Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om visse hovedlandevejsstrækninger

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Trafikministeren bemyndiges til at lade anlægge følgende nye hovedlandevejsstrækninger som motorveje med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet:

  • 1) En hovedlandevej fra hovedlandevej 70, Århus-Ålborg, ved Vodskov, øst om Hjallerup og vest om Sæby til hovedlandevej 437, Sæby-Frederikshavn, ved Haldbjerg.
  • 2) En hovedlandevej fra hovedlandevej 70, Århus-Ålborg, ved Bouet, øst om Brønderslev og Hjørring til hovedlandevej 448, Hjørring-Hirtshals, ved Hirtshals.

     § 2. Ministeren bemyndiges til som hovedlandevej med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet at lade anlægge en vejstrækning fra den i § 1, nr. 2, nævnte hovedlandevej ved Ilbro, sydøst for Hjørring, til den nuværende hovedlandevej 447, Nørresundby-Hjørring, ved Bagterp, syd for Hjørring.

     § 3. Ministeren bemyndiges til at lade foretage projektering til forberedelse og sikring af anlæg eller udbygning af følgende hovedlandevejsstrækninger som motorveje/motortrafikveje med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet:

  • 1) En hovedlandevej mellem Århus og Herning, syd om Skovby, Galten og Låsby, herfra enten nord om Silkeborg eller ad eksisterende ringvej i Silkeborg og derefter syd om Bording, Ikast, Hammerum, Herning og Snejbjerg.
  • 2) En hovedlandevej mellem Vejle og Holstebro, enten i en vejlinie via Nørre Snede og Ikast, øst om Herning, eller i en vejlinie via den såkaldte Diagonalvej, øst om Give og Brande og øst eller vest om Herning, til den eksisterende motortrafikvej mellem Sinding og Aulum og herfra vest om Aulum til Holstebro.
  • 3) En hovedlandevej mellem Århus og Hanstholm, syd om bysamfundene mellem Tilst og Svenstrup, nord om Rødkærsbro og i øvrigt med udnyttelse (udbygning) af den eksisterende hovedlandevej mellem Århus og Viborg, fra Viborg til Skive syd om Stoholm og syd og vest om Skive til den eksisterende motortrafikvej nord for Skive, fra Skive til Vilsund ved anvendelse (udbygning) af de nuværende hovedlandeveje (delvis motortrafikveje) over Sallingsundbroen og Vilsundbroen, herfra til den kommende omfartsvej ved Thisted og videre til Hanstholm, øst om Nors og i øvrigt med udnyttelse (udbygning) af den eksisterende hovedlandevej.

     § 4. Såfremt der i tiden, indtil forslag til anlægslov til de i § 3 nævnte anlæg kan være udarbejdet og vedtaget, projekteres eller udføres bebyggelse eller andre foranstaltninger, der skønnes at ville vanskeliggøre eller væsentligt fordyre en senere gennemførelse af anlæggene, kan ministeren erhverve de arealer m.v., der er fornødne til anlæggenes gennemførelse.

     Stk. 2. Erhvervelse kan om fornødent ske ved ekspropriation efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

     § 5. Ministeren bemyndiges til at nedlægge følgende vejstrækninger som hovedlandeveje:

  • 1) Hovedlandevej 436, Nørresundby-Sæby, fra hovedlandevej 70, Århus-Ålborg, ved Brusholt til Sæby, med undtagelse af strækningen fra den i § 1, nr. 1, nævnte hovedlandevejsskæring med hovedlandevej 436, nordøst for Syvsten til hovedlandevej 464's indmunding i hovedlandevej 436, sydvest for Sæby.
  • 2) Hovedlandevej 437, Sæby-Frederikshavn, fra Sæby til endepunktet af den i § 1, nr. 1, nævnte hovedlandevej ved Haldbjerg.
  • 3) Hovedlandevej 447, Nørresundby-Hjørring, fra begyndelsespunktet af den i § 1, nr. 2, nævnte hovedlandevej ved Bouet til Hjørring.
  • 4) Hovedlandevej 448, Hjørring-Hirtshals, fra Hjørring til Bjergby.

Givet på Christiansborg Slot, den 2. maj 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

    / Knud Østergaard

Officielle noter

Ingen