Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om erhvervelse af arealer m.v. til anlæg af en jernbane mellem Snoghøj og Tårup

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at erhverve de arealer m.v., der er nødvendige for anlæg af en dobbeltsporet jernbane som forbindelse mellem banestrækningen Middelfart-Fredericia ved Snoghøj og banestrækningen Fredericia-Lunderskov ved Tårup.

     § 2. Erhvervelse af arealer efter § 1 kan om fornødent ske ved ekspropriation.

Givet på Christiansborg slot, den 25. februar 1976.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

    /Niels Matthiasen

Officielle noter

Ingen