Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om autoriseret kontrollantvirksomhed, praktiske flyveprøver

I medfør af kapitel 4 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 191 af 23. maj 1975 vedrørende luftfartscertifikater, § 3, (BL 6-02), følgende:

1. BL 6-111, 1. udgave af 14. marts 1988, om autoriseret kontrollantvirksomhed, praktiske flyveprøver, ophæves.

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. september 1991.

Statens Luftfartsvæsen, den 8. august 1991

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen