

Pkt. 5.02.003 (3) (tidligere (4)) er ændret, således at automatiske vandudladere opfylder bestemmelsen.

I nyt pkt. 5.03.020 (2) er indeholdt bestemmelser om bremsekraftens fordeling på akslerne. Bestemmelserne svarer til hidtil gældende praksis.

I nyt pkt. 5.03.032 er anført krav til to-hjulet motorcykel med sidevogn.

I nyt pkt. 5.03.110 (2) er indeholdt bestemmelser om bremsekraftens fordeling på akslerne.

Hovedafsnit 6:

Bestemmelserne i pkt 6.01.001 (1) i »Detailforskrifter 1977« om akkumulatorens placering i forhold til benzintanken er ophævet.

I nyt pkt. 6.03.008 er indeholdt de hidtil gældende regler om sidemarkeringslygter.

Pkt. 6.03.023 (1) d) er ændret, således at kun det ene lygtepar skal opfylde de heri foreskrevne anbringelsesmål. Samtidig er betingelsen vedr. køretøjets bredde ophævet.

I pkt. 6.03.023 (2) d) er nu tilladt fire fremadrettede markeringslygter.

I pkt. 6.03.023 (2) e) er nu tilladt fire bagudrettede markeringslygter. Samtidig er betingelserne vedr. køretøjets bredde ophævet.

I nyt pkt. 6.03.113 (1) er anført, at kun det ene lygtepar skal opfylde de heri foreskrevne anbringelsesmål. Samtidig er betingelsen vedr. køretøjets bredde ophævet.

I nyt pkt. 6.03.113 (2) b) er tilladt to fremadrettede markeringslygter.

I nyt pkt. 6.03.199 er anført regler for lygter til markering på blokvogn.

Pkt. 6.04.002 (1) d) er ændret, således at kravet om frekvensændring m.v. ved lygtefejl er ophævet f.s.v.a. påhængskøretøj til personbil M1 og varebil N1.

I nyt pkt. 6.04.002 (2)er reglerne for sammenbygget for- og sideblinklygte tydeligjort.

Pkt. 6.04.002 (3) er ændret, således at også for- og sideblinklygter kan arrangeres som alternerende blinklygter.

Den hidtidige regel i pkt. 6.04.002 (4) om afstand mellem forblinklygte og nærlyslygte eller tågeforlygte er ophævet.

I nyt pkt. 6.04.020 (1) c) er haveriblink påbudt.

I nyt pkt. 6.04.020 (2) b) er indeholdt generel tilladelse til at forsyne bil med en eller flere afmærkningslygter.

Den hidtidige regel i pkt. 6.05.200 om afstand mellem bagerste siderefleks på trækkende køretøj og forreste siderefleks på tilkoblet køretøj er ophævet.

I nyt pkt. 6.07.001 (2) er anført bestemmelser om opkaldeanordning for radiokommunikationsanlæg, der nu er almindeligt tilladt, jfr. at den hidtidige bestemmelse i pkt.6.07.340 er ophævet.

I nyt pkt. 6.08 er anført bestemmelser om tyverialarm.

Hovedafsnit 7:

Den hidtidige regel under pkt. 7.09.004 (3) om kobberrør mellem fordamper og reduktionsventil er ophævet.

I pkt. 7.09.006 (1) b) er bestemmelsen om den særlige ventils placering ophævet.

I nyt pkt. 7.09.021 (2) er kravet om, at beskyttelseskasse skal være gastæt, ophævet.

I pkt. 7.09.024 (1) er den hidtidige regel under litra a) om gastæt adskillelse ophævet.

Hovedafsnit 8:

I pkt. 8.01.001 (3) er tilføjet »eller tæret«.

I pkt. 8.03.003 (3) er betingelsen om køretøjsfabrikantens originale udførelse bortfaldet.

I nyt pkt. 8.03.030 (2) er stillet krav om affjedring af sidevogn.

I pkt. 8.03.141 (1) er bestemmelsen om fjederspænding bortfaldet.

Hovedafsnit 9:

I nyt pkt. 9.01.025 (2) er indeholdt bestemmelser om skærmdybde for visse enkeltmonterede dæk.

I nyt pkt. 9.04.020 (2) a) er det samlede overhæng for visse køretøjer begrænset til 85 pct.

I nyt pkt. 9.04.020 (3) er anført regler for overhæng på bil med komprimeringsaggregat til renovation.

Hovedafsnit 10:

I nyt pkt. 10.02.001 (5) er anført de hidtil gældende bestemmelser om førerens mulighed for med korrekt anvendt sikkerhedssele at betjene køretøjet.

Underafsnit 10.06 betegnes nu »Ildslukkere«. De hidtil gældende bestemmelser er udvidet, således at visse DS-godkendte ildslukkere kan anvendes i stedet for de hidtil af justitsministeriet godkendte ildslukkere.

Officielle noter

Ingen