Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om betaling for senior- og fratrædelsesordninger for tjenestemænd m.fl.

 

1. Indledning

Dette cirkulære udsendes i tilknytning til Finansministeriets cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger af 21. september 1999.

Cirkulæret omhandler betaling for pensionsforbedringer til tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret i forbindelse med etablering af senior- og fratrædelsesordninger i henhold til aftale mellem Finansministeriet, Centralorganisationernes Fællesudvalg og Akademikernes Centralorganisation af den 21. september 1999.

Betalingsprocedurer og satser i dette cirkulære gælder også for folkeskoletjenestemænd i "den lukkede gruppe" og reglementsansatte, som er medlemmer af Pensionsordningen af 1976, som indgår aftaler om senior- eller fratrædelsesordninger i henhold til kommunal rammeaftale.

2. Seniorordninger

2.1. Løbende indbetaling af pensionsdækningsbidrag

Der kan aftales seniorordninger om henholdsvis aftrapning i tid (deltid) eller aftrapning i job/charge (retræte) eller en kombination af de to typer seniorordninger, jf. §§ 2-9 i aftale om senior- og fratrædelsesordninger af 21. september 1999.

Ved etablering af seniorordninger kan det aftales, at tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret bevarer retten til at få pension beregnet efter den hidtidige, højere beskæftigelsesgrad eller den hidtidige højere pensionsgivende løn.

Det er en forudsætning, at ansættelsesmyndigheden løbende indbetaler et pensionsdækningsbidrag til FL § 36.

2.1.1 Ved seniorordning med deltid

Pensionsdækningsbidraget beregnes som 15% af differencen mellem den pensionsgivende løn ved den hidtidige beskæftigelsesgrad og den pensionsgivende løn ved deltidsstillingens beskæftigelsesgrad.

2.1.2. Ved seniorordning om retræte

Pensionsdækningsbidraget beregnes som 15% af differencen mellem den pensionsgivende løn på den hidtidige stillings skalatrin og den pensionsgivende løn på retrætestillingens skalatrin.

2.2. Procedure for bidragsindbetaling

2.2.1. Betalingsprocedure for SCL-lønnede

Indbetaling af pensionsdækningsbidrag for tjenestemænd med seniorordninger, som aflønnes via Statens Centrale Lønsystem (SCL), sker via kodning i SCL-systemet.

For nærmere information henvises til Økonomistyrelsens SCL-brugervejledning.

Først når bidragsindbetalingen er iværksat, kan ansættelsesmyndigheden opdatere PENSAB i overensstemmelse med senioraftalen.

2.2.2. Betalingsprocedure for andre end SCL-lønnede

Med henblik på opkrævning af pensionsdækningsbidrag for tjenestemænd med seniorordninger, som ikke aflønnes via SCL, sender ansættelsesmyndigheden kopi af den konkrete senioraftale til Finansstyrelsen.

Finansstyrelsen beregner pensionsdækningsbidraget, og opkræver det løbende hos ansættelsesmyndigheden.

Ansættelsesmyndigheden kan opdatere PENSAB i overensstemmelse med senioraftalen, når myndigheden har modtaget meddelelse herom fra Finansstyrelsen.

3. Frivillig fratræden

I forbindelse med aftaler om frivillig fratræden i henhold til Aftale om senior- og fratrædelsesordninger af 21. september 1999 kan de økonomiske vilkår bestå af et eller flere af følgende elementer:

- Supplerende ydelse, jf. § 11

- Tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder, jf. §§ 12 og 16

- Fratrædelsesbeløb, jf. § 12

3.1. Supplerende ydelse

En supplerende ydelse udbetales én gang årligt indtil det fyldte 67. år (dog 65. år for ansatte, som fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere).

Den supplerende ydelse til pensionerede tjenestemænd m.fl., som var aflønnede via SCL, anvises af Finansstyrelsen via SCP-systemet mod refusion fra ansættelsesmyndigheden. Udgiften til den supplerende ydelse konteres automatisk via SCP-systemet.

Ansættelsesmyndigheden anmoder Finansstyrelsen om at anvise den supplerende ydelse og oplyser til brug herfor ydelsens størrelse og registreringsnummeret på den myndighed, som skal afholde udgiften.

Som dokumentation indsender ansættelsesmyndigheden desuden til Finansstyrelsen en kopi af den konkrete aftale om frivillig fratræden.

Den supplerende ydelse reguleres efter den af finansministeren fastsatte procentregulering af tjenestemandspensioner.

For ikke SCL-lønnede sørger ansættelsesmyndigheden selv for anvisning af den supplerende ydelse.

3.2. Indbetaling af kapitalbeløb ved tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder

For tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder til tjenestemænd og ansatte med tjenestemandspensionsret skal ansættelsesmyndigheden indbetale et kapitalbeløb til Finanslovens § 36, jf. § 12 i Aftale om senior- og fratrædelsesordninger af 21. september 1999.

De i bilag 1 og 2 fastsatte satser for tilkøb af ekstraordinær pensionsalder gælder for frivillig fratræden i perioden fra 1. april 1999 til 31. marts 2002.

Satserne i bilag 1 gælder for tjenestemænd m.fl., som er født senest den 30. juni 1939.

Satserne i bilag 2 gælder for tjenestemænd m.fl., som er født efter den 30. juni 1939 men inden den 1. juli 1944.

3.2.1. Betalingsprocedure for SCL-lønnede

Indbetaling af kapitalbeløb for tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder for tjenestemænd m.fl., som aflønnes via Statens Centrale Lønsystem, sker via ansættelsesmyndighedens kodning i SCL-systemet.

For nærmere information henvises til Økonomistyrelsens SCL-brugervejledning.

Først når indbetalingen er sket, kan ansættelsesmyndigheden opdatere PENSAB i overensstemmelse med aftalen om frivillig fratræden.

3.2.2. Betalingsprocedure for andre end SCL-lønnede

Med henblik på opkrævning af kapitalbeløb for tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder for tjenestemænd m.fl., som ikke aflønnes via SCL, sender ansættelsesmyndigheden kopi af den konkrete aftale om frivillig fratræden til Finansstyrelsen.

Finansstyrelsen beregner kapitalbeløbet og sender en opkrævning til ansættelsesmyndigheden.

Ansættelsesmyndigheden kan opdatere PENSAB i overensstemmelse med aftalen om frivillig fratræden, når myndigheden har modtaget Finansstyrelsens kvittering for beløbet.

Af hensyn til rettidig beregning og anvisning af pensionen, bør ansættelsesmyndigheden iværksætte betalingsforløbet senest 2 måneder før tjenestemandens fratræden til pension.

4. Ikrafttrædelse

Cirkulæret har virkning fra 1. april 1999.

Finansstyrelsen, den 30. september 1999

Hans Jørgen Langfrits


Bilag 1

Satser for køb af pensionsalder som led i frivillig fratræden
Tjenestemænd født før 01.07.1939
gældende fra den 01.04.1999

