Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 7-7

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 171 af 28. april 1985 om driftsforskrifter for luftfart med danske luftfartøjer, § 5, følgende:

1. Afsnit 5 udgår og erstattes af følgende:

5. Materiel

Svæveflyet skal opfylde de luftdygtighedskrav, som er indeholdt i BL 1-12, afsnit 7.

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. maj 1993.

Statens Luftfartsvæsen, den 1. marts 1993

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen