Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om salg af færgerne »Peder Paars« og »Niels Klim«

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Trafikministeren bemyndiges til at sælge de på færgeoverfarten

Kalundborg-Århus indsatte færger »Peder Paars« og »Niels Klim«.

     § 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 13. juni 1990

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    / Knud Østergaard

Officielle noter

Ingen