Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om udvidelse af Helsingørmotorvejen og anlæg af 1. etape af Tværvej samt anlæg af omfartsvej Viborg Syd

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Trafikministeren bemyndiges til at udvide hovedlandevej M14,

Helsingørmotorvejen, til 6 spor plus nødspor på strækningen nord for

København fra de sydvendte motorvejsramper i tilslutningsanlægget

ved landevej 522, Øverødvej, frem til forbindelsesanlægget mellem

Helsingørmotorvejen og hovedlandevej M3, Motorringvejen, syd for

landevej 512, Klampenborgvej.

     § 2. Ministeren bemyndiges til som motortrafikvej med de fornødne tilslutninger til det eksisterende vejnet at lade anlægge en ny hovedlandevej (1. etape af Tværvej) i Høje Tåstrup Kommune fra landevej 531, Sydvej, mod nord til hovedlandevej M11, Holbækmotorvejen.

     § 3. Ministeren bemyndiges til at lade anlægge en ny hovedlandevej i Viborg (Søndre Ringvej) i forlængelse af hovedlandevej 410, Vestre Ringvej, fra hovedlandevej 417, Holstebrovej, til hovedlandevej 348, Vejle-Viborg, ved Koldingvej.

     § 4. Ministeren bemyndiges til at nedlægge hovedlandevej 417, Viborg-Holstebro, fra hovedlandevej 348, Vejle-Viborg, til hovedlandevej 410, Vestre Ringvej i Viborg.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

    /Jan Trøjborg

Officielle noter

Ingen