Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om udbygning af banestrækningen mellem Lejre og Holbæk

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at lade anlægge 2. spor mellem Lejre og Holbæk samt at erhverve de arealer m.v., der er nødvendige for anlægget.

     § 2. Erhvervelsen af arealer efter § 1 kan om fornødent ske ved ekspropriation.

Givet på Fredensborg slot, den 30. maj 1980

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R

    /J. RISGAARD KNUDSEN

Officielle noter

Ingen