Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om instruktørbevis, svævefly

I medfør af § 34 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 191 af 23. maj 1975 vedrørende luftfartscertifikater (BL 6-02) følgende:

1. BL 6-103, 2. udgave af 18. juni 1990, Instruktørbevis, svævefly, ophæves.

2. I tidsrummet fra 1. marts 1993 til 1. marts 1994 kan indehavere af gyldigt instruktørbevis, svævefly, udstedt af Statens Luftfartsvæsen, ved henvendelse til Dansk Svæveflyver Union få instruktørbeviset ombyttet til et af Unionen udstedt instruktørbevis med uændrede rettigheder.

3. Denne BL træder i kraft den 1. marts 1993.

Statens Luftfartsvæsen den 24. februar 1993

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen