Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 11-5

I medfør af § 70, § 70 a, § 149, stk. 10, og § 153, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 12. marts 1993, samt efter forhandling med Færøernes Landsstyre, jf. anordning nr. 130 af 3. marts 1989 om ikrafttræden for Færøerne af lov om luftfart, § 1, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 1991 vedrørende ordensreglement for flyvepladser på Færøerne, § 11, stk. 1, følgende:

1. Bilag 1 udformes som vedlagte

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. juli 1994.

Statens Luftfartsvæsen, den 3. maj 1994

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Bilag 1

Kort over Vagar Lufthavn

Officielle noter

Ingen