Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 10-5

I medfør af § 81 og § 153, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 12. marts 1993, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet følgende:

1. Afsnit 3 affattes således:

3. Anvendelsesområde

Denne BL gælder for udlejning af følgende luftfartøjer uden fører til privatflyvning:

a. Dansk registrerede luftfartøjer.

b. Udenlandsk registrerede luftfartøjer, der udlejes med start fra dansk område.

2. Afsnit 4 affattes således:

4. Generelt

4.1 Udlejning af dansk registrerede luftfartøjer, der ikke har standardluftdygtighedsbevis, og af udenlandsk registrerede luftfartøjer er ikke tilladt.

4.2 Udlejning af luftfartøjer med en maksimalt tilladt startmasse (MTOM) til og med 15.000 kg skal ske efter bestemmelserne i afsnit 5 og afsnit 6.

4.3 Udlejning af luftfartøjer med en maksimalt tilladt startmasse (MTOM) på mere end 15.000 kg kræver særlig tilladelse fra Statens Luftfartsvæsen.

3. Ikrafttræden

3.1 Denne BL træder i kraft den 1. december 1993.

3.2 Samtidig ophæves BL 10-5 A, 1. udgave af 14. oktober 1991.

Statens Luftfartsvæsen, den 1. oktober 1993

V.K.H. Eggers

/M. Dambæk

Officielle noter

Ingen