Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om nedlæggelse af statsbanestrækningerne (statsbanerne) Hobro-Løgstør og Tommerup-Assens

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at nedlægge statsbanestrækningen Hobro-Ålestrup.

Stk. 2. Ministeren bemyndiges endvidere til at indskrænke driften på statsbanestrækningen Ålestrup-Løgstør til befordring af vognladningsgods.

§ 2. Ministeren bemyndiges til at indskrænke driften på statsbanen Tommerup-Assens til befordring af vognladningsgods samt til senere helt at nedlægge denne bane.

§ 3. Dokumenter, udskrifter og attester m.v., der udfærdiges i forbindelse med de af loven omfattede arbejder, fritages for stempel- og tinglysningsafgifter til det offentlige.

Givet på Christiansborg slot, den 14. april 1966.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

/Kai Lindberg.

Officielle noter

Ingen