Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om indførelse af elektrisk drift på fjerntrafikstrækningerne ved DSB

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at gennemføre de fornødne foranstaltninger til indførelse af elektrisk drift på de fjerntrafikstrækninger ved DSB, hvor forholdene efter ministerens skøn taler herfor.

Givet på Christiansborg slot, den 23. maj 1979

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R

    /IVAR HANSEN

Officielle noter

Ingen