Betaling pr. tilkøbt pensionsalderår

Sktrin 7-31

Tilkøbt pensionsalderår

1-16

17-32

33

34

35

36

37

7

48.885

42.730

30.420

34.226

37.848

40.686

42.909

8

49.598

43.341

30.827

34.634

38.256

41.094

43.317

9

50.331

43.970

31.246

35.053

38.675

41.512

43.736

10

51.084

44.615

31.677

35.483

39.105

41.943

44.166

11

51.858

45.278

32.119

35.925

39.547

42.385

44.608

12

52.653

45.960

32.573

36.380

40.001

42.839

45.063

13

53.470

46.660

33.040

36.846

40.468

43.306

45.530

14

54.310

47.380

33.520

37.326

40.948

43.786

46.009

15

55.172

48.119

34.013

37.819

41.441

44.279

46.502

16

56.059

48.879

34.519

38.325

41.947

44.785

47.009

17

56.969

49.659

35.039

38.846

42.468

45.305

47.529

18

57.905

50.461

35.574

39.380

43.002

45.840

48.064

19

58.866

51.285

36.123

39.930

43.551

46.389

48.613

20

59.854

52.132

36.688

40.494

44.116

46.954

49.177

21

60.869

53.002

37.268

41.074

44.696

47.534

49.757

22

61.883

53.871

37.848

41.654

45.276

48.114

50.337

23

62.895

54.739

38.426

42.232

45.854

48.692

50.915

24

63.936

55.631

39.020

42.827

46.449

49.287

51.510

25

65.004

56.546

39.631

43.437

47.059

49.897

52.120

26

66.099

57.485

40.257

44.063

47.685

50.523

52.746

27

67.223

58.448

40.899

43.626

46.055

48.054

49.698

28

68.377

59.438

41.558

43.357

44.790

46.028

47.097

29

69.561

60.452

42.235

43.264

43.932

44.538

45.088

30

70.776

61.494

42.929

43.356

43.531

43.698

43.857

31

72.022

62.562

43.641

43.855

43.855

43.942

43.942

32

73.302

63.659

44.372

44.372

44.372

44.372

44.372

33

74.614

64.783

45.122

45.122

45.122

45.122

45.122

34

75.961

65.938

45.892

45.892

45.892

45.892

45.892

35

77.343

67.123

46.682

46.682

46.682

46.682

46.682

36

78.761

68.338

47.492

47.492

47.492

47.492

47.492

37

80.216

69.585

48.323

48.323

48.323

48.323

48.323

38

81.737

70.889

49.192

49.192

49.192

49.192

49.192

39

83.301

72.229

50.086

50.086

50.086

50.086

50.086

40

84.905

73.604

51.003

51.003

51.003

51.003

51.003

41

86.551

75.015

51.943

51.943

51.943

51.943

51.943

42

88.240

76.463

52.909

52.909

52.909

52.909

52.909

43

90.071

78.032

53.955

53.955

53.955

53.955

53.955

44

91.951

79.644

55.029

55.029

55.029

55.029

55.029

45

93.883

81.300

56.133

56.133

56.133

56.133

56.133

46

95.869

83.002

57.268

57.268

57.268

57.268

57.268

47

100.005

86.547

59.631

59.631

59.631

59.631

59.631

48

106.332

91.970

63.247

63.247

63.247

63.247

63.247

49

113.343

97.979

67.253

67.253

67.253

67.253

67.253

50

124.584

107.615

73.676

73.676

73.676

73.676

73.676

51

138.524

119.563

81.642

81.642

81.642

81.642

81.642

52

150.413

129.754

88.436

88.436

88.436

88.436

88.436

53

166.710

143.723

97.748

97.748

97.748

97.748

97.748

54

186.283

160.500

108.933

108.933

108.933

108.933

108.933

55

208.701

179.715

121.743

121.743

121.743

121.743

121.743


Bilag 2

Satser for køb af pensionsalder som led i frivillig fratræden
Tjenestemænd født 01.07.1939-30.06.1944
gældende fra den 01.04.1999

Betaling pr. tilkøbt pensionsalderår

skalatrin

Tilkøbt pensionsalderår

1-16

17-32

33

34

35

36

37

7

47.346

41.191

28.881

32.687

36.309

39.147

41.370

8

48.059

41.802

29.288

33.095

36.717

39.554

41.778

9

48.792

42.431

29.707

33.514

37.136

39.973

42.197

10

49.545

43.076

30.138

33.944

37.566

40.404

42.627

11

50.319

43.739

30.580

34.386

38.008

40.846

43.069

12

51.114

44.421

31.034

34.841

38.462

41.300

43.524

13

51.931

45.121

31.501

35.307

38.929

41.767

43.991

14

52.771

45.841

31.981

35.787

39.409

42.247

44.470

15

53.633

46.580

32.473

36.280

39.902

42.740

44.963

16

54.520

47.340

32.980

36.786

40.408

43.246

45.470

17

55.430

48.120

33.500

37.307

40.928

43.766

45.990

18

56.366

48.922

34.035

37.841

41.463

44.301

46.525

19

57.327

49.746

34.584

38.390

42.012

44.850

47.074

20

58.315

50.593

35.149

38.955

42.577

45.415

47.638

21

59.330

51.463

35.729

39.535

43.157

45.995

48.218

22

60.344

52.332

36.308

40.115

43.737

46.575

48.798

23

61.356

53.200

36.887

40.693

44.315

47.153

49.376

24

62.397

54.092

37.481

41.288

44.910

47.747

49.971

25

63.465

55.007

38.091

41.898

45.520

48.358

50.581

26

64.560

55.946

38.718

42.524

46.146

48.984

51.207

27

65.684

56.909

39.360

42.087

44.516

46.515

48.159

28

66.838

57.899

40.019

41.818

43.251

44.489

45.558

29

68.022

58.913

40.696

41.725

42.393

42.999

43.549

30

69.237

59.955

41.390

41.817

41.992

42.159

42.318

31

70.483

61.023

42.102

42.316

42.316

42.403

42.403

32

71.763

62.120

42.833

42.833

42.833

42.833

42.833

33

73.075

63.244

43.583

43.583

43.583

43.583

43.583

34

74.422

64.399

44.353

44.353

44.353

44.353

44.353

35

75.804

65.584

45.143

45.143

45.143

45.143

45.143

36

77.222

66.799

45.953

45.953

45.953

45.953

45.953

37

78.677

68.046

46.784

46.784

46.784

46.784

46.784

38

80.198

69.350

47.653

47.653

47.653

47.653

47.653

39

81.762

70.690

48.547

48.547

48.547

48.547

48.547

40

83.366

72.065

49.464

49.464

49.464

49.464

49.464

41

85.012

73.476

50.404

50.404

50.404

50.404

50.404

42

86.701

74.924

51.370

51.370

51.370

51.370

51.370

43

88.532

76.493

52.416

52.416

52.416

52.416

52.416

44

90.412

78.105

53.490

53.490

53.490

53.490

53.490

45

92.344

79.761

54.594

54.594

54.594

54.594

54.594

46

94.330

81.463

55.729

55.729

55.729

55.729

55.729

47

98.466

85.008

58.092

58.092

58.092

58.092

58.092

48

104.793

90.431

61.708

61.708

61.708

61.708

61.708

49

111.804

96.440

65.714

65.714

65.714

65.714

65.714

50

123.045

106.076

72.137

72.137

72.137

72.137

72.137

51

136.985

118.024

80.103

80.103

80.103

80.103

80.103

52

148.874

128.215

86.897

86.897

86.897

86.897

86.897

53

165.171

142.184

96.209

96.209

96.209

96.209

96.209

54

184.744

158.961

107.394

107.394

107.394

107.394

107.394

55

207.162

178.176

120.204

120.204

120.204

120.204

120.204

 

Redaktionel note
  • (* 1) Udsendt som Fmst.nr 063-